หลักเกณฑ์การคืนภาษีแก่นักท่องเที่ยว

ในฐานะนักท่องเที่ยวของสิงคโปร์ หากคุณซื้อสินค้าเป็นจำนวนเงินสูงกว่า SGD 100 (รวมภาษีสินค้าและบริการ หรือ GST) ณ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ คุณจะสามารถขอคืนภาษี GST 7% เมื่อซื้อสินค้าได้ โดยคุณมีสิทธิ์ขอคืนภาษีดังกล่าวภายใน 3 วันนับจากวันที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีจากร้านค้าที่มีเลขทะเบียนภาษี GST เดียวกันกับในเอกสารดังกล่าว และคุณต้องมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำจำนวน SGD 100 หากต้องการทราบว่าร้านค้าใดบ้างที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยว (TRS) โปรดมองหาโลโก้หรือป้ายสัญลักษณ์ "Tax Free" (ปลอดภาษี) ที่ร้านค้านั้น นอกจากนี้ คุณอาจสอบถามร้านค้าปลีกว่าการซื้อของคุณสามารถขอคืนภาษี GST ได้หรือไม่

คุณสามารถขอคืนภาษี GST ได้หรือไม่ คุณต้องเป็นนักท่องเที่ยวและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 • คุณไม่ใช่พลเมืองสิงคโปร์หรือผู้พำนักอาศัยถาวร
 • คุณใช้เวลาในสิงคโปร์ไม่เกิน 365 วันในช่วง 24 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่ซื้อสินค้า
 • คุณไม่ได้เป็นลูกจ้างในสิงคโปร์ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่ซื้อสินค้า
 • คุณไม่ได้เป็นลูกเรือของสายการบินหรือเรือที่คุณจะออกเดินทางจากสิงคโปร์
 • คุณมีอายุ 16 ปีขึ้นไป ณ วันที่ซื้อสินค้า
 • ถ้าคุณมีวีซ่านักเรียน คุณต้องซื้อสินค้าภายในช่วงสี่เดือนก่อนถึงวันที่วีซ่านั้นจะหมดอายุ หลังจากเดินทางออกจากสิงคโปร์พร้อมด้วยสินค้านั้น คุณจะไม่กลับเข้าประเทศสิงคโปร์อีกเป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือน
 • คุณกำลังจะออกเดินทางจากสิงคโปร์ที่สนามบินชางงี หรือสนามบินเซเลตาร์ หากคุณออกเดินทางจากสิงคโปร์ผ่านทางคอสเวย์ (Causeway) คุณจะไม่สามารถขอคืนภาษี GST ได้
 • คุณต้องซื้อสินค้าภายในเวลาสองเดือนนับจากที่คุณขอคืนภาษี

การซื้อสินค้าที่ไม่มีสิทธิ์ขอคืนภาษี GST ได้แก่

 • สินค้าที่คุณใช้หรือบริโภคแล้วในสิงคโปร์
 • สินค้าที่คุณส่งออกเพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชย์
 • สินค้าที่จะส่งออกทางเรือ
 • ค่าที่พักโรงแรมหรือหอพัก (โฮสเทล) และค่าบริการต่างๆ เช่น บริการรถเช่าและค่าทัวร์ท่องเที่ยว

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอคืนภาษี โปรดคลิก ที่นี่

สถานที่ขอคืนภาษีมีดังนี้

ถ้าคุณเดินทางออกจากสิงคโปร์โดยเครื่องบิน โปรดขอคืนภาษี GST โดยใช้ตู้บริการตนเองในการขอคืนภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Tourist Refund หรือตู้ eTRS) ซึ่งมีให้บริการที่ สนามบินชางงี  บริเวณห้องโถงเช็คอินสำหรับผู้โดยสารขาออก (ก่อนถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก) และห้องรับรองสำหรับผู้โดยสารรอเปลี่ยนเครื่องขาออก (เลยด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก) และที่ สนามบินเซเลตาร์  สำนักงานศุลกากรของ&ของกองตรวจคนเข้าเมืองและจุดตรวจ (Immigration & Checkpoints Authority หรือ ICA)

หรืออีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถขอคืนภาษีทางออนไลน์ผ่านแอป Tourego ระบบการคืนภาษีแก่นักท่องเที่ยวผ่านมือถือ รับตั๋วคืนภาษีที่ออกผ่านระบบดิจิทัล ซึ่งส่งตรงถึง e-wallet นอกจากนี้ Tourego ยังให้คำแนะนำผู้ใช้เกี่ยวกับข้อมูลล่าสุดในการช้อปปิ้ง อาหารและการเดินทาง เพื่อมอบความสะดวกสบายในการเดินทางท่องเที่ยวในสิงคโปร์

โครงการคืนภาษีแก่นักท่องเที่ยวแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Tourist Refund Scheme หรือ eTRS) เป็นอย่างไร

โครงการคืนภาษีแก่นักท่องเที่ยวแบบอิเล็กทรอนิกส์ (eTRS) มีขึ้นเพื่อให้ท่านสมัครขอคืนภาษี GST แบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อใช้แทนแบบฟอร์มขอคืนภาษีที่เป็นกระดาษ โครงการนี้จะช่วยให้คุณขอคืนภาษีได้สะดวกง่ายดายขึ้น เพราะไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มหลายแผ่นที่ไม่เหมือนกันของแต่ละร้านอีกต่อไป

การขอคืนภาษีโดยผ่าน eTRS มีสองวิธีด้วยกัน

1. เลือกบัตรเครดิต/บัตรเดบิตที่จะใช้เป็นบัตรบันทึกข้อมูล ทุกครั้งที่คุณซื้อสินค้า ให้แสดงบัตรเดียวกันนี้กับร้านค้าปลีก บัตรนี้จะใช้ในการเชื่อมโยงการซื้อทั้งหมดของคุณ หากต้องการขอคืนภาษีที่สนามบิน โปรดไปที่ตู้บริการตนเอง eTRS แล้วรูดบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล รายละเอียดการซื้อสินค้าทั้งหมดของคุณจะแสดงในหน้าเดียว และคุณสามารถดำเนินการตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อขอคืนภาษี

โปรดทราบว่าเมื่อคุณเลือกบัตรเครดิต/บัตรเดบิตที่จะใช้เป็นบัตรบันทึกข้อมูล คุณไม่จำเป็นต้องใช้บัตรนั้นชำระค่าสินค้า คุณยังคงสามารถชำระเป็นเงินสดหรือใช้บัตรเครดิต/บัตรเดบิตใบอื่นได้

2. ถ้าคุณไม่มีบัตรเครดิต/บัตรเดบิต หรือไม่ต้องการใช้บัตรของคุณเป็นบัตรบันทึกข้อมูล คุณต้องอย่าลืมเก็บใบ eTRS จากร้านค้าปลีกเมื่อซื้อสินค้า หากต้องการขอคืนภาษีที่สนามบิน โปรดไปที่ตู้บริการตนเอง eTRS และสแกนใบ eTRS ทั้งหมดทีละใบ คุณสามารถขอเงินภาษีได้โดยทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

วิธีการขอภาษีคืนง่ายๆ ในสามขั้นตอนดังนี้

1. ที่สนามบิน

ถ้าคุณวางแผนจะนำสินค้าที่ซื้อมานั้นโหลดเข้าใต้ท้องเครื่อง คุณต้องแจ้งความจำนงขอคืนภาษี GST ก่อนที่จะทำการเช็คอินสัมภาระของคุณ ถ้าคุณเช็คอินสินค้าที่ซื้อแล้ว คุณจะไม่สามารถขอคืนภาษีได้

เพราะว่าหน่วยงานศุลกากรของสิงคโปร์อาจขอตรวจสอบสินค้าที่ซื้อ ก่อนที่จะดำเนินการคืนภาษี คุณสามารถขอคืนภาษีได้ที่ตู้บริการตนเอง eTRS ในบริเวณห้องโถงเช็คอินสำหรับผู้โดยสารขาออก (ก่อนถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก) ที่สนามบิน

ถ้าคุณวางแผนจะหิ้วสินค้าขึ้นเครื่องบิน ให้ไปที่บริเวณสำหรับผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องขาออก (Departure Transit) (หลังด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก) ที่สนามบิน พร้อมด้วยสินค้าที่ซื้อและแจ้งความจำนงขอคืนภาษีผ่านตู้บริการตนเอง eTRS ที่บริเวณนั้น

2. ที่ตู้บริการตนเอง eTRS

ที่ตู้บริการตนเอง ให้รูดหนังสือเดินทางและบัตรเครดิต/บัตรเดบิตที่คุณเลือกเป็นบัตรบันทึกข้อมูล eTRS ระบบจะเรียกข้อมูลรายละเอียดสินค้าทั้งหมดที่คุณซื้อ หรือสแกนใบ eTRS ทีละใบเพื่อเรียกดูรายละเอียดการซื้อ

หลังจากเรียกดูรายละเอียดการซื้อแล้ว ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของตู้ eTRS เพื่อแจ้งความจำนงขอคืนภาษี GST ในขั้นตอนนี้ ระบบจะให้คุณเลือกว่าต้องการรับภาษีคืนโดยโอนยอดเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตหรือขอคืนเป็นเงินสด (สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางออกจาก สนามบินชางงี) ถ้าคุณออกเดินทางจาก สนามบินเซเลตาร์ ระบบจะขอให้คุณเลือกว่าจะรับคืนภาษีเป็นเช็คธนาคารหรือการโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ระบบจะออกสลิปแจ้งให้คุณทราบ อ่านข้อมูลเพื่อดูว่าคุณต้องไปที่เคาน์เตอร์ตรวจสอบของศุลกากรหรือไม่ เจ้าหน้าที่ศุลกากรอาจขอดูสินค้าที่ซื้อเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญคือ คุณควรมาถึงสนามบินแต่เนิ่นๆ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับดำเนินการขอคืนภาษี GST และเพื่อให้มีการตรวจสอบสินค้า

3. การรับภาษีคืน

ถ้าคุณเดินทางออกจาก สนามบินชางงี คุณสามารถเลือกรับภาษีคืนเป็นเงินสด หรือโอนยอดเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของคุณได้ ถ้าคุณเดินทางออกจาก สนามบินเซเลตาร์ คุณสามารถเลือกรับคืนภาษีเป็นเงินสด หรือการโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตของคุณ

ถ้าคุณเลือกขอรับภาษีคืนเป็นเงินสด ให้ไปที่เคาน์เตอร์คืนภาษีส่วนกลาง (Central Refund Counter) ที่ห้องรับรองผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องขาออก (เลยด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก) พร้อมกับแสดงสลิปแจ้งยอดเพื่อขอรับเงินสด

ถ้าคุณเลือกขอรับภาษีคืนโดยโอนยอดเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ท่านสามารถไปขึ้นเครื่องหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการขอคืนภาษีที่ตู้ eTRS ยอดคืนเงินจะโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่คุณระบุภายใน 10 วัน

ถ้าคุณเลือกขอรับภาษีคืนเป็นเช็คธนาคาร คุณต้องเขียนชื่อและที่อยู่บนสลิปแจ้ง แล้วหย่อนสลิปนั้นลงในกล่องขอคืนภาษีเป็นเช็ค คุณจะได้รับเช็คธนาคารทางไปรษณีย์ภายใน 14 วันหลังจากนั้น

โปรดทราบว่ายอดเงินจริงที่คืนให้คุณจะน้อยกว่าภาษี GST ที่คุณจ่ายไปทั้งหมด เนื่องจากมีค่าธรรมเนียมการจัดการ รายละเอียดของค่าธรรมเนียมการจัดการจะแสดงบนใบ eTRS ที่ออกให้กับคุณ

หมายเหตุ: คุณต้องเดินทางออกจากสิงคโปร์พร้อมด้วยสินค้าที่ซื้อภายในสองเดือนนับจากวันที่ซื้อ และภายใน 12 ชั่วโมงหลังจากได้รับอนุญาตคืนภาษี GST ของคุณ การเบิกเงินคืนค่าภาษี GST ต้องดำเนินการโดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์คืนภาษีที่ได้รับอนุญาตภายในสองเดือนนับจากวันที่ได้รับอนุมัติการคืนภาษี

เพื่อให้ได้ประสบการณ์การขอคืนภาษีที่ไม่ยุ่งยาก ให้นำหนังสือเดินทางของคุณติดตัวไปด้วยในขณะช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้าชั้นนำส่วนใหญ่มีบริการคืนภาษี แต่จำเป็นจะต้องใช้หลักฐานแสดงการซื้อ และหนังสือเดินทางตัวจริงของผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักฐานแสดงตัวตน