หลักเกณฑ์การคืนภาษีแก่นักท่องเที่ยว

ในฐานะนักท่องเที่ยวสิงคโปร์ หากคุณซื้อสินค้าเป็นจำนวนเงินสูงกว่า S$100 (รวมภาษีสินค้าและบริการ หรือ GST) ณ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ คุณจะสามารถขอคืนภาษี GST 7% เมื่อซื้อสินค้าได้ คุณมีสิทธิ์ขอคืนภาษีมากสุดจากใบเสร็จ 3 ใบของวันเดียวกัน ซึ่งต้องเป็นใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีจากร้านค้าที่มีเลขทะเบียนภาษี GST และชื่อร้านเดียวกัน โดยมียอดการใช้จ่ายขั้นต่ำที่ S$100 หากต้องการทราบว่าร้านค้าใดบ้างที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยว (TRS) โปรดมองหาโลโก้หรือป้ายสัญลักษณ์ "Tax Free" (ปลอดภาษี) ที่ร้านค้านั้น นอกจากนี้ คุณสามารถสอบถามร้านค้าปลีกว่าการซื้อของคุณสามารถขอคืนภาษี GST ได้หรือไม่

รูปแบบการคืนเงิน

คุณสามารถขอคืนภาษี GST ได้หรือไม่ คุณต้องเป็นนักท่องเที่ยวและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 • คุณไม่ใช่พลเมืองสิงคโปร์หรือผู้พำนักอาศัยถาวร
 • คุณมีอายุ 16 ปีขึ้นไป ณ วันที่ซื้อสินค้า
 • คุณไม่ได้เป็นลูกเรือของเครื่องบินที่คุณกำลังจะออกเดินทางจากสิงคโปร์
 • คุณกำลังจะออกเดินทางจากสิงคโปร์ที่สนามบินชางงี หรือสนามบินเซเลตาร์ หากคุณกำลังจะออกเดินทางจากสิงคโปร์ทางทะเล คุณจะไม่สามารถขอคืนภาษี GST ได้
 • คุณได้ซื้อสินค้าภายในระยะเวลาสองเดือนนับจากที่คุณแจ้งความจำนงขอคืนภาษี และ
 • คุณไม่ใช่บุคคลตามที่ระบุไว้
  1. ณ วันที่ซื้อสินค้า
  2. ณ เวลาใดก็ตามภายในระยะเวลา 3 เดือนทันทีก่อนวันที่ซื้อสินค้า หรือ
  3. ณ วันที่คุณยื่นขอคืนภาษี GST จากการซื้อสินค้าของคุณ ณ สนามบิน

การซื้อสินค้าที่ไม่มีสิทธิ์ขอคืนภาษี GST ได้แก่

 • สินค้าที่คุณใช้หรือบริโภคแล้วในสิงคโปร์
 • สินค้าที่คุณส่งออกเพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชย์
 • สินค้าที่จะส่งออกทางเรือ
 • ค่าที่พักโรงแรมหรือหอพัก (โฮสเทล) และค่าบริการต่างๆ เช่น บริการรถเช่าและค่าทัวร์ท่องเที่ยว

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของบุคคลตามที่ระบุไว้ การมีสิทธิและเงื่อนไขในการขอคืนภาษี โปรดคลิกที่นี่


การคืนภาษีแก่นักท่องเที่ยวแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Tourist Refund Scheme หรือ eTRS) เป็นอย่างไร

การคืนภาษีแก่นักท่องเที่ยวแบบอิเล็กทรอนิกส์ (eTRS) มีขึ้นเพื่อให้ท่านสมัครขอคืนภาษี GST แบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อใช้แทนแบบฟอร์มขอคืนภาษีที่เป็นกระดาษ ระบบนี้จะช่วยให้คุณขอคืนภาษีได้สะดวกง่ายดายขึ้น เพราะไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มหลายแผ่นที่ไม่เหมือนกันของแต่ละร้านอีกต่อไป

ขณะที่ทำการซื้อสินค้าจากผู้ขายซึ่งอยู่ในระบบ eTRS คุณต้องแสดงหนังสือเดินทางให้กับผู้ขายเพื่อยืนยันว่าคุณมีสิทธิตาม TRS ทั้งนี้ ไม่สามารถใช้สำเนาหรือภาพถ่ายของหนังสือเดินทางได้

ผู้ขายจะออกธุรกรรม eTRS ให้กับคุณ ณ จุดที่ซื้อสินค้าด้วยรายละเอียดหนังสือเดินทางของคุณ เมื่อคุณยื่นขอคืนภาษี GST ณ ตู้บริการตัวเอง eTRS ของสนามบินด้วยหนังสือเดินทางของคุณ ระบบจะเรียกดูธุรกรรมของคุณโดยอัตโนมัติ


วิธีการได้รับภาษีคืน

วิธีการขอคืนภาษี GST ของคุณสามารถทำได้ 2 แบบด้วยกันคือ

1) โดยผ่านตู้คิออสก์ในการขอคืนภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (eTRS) ที่สนามบิน

โปรดขอคืนภาษี GST ของคุณโดยใช้ตู้คิออสก์ eTRS ที่ Changi Airport บริเวณโถงเช็คอินสำหรับผู้โดยสารขาออก (ก่อนถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก)1 และห้องรับรองสำหรับผู้โดยสารรอเปลี่ยนเครื่องขาออก (เลยด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก)2 และที่สำนักงานและจุดตรวจคนเข้าเมือง (ICA) ของ Seletar Airport

โปรดมาถึงสนามบินแต่เนิ่นๆ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการขอคืนภาษี GST ของคุณและเพื่อให้มีการตรวจสอบสินค้า (ถ้าจำเป็น)

สแกนหนังสือเดินทางของคุณที่ตู้คิออสก์เพื่อเรียกดูรายละเอียดของการซื้อสินค้าทั้งหมดของคุณ จากนั้น ให้ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏในหน้าจอของตู้คิออสก์ eTRS เพื่อยื่นความจำนงขอคืนภาษี GST ของคุณ

เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้อ่านผลลัพธ์การขอคืนภาษีของคุณโดยละเอียดซึ่งจะแสดงในหน้าจอตู้คิออสก์ เพื่อให้ทราบว่าคุณจำเป็นต้องไปติดต่อเคาน์เตอร์ตรวจสอบภาษีศุลกากร (Customs Inspection) เพื่อให้มีการตรวจสอบยืนยันการซื้อสินค้าของคุณหรือไม่

2) โดยผ่านแอปพลิเคชันในมือถือ Global Blue หรือ Tourego (แอป)

เพื่อความสะดวกในการขอคืนภาษีและเพื่อติดตามข้อมูลการซื้อสินค้าของคุณ เราขอแนะนำให้คุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในมือถือ eTRS ใหม่ที่จัดทำขึ้นโดย Global Blue หรือ Tourego โดยดำเนินการล่วงหน้าก่อนเดินทางถึงหรือเมื่อคุณเดินทางถึงสิงคโปร์

A) Global Blue: ปัจจุบัน Global Blue มาพร้อมกับการตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์มือถือ (Mobile Validation) ที่มีคุณลักษณะ Facial Recognition Authentication (การพิสูจน์ยืนยันตัวตนด้วยการจดจำใบหน้า) คุณสามารถจัดการขั้นตอนสุดท้ายในการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษี (Customs Validation) ได้ง่ายๆ ในมือคุณ เพียงดาวน์โหลดแอปในมือถือ “SHOP TAX FREE” ผ่านทาง App Store, Google Play หรือ เว็บไซต์ Global Blue และทำตามคำแนะนำที่แสดงในแอปหลังจากนั้นเพื่อดำเนินการขอคืนภาษีผ่านอุปกรณ์มือถือ

ข) Tourego: ดาวน์โหลดแอป “Tourego–Full Mobile Tax Refund” ผ่านทาง App Store, Google Play, Huawei Store หรือจาก www.tourego.com.sg ในระหว่างการจ่ายเงินค่าสินค้า ให้แสดง QR-code เฉพาะของคุณในแอป Tourego ต่อพนักงานแคชเชียร์เพื่อขอคืนภาษี ติดตามสถานะการคืนภาษีของคุณในขณะที่คุณเดินทาง เมื่อออกเดินทางจากสิงคโปร์ ให้เปิดแอป Tourego เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการขอคืนภาษีให้เสร็จสิ้น และเลือกความต้องการขอคืนภาษีของคุณโดยไม่ต้องต่อคิวใช้บริการตู้คิออสก์ eTRS แต่อย่างใด

ข้อควรทราบ: เพื่อให้ระบบขอคืนภาษีผ่านแอปในมือถือของคุณใช้งานได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดใช้งานบริการตำแหน่งที่ตั้ง (Location) และการแจ้งเตือนในโทรศัพท์มือถือของคุณไว้ และคุณต้องอยู่ห่างจากตู้คิออสก์ eTRS ในสนามบินภายในระยะไม่เกิน 15 เมตร

เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้อ่านผลลัพธ์การขอคืนภาษีของคุณโดยละเอียดซึ่งจะแสดงในแอปมือถือของคุณ เพื่อให้ทราบว่าคุณจำเป็นต้องไปติดต่อเคาน์เตอร์ตรวจสอบภาษีศุลกากร (Customs Inspection) เพื่อให้มีการตรวจสอบยืนยันการซื้อสินค้าของคุณหรือไม่

1 ถ้าคุณต้องการจะเช็คอินกระเป๋าสัมภาระของคุณซึ่งมีสินค้าที่ซื้อในสิงคโปร์ โปรดขอคืนภาษีที่โถงเช็คอินสำหรับผู้โดยสารขาออก (ก่อนถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก)

2 ถ้าคุณต้องการจะถือสินค้าของคุณที่ซื้อในสิงคโปร์ขึ้นเครื่อง คุณอาจขอคืนภาษีภายในพื้นที่สำหรับผู้โดยสารรอเปลี่ยนเครื่องขาออก (เลยด่านตรวจคนเข้ามือง) ที่สนามบิน


รูปแบบการคืนเงิน

สำหรับการคืนเป็นเงินสด โปรดไปที่เคาน์เตอร์คืนภาษีส่วนกลาง (Central Refund Counter) ซึ่งอยู่ในห้องรับรองผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องขาออก (เลยด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก) พร้อมกับแสดงหนังสือเดินทางของคุณ การคืนภาษีเป็นเงินสดจะไม่สามารถทำได้ ถ้าคุณออกเดินทางจาก Seletar Airport

สำหรับการคืนเงินผ่านบัตรเครดิต คุณสามารถขึ้นเครื่องต่อ หลังจากที่เสร็จสิ้นการขอคืนภาษีที่ตู้คิออสก์ eTRS ยอดเงินค่าภาษีของคุณจะได้รับการโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิตตามที่คุณระบุไว้ภายใน 10 วันนับจากวันที่ส่งคำขอคืนภาษีสำเร็จ

สำหรับการคืนเงินโดยโอนเข้าบัญชี Alipay ของคุณ (สามารถทำได้สำหรับพลเมืองของประเทศจีนเท่านั้น) ให้เลือกการขอคืนภาษีผ่าน Alipay หลังจากที่คุณได้สำแดงรายการที่ตู้คิออสก์ eTRS แล้ว ทำตามขั้นตอนที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอของตู้บริการ eTRS และสแกนคิวอาร์โค้ดจากแอป Alipay ในมือถือของคุณ ยอดเงินค่าภาษีของคุณจะได้รับการโอนเข้าบัญชี Alipay ของคุณทันทีเมื่อทำธุรกรรมสำเร็จ

สำหรับการคืนเงินเป็นเช็คธนาคาร ให้เขียนชื่อและที่อยู่ทางไปรษณีย์ลงบนสลิปที่พิมพ์จากตู้คิออสก์ eTRS แล้วหย่อนสลิปนั้นลงในกล่องขอคืนภาษีเป็นเช็ค คุณจะได้รับเช็คธนาคารทางไปรษณีย์ภายใน 14 วันหลังจากนั้น

หมายเหตุ:

 • จำนวนเงินจริงที่ได้รับคืนจะน้อยกว่าค่าภาษี GST รวมทั้งสิ้นที่คุณได้ชำระไป เนื่องจากมีค่าธรรมเนียมการดำเนินการ คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดธุรกรรมได้โดยลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบของ eTRS e-Services หรือผ่านแอปพลิเคชัน “eTRS” ที่ดาวน์โหลดได้จาก Google Play หรือ Apple App Store

 • หรือคุณสามารถเข้าดูรายละเอียดผ่านแอปในมือถือ “Global Blue - SHOPTax Free” หรือแอป “Tourego–Full Mobile Tax Refund” ผ่านทาง App Store, Google Play หรือเว็บไซต์ของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง

 • คุณต้องเดินทางออกจากสิงคโปร์พร้อมด้วยสินค้าที่ซื้อภายในสองเดือนนับจากวันที่ซื้อ และภายใน 12 ชั่วโมงหลังจากได้รับอนุญาตคืนภาษี GST ของคุณ การขอคืนภาษี GST ต้องดำเนินการโดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์คืนภาษีส่วนกลางที่ได้รับอนุญาต ภายในระยะเวลาสองเดือนนับจากวันที่ที่ได้รับอนุมัติการคืนภาษี