หลักเกณฑ์การคืนภาษีแก่นักท่องเที่ยว

ในฐานะนักท่องเที่ยวสิงคโปร์ หากคุณซื้อสินค้าเป็นจำนวนเงินสูงกว่า S$100 (รวมภาษีสินค้าและบริการ หรือ GST) ณ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ คุณจะสามารถขอคืนภาษี GST 7% เมื่อซื้อสินค้าได้ คุณมีสิทธิ์ขอคืนภาษีมากสุดจากใบเสร็จ 3 ใบของวันเดียวกัน ซึ่งต้องเป็นใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีจากร้านค้าที่มีเลขทะเบียนภาษี GST และชื่อร้านเดียวกัน โดยมียอดการใช้จ่ายขั้นต่ำที่ S$100 หากต้องการทราบว่าร้านค้าใดบ้างที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยว (TRS) โปรดมองหาโลโก้หรือป้ายสัญลักษณ์ "Tax Free" (ปลอดภาษี) ที่ร้านค้านั้น นอกจากนี้ คุณสามารถสอบถามร้านค้าปลีกว่าการซื้อของคุณสามารถขอคืนภาษี GST ได้หรือไม่

คุณสามารถขอคืนภาษี GST ได้หรือไม่ คุณต้องเป็นนักท่องเที่ยวและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 • คุณไม่ใช่พลเมืองสิงคโปร์หรือผู้พำนักอาศัยถาวร
 • คุณมีอายุ 16 ปีขึ้นไป ณ วันที่ซื้อสินค้า
 • คุณไม่ได้เป็นลูกเรือของสายการบินที่คุณจะออกเดินทางจากสิงคโปร์
 • คุณกำลังจะออกเดินทางจากสิงคโปร์ที่สนามบินชางงี หรือสนามบินเซเลตาร์ หากคุณออกเดินทางจากสิงคโปร์ผ่านทางทะเล คุณจะไม่สามารถขอคืนภาษี GST ได้
 • คุณต้องซื้อสินค้าภายในเวลาสองเดือนนับจากที่คุณขอคืนภาษี และ
 • คุณไม่ใช่บุคคลตามที่ระบุไว้
  1. ณ วันที่ซื้อสินค้า
  2. ณ เวลาใดก็ตามภายในระยะเวลา 3 เดือนทันทีก่อนวันที่ซื้อสินค้า หรือ
  3. ณ วันที่คุณยื่นขอคืนภาษี GST จากการซื้อสินค้าของคุณ ณ สนามบิน

การซื้อสินค้าที่ไม่มีสิทธิ์ขอคืนภาษี GST ได้แก่

 • สินค้าที่คุณใช้หรือบริโภคแล้วในสิงคโปร์
 • สินค้าที่คุณส่งออกเพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชย์
 • สินค้าที่จะส่งออกทางเรือ
 • ค่าที่พักโรงแรมหรือหอพัก (โฮสเทล) และค่าบริการต่างๆ เช่น บริการรถเช่าและค่าทัวร์ท่องเที่ยว

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของบุคคลตามที่ระบุไว้ สิทธิ และเงื่อนไขในการขอคืนภาษี โปรดคลิกที่นี่


สถานที่ขอคืนภาษีมีดังนี้

โปรดขอคืนภาษี GST โดยใช้ตู้บริการตนเองในการขอคืนภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Tourist Refund หรือตู้ eTRS) ซึ่งมีให้บริการที่ สนามบินชางงี  บริเวณห้องโถงเช็คอินสำหรับผู้โดยสารขาออก (ก่อนถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก) และห้องรับรองสำหรับผู้โดยสารรอเปลี่ยนเครื่องขาออก (เลยด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก) และที่ สนามบินเซเลตาร์  สำนักงานศุลกากรของ&กองตรวจคนเข้าเมืองและจุดตรวจ (Immigration & Checkpoints Authority หรือ ICA)


โครงการคืนภาษีแก่นักท่องเที่ยวแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Tourist Refund Scheme หรือ eTRS) เป็นอย่างไร

โครงการคืนภาษีแก่นักท่องเที่ยวแบบอิเล็กทรอนิกส์ (eTRS) มีขึ้นเพื่อให้ท่านสมัครขอคืนภาษี GST แบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อใช้แทนแบบฟอร์มขอคืนภาษีที่เป็นกระดาษ โครงการนี้จะช่วยให้คุณขอคืนภาษีได้สะดวกง่ายดายขึ้น เพราะไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มหลายแผ่นที่ไม่เหมือนกันของแต่ละร้านอีกต่อไป

ขณะที่ทำการซื้อสินค้าจากผู้ขายซึ่งอยู่ในระบบ eTRS คุณต้องแสดงหนังสือเดินทางให้กับผู้ขายเพื่อยืนยันว่าคุณมีสิทธิตาม TRS ทั้งนี้ ไม่สามารถใช้สำเนาหรือภาพถ่ายของหนังสือเดินทางได้

ผู้ขายจะออกธุรกรรม eTRS ให้กับคุณ ณ จุดที่ซื้อสินค้าด้วยรายละเอียดหนังสือเดินทางของคุณ เมื่อคุณยื่นขอคืนภาษี GST ณ ตู้บริการตัวเอง eTRS ของสนามบินด้วยหนังสือเดินทางของคุณ ระบบจะเรียกดูธุรกรรมของคุณโดยอัตโนมัติ


วิธีการขอภาษีคืนง่ายๆ ในสามขั้นตอนดังนี้

1. ที่สนามบิน

ถ้าคุณวางแผนจะนำสินค้าที่ซื้อมานั้นโหลดเข้าใต้ท้องเครื่อง คุณต้องแจ้งความจำนงขอคืนภาษี GST ก่อนที่จะทำการเช็คอินสัมภาระของคุณ ถ้าคุณเช็คอินสินค้าที่ซื้อแล้ว คุณจะไม่สามารถขอคืนภาษีได้

เพราะว่าหน่วยงานศุลกากรของสิงคโปร์อาจขอตรวจสอบสินค้าที่ซื้อ ก่อนที่จะดำเนินการคืนภาษี คุณสามารถขอคืนภาษีได้ที่ตู้บริการตนเอง eTRS ในบริเวณห้องโถงเช็คอินสำหรับผู้โดยสารขาออก (ก่อนถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก) ที่สนามบิน

ถ้าคุณวางแผนจะหิ้วสินค้าขึ้นเครื่องบิน ให้ไปที่บริเวณสำหรับผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องขาออก (Departure Transit) (หลังด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก) ที่สนามบิน พร้อมด้วยสินค้าที่ซื้อและแจ้งความจำนงขอคืนภาษีผ่านตู้บริการตนเอง eTRS ที่บริเวณนั้น

2. ที่ตู้บริการตนเอง eTRS

ให้สแกนหนังสือเดินทางของคุณ ณ ตู้บริการ ระบบจะเรียกข้อมูลรายละเอียดสินค้าทั้งหมดที่คุณซื้อ

หลังจากเรียกดูรายละเอียดการซื้อแล้ว ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของตู้ eTRS เพื่อแจ้งความจำนงขอคืนภาษี GST ในขั้นตอนนี้ ระบบจะให้คุณเลือกว่าต้องการรับภาษีคืนโดยโอนยอดเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต, บัญชี Alipay หรือขอคืนเป็นเงินสด (สำหรับนักท่องเที่ยวที่ออกจากสนามบินชางงี) ถ้าคุณออกเดินทางจากสนามบินเซเลตาร์ ระบบจะขอให้คุณเลือกว่าจะรับคืนภาษีเป็นเช็คธนาคาร, Alipay หรือการโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต เมื่อดำเนินการเสร็จ ให้อ่านผลลัพธ์ของการยื่นคำขอคืนภาษีของคุณอย่างถี่ถ้วน ณ ตู้บริการ โปรดตรวจสอบข้อมูลเพื่อดูว่าคุณต้องไปที่เคาน์เตอร์ตรวจสอบของศุลกากรหรือไม่ เจ้าหน้าที่ศุลกากรอาจขอดูสินค้าที่ซื้อเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญคือ คุณควรมาถึงสนามบินแต่เนิ่นๆ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับดำเนินการขอคืนภาษี GST และเพื่อให้มีการตรวจสอบสินค้า

3. การรับภาษีคืน

ถ้าคุณเดินทางออกจากสนามบินชางงี คุณสามารถเลือกรับภาษีคืนเป็นเงินสด หรือโอนยอดเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ถ้าคุณเดินทางออกจากสนามบินเซเลตาร์ คุณสามารถเลือกรับคืนภาษีเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตของคุณ, บัญชี Alipay หรือเช็คธนาคาร

ถ้าคุณเลือกขอรับภาษีคืนเป็นเงินสด ให้ไปที่เคาน์เตอร์คืนภาษีส่วนกลาง (Central Refund Counter) ที่ห้องรับรองผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องขาออก (เลยด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก) พร้อมกับแสดงหนังสือเดินทางเพื่อขอรับเงินสด

หากคุณเลือกที่จะขอคืนภาษีเป็นการโอนเครดิตไปยังบัญชี Alipay ของคุณ (สำหรับพลเมืองของประเทศจีนเท่านั้น) ให้เลือกตัวเลือกขอคืนภาษีผ่าน Alipay หลังจากที่คุณได้สำแดงรายการ ณ ตู้บริการตัวเอง eTRS ทำตามขั้นตอนที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอของตู้บริการ eTRS และสแกนคิวอาร์โค้ดจากแอป Alipay ในมือถือของคุณ เมื่อคุณยื่นคำขอ ณ ตู้บริการ eTRS เสร็จสิ้นแล้ว จำนวนเงินจะได้รับการโอนเป็นเครดิตไปยังบัญชี Alipay ของคุณทันที

ถ้าคุณเลือกขอรับภาษีคืนโดยโอนยอดเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต สามารถไปขึ้นเครื่องหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการขอคืนภาษีที่ตู้ eTRS ยอดคืนเงินจะโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่คุณระบุภายใน 10 วัน

ถ้าคุณเลือกขอรับภาษีคืนเป็นเช็คธนาคาร คุณต้องเขียนชื่อและที่อยู่บนสลิปที่พิมพ์จากตู้บริการ eTRS แล้วหย่อนสลิปนั้นลงในกล่องขอคืนภาษีเป็นเช็ค คุณจะได้รับเช็คธนาคารทางไปรษณีย์ภายใน 14 วันหลังจากนั้น

โปรดทราบว่ายอดเงินจริงที่คืนให้คุณจะน้อยกว่าภาษี GST ที่คุณจ่ายไปทั้งหมด เนื่องจากมีค่าธรรมเนียมการจัดการ สามารถยืนยันรายละเอียดธุรกรรมของคุณได้ผ่านการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบของ eTRS e-Services หรือผ่านแอปพลิเคชัน “eTRS” ที่สามารถดาวน์โหลดได้จาก Google Play หรือ Apple App Store

หมายเหตุ: คุณต้องเดินทางออกจากสิงคโปร์พร้อมด้วยสินค้าที่ซื้อภายในสองเดือนนับจากวันที่ซื้อ และภายใน 12 ชั่วโมงหลังจากได้รับอนุญาตคืนภาษี GST ของคุณ การเบิกเงินคืนค่าภาษี GST ต้องดำเนินการโดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์คืนภาษีที่ได้รับอนุญาตภายในสองเดือนนับจากวันที่ได้รับอนุมัติการคืนภาษี

ถ้าคุณเลือกขอรับภาษีคืนเป็นเงินสด ให้ไปที่เคาน์เตอร์คืนภาษีส่วนกลาง (Central Refund Counter) ที่ห้องรับรองผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องขาออก (เลยด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก) พร้อมกับแสดงสลิปแจ้งยอดเพื่อขอรับเงินสด

ถ้าคุณเลือกขอรับภาษีคืนโดยโอนยอดเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ท่านสามารถไปขึ้นเครื่องหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการขอคืนภาษีที่ตู้ eTRS ยอดคืนเงินจะโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่คุณระบุภายใน 10 วัน

ถ้าคุณเลือกขอรับภาษีคืนเป็นเช็คธนาคาร คุณต้องเขียนชื่อและที่อยู่บนสลิปแจ้ง แล้วหย่อนสลิปนั้นลงในกล่องขอคืนภาษีเป็นเช็ค คุณจะได้รับเช็คธนาคารทางไปรษณีย์ภายใน 14 วันหลังจากนั้น

โปรดทราบว่ายอดเงินจริงที่คืนให้คุณจะน้อยกว่าภาษี GST ที่คุณจ่ายไปทั้งหมด เนื่องจากมีค่าธรรมเนียมการจัดการ รายละเอียดของค่าธรรมเนียมการจัดการจะแสดงบนใบ eTRS ที่ออกให้กับคุณ

หมายเหตุ: คุณต้องเดินทางออกจากสิงคโปร์พร้อมด้วยสินค้าที่ซื้อภายในสองเดือนนับจากวันที่ซื้อ และภายใน 12 ชั่วโมงหลังจากได้รับอนุญาตคืนภาษี GST ของคุณ การเบิกเงินคืนค่าภาษี GST ต้องดำเนินการโดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์คืนภาษีที่ได้รับอนุญาตภายในสองเดือนนับจากวันที่ได้รับอนุมัติการคืนภาษี

เพื่อให้ได้ประสบการณ์การขอคืนภาษีที่ไม่ยุ่งยาก ให้นำหนังสือเดินทางของคุณติดตัวไปด้วยในขณะช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้าชั้นนำส่วนใหญ่มีบริการคืนภาษี แต่จำเป็นจะต้องใช้หลักฐานแสดงการซื้อ และหนังสือเดินทางตัวจริงของผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักฐานแสดงตัวตน