การเดินทางทั่วไป

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป สิงคโปร์จะใช้มาตรการเฉพาะ โดยแยกระหว่างผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสและผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบโดส

สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดส

สิงคโปร์ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วทุกท่าน โดยไม่ต้องมีการขออนุมัติเข้าประเทศหรือการกักตัว เพียงแสดงผลการตรวจก่อนออกเดินทางที่เป็นลบเมื่อท่านมาถึง ซึ่งผู้ที่เดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ทางบกไม่จำเป็นต้องตรวจหาเชื้อก่อนเดินทางเข้าสิงคโปร์ 

*ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วและเด็กอายุ 12 ปีและต่ำกว่าที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบโดสสามารถเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ได้

เช็กลิสต์ก่อนออกเดินทาง:

  • รับหลักฐานการได้รับวัคซีนและอัปโหลดเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนไปไว้ยัง พอร์ทัล Vaccination Check
  • ซื้อตั๋วสำหรับเดินทางมาสิงคโปร์
  • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TraceTogether และลงทะเบียนสร้างโปรไฟล์ของท่าน
  • 3 วันก่อนออกเดินทาง: ส่งข้อมูลบัตรเข้าประเทศสิงคโปร์ (SG Arrival Card) พร้อมกับคำแถลงสุขภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-health declaration)  ผ่านระบบบริการออนไลน์ที่เว็บไซต์สำนักงานและด่านตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ (Immigration & Checkpoints Authority: ICA) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบโดส

ขณะนี้ ผู้เดินทางระยะสั้นที่ได้รับวัคซีนไม่ครบโดสยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศสิงคโปร์ ยกเว้นในกรณีที่ได้รับการอนุมัติอื่น ๆ (เช่น มีเหตุผลอันน่าเห็นอกเห็นใจ อย่างการเสียชีวิต หรือเจ็บป่วยรุนแรงของคนในครอบครัว)

เช็กลิสต์ก่อนออกเดินทาง

  •  ขออนุมัติเดินทางเข้าประเทศ: ส่งเอกสารการขออนุมัติที่นี่
  • 2 วันก่อนออกเดินทาง: ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Polymerase Chain Reaction (PCR) หรือ Antigen Rapid Test (ART) ที่ได้รับการรับรองโดยสถานพยาบาล
  • เมื่อเดินทางถึงสิงคโปร์: เข้ารับการกักตัว 7 วัน (Stay-Home Notice: SHN) ณ ที่พักที่ท่านจองล่วงหน้าไว้
  • หลังครบกำหนดกักตัว: ตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR


แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันโควิด-19 รูปแบบใหม่ที่สะดวกยิ่งขึ้น

สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ที่ดีที่สุดโดยไร้กังวล ด้วยมาตรการรับมือโควิด-19 ล่าสุดของเรา

การสวมหน้ากากอนามัย
นักท่องเที่ยวสามารถเลือกได้ว่าจะสวมหรือไม่สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่กลางแจ้ง แต่เมื่ออยู่ภายในอาคารจะต้องสวมหน้ากากอนามัยเสมอ ยกเว้นขณะรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่ม 10 คน
อนุญาตให้รวมกลุ่มได้สูงสุด 10 คน
การรับประทานอาหารในร้าน
ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วสามารถรวมกลุ่มกันรับประทานอาหารในร้านได้สูงสุด 10 คน ไม่ว่าจะเป็นที่ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร และร้านกาแฟ โดยจะมีการตรวจสอบสถานะการฉีดวัคซีนที่บริเวณทางเข้า


หากรู้สึกไม่สบายหรือมีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก

กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ออกประกาศมาตรการที่ท่านต้องปฏิบัติตามหากรู้สึกไม่สบาย แสดงอาการ หรือมีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวกระหว่างอยู่ในประเทศสิงคโปร์ตั้งรับทุกการอัปเดต

มาตรการการเดินทางและกฎการเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ในสิงคโปร์ได้ทางเว็บไซต์ กระทรวงสาธารณสุข และ Gov.sg


ขณะนี้ สิงคโปร์จัดทุกประเทศ/ภูมิภาคให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับการเดินทางทั่วไป (General Travel Category) ไม่มีประเทศ/ภูมิภาคไหนถูกจำกัดการเดินทางอันมีผลให้ต้องใช้มาตรการการเดินทางข้ามพรมแดนเข้าประเทศที่ต่างออกไป (Restricted Travel Category) 

กลับสู่ด้านบน