เทศกาลฮารีรายอ ฮัจจิ ซึ่งกินเวลา 4 วัน เป็นการร่วมรำลึกถึงวันที่ศาสดาอิบราฮิม (อับราฮัม) ได้มีความเชื่อและศรัทธาในพระเจ้าอย่างสมบูรณ์

ซึ่งได้มีการนำมาเล่าเอาไว้ในเรื่องราวที่พระเจ้าสั่งให้อิบราฮิมฆ่าลูกชายของตนคือ อิสมาอิล (อิชมาเอล) เพื่อบูชาพระเจ้า ซึ่งเป็นคำสั่งที่อิบราฮิมน้อมรับแต่โดยดี พระเจ้าได้ห้ามเขาเอาไว้ และได้มอบแกะตัวหนึ่งให้แก่อิบราฮิมเพื่อนำมาใช้บูชายัญ แทนการฆ่าลูกชายของเขา

การสวดมนต์และการบูชายัญ

ในระหว่างเทศกาลนี้ พี่น้องมุสลิมจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สวยที่สุดและไปรวมตัวกันที่มัสยิดเพื่อฟังการเทศนาและร่วมสวดมนต์

แต่พิธีกรรมสำคัญที่สุดที่ต้องทำในช่วงเทศกาลนี้ก็คือ พิธีกรรมที่เรียกว่า “กอร์บาน” (korban) (หรือการบูชายัญ) มุสลิมผู้ที่ศรัทธาจะร่วมบริจาคแกะ ลูกแกะ แพะ และวัวเป็นๆ ซึ่งจะถูกนำไปเชือดบูชายัญโดยการปาดคออย่างเร็วในขณะที่มีการสวดมนตร์

การกระทำดังกล่าวเป็นการย้ำเตือนให้มุสลิมทั้งหลาย ระลึกถึงความยินดีของศาสดาอิบราฮิมที่จะยอมถวายแม้กระทั่งเลือดและเนื้อของตนเองแก่พระเจ้า หลังจากนั้น จะนำสัตว์ที่เชือดแล้วมาล้างทำความสะอาดและชำแหละเนื้อ เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ศรัทธาและผู้ที่ยากไร้

การบริจาคและความเชื่อ
ชาวมุสลิมภายในมัสยิด

ถ่ายภาพโดย Public Domain

ประเพณีดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาก็คือ ผู้ที่จ่ายเงินซื้อสัตว์มาชำแหละจะได้รับเนื้อสัตว์จำนวนหนึ่งในสาม และอีกหนึ่งในสามจะเป็นของครอบครัวและเพื่อนฝูง เนื่องจากเทศกาลนี้จะเน้นเรื่องความรักความเมตตา การแบ่งปันความมั่งคั่ง และรำลึกถึงการให้พรต่าง ๆ เนื้อส่วนที่เหลืออีก 1 ใน 3 ก็จะถูกแจกจ่ายให้แก่คนยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

หลังจากนั้น พี่น้องมุสลิมก็จะเดินทางไปเยี่ยมพ่อแม่ สมาชิกในครอบครัว และเพื่อนฝูง และรับประทานอาหารร่วมกันอย่างเป็นกันเอง

จะมีการเลี้ยงอาหารหรืองานรื่นเริงที่สนุกสนานกันพอประมาณ เนื่องจากเทศกาลนี้เน้นเรื่องทางจิตวิญญาณมากกว่าทางโลก

สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์

การเดินทางของผู้แสวงบุญ

นอกจากนี้ เทศกาลฮารีรายอ ฮัจญี ยังเป็นวันเฉลิมฉลองการสิ้นสุดการเดินทางไปทำ “พิธีฮัจญ์” ซึ่งในแต่ละปีจะมีพี่น้องมุสลิมเดินทางไปแสวงบุญที่นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย การเดินทางอันยากลำบากนี้เป็นการดำเนินรอยตามท่านศาสดามูฮัมหมัด และจะจบลงด้วยการทำพิธีกรรมเชิงสัญลักษณ์ต่างๆ หลังจากที่มุสลิมทั้งหลายได้เดินทางไปถึงนครอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ “พิธีฮัจญ์” ถือเป็นเสาหลักเสาที่ห้าของศาสนาอิสลาม และชาวมุสลิมที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงทุกคนทั้งหญิงและชายซึ่งมีทุนทรัพย์จะต้องเดินทางไปทำพิธีดังกล่าวนี้อย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต

สิ่งอื่นๆ

ที่น่าลอง