โปรดเปิดใช้งานคุกกี้เพื่อให้เว็บไซต์ของเราเป็นประโยชน์สำหรับคุณมากขึ้นในแต่ละครั้งที่คุณเข้าชม โดยเราจะสามารถจดจำรายละเอียด เช่น ภาษาที่คุณเลือกใช้และอื่น ๆ เพื่อให้ประสบการณ์การเรียกดูของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตกลง

ข้อมูลการเดินทางอย่างปลอดภัย
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2022 เป็นต้นไป ผู้เดินทางทุกคนสามารถเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ได้โดยไม่ต้องกักตัวไม่ว่าจะฉีดวัคซีนครบแล้วหรือไม่ก็ตาม

รางวัลด้านการท่องเที่ยวของสิงคโปร์

รางวัลด้านการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ (Singapore Tourism Awards - STA) เป็นการยกย่องบุคคลและองค์กรที่มอบประสบการณ์ที่โดดเด่นและแสดงถึงความเป็นเลิศขององค์กร รางวัลนี้มีขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในการสรรสร้างประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและดึงดูดใจอย่างต่อเนื่องในสิงคโปร์ รวมทั้งใช้แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ ต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยังที่นี่

สิ่งอื่นๆ

ที่น่าลอง