รางวัลด้านการท่องเที่ยวของสิงคโปร์

รางวัลด้านการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ (Singapore Tourism Awards - STA) เป็นการยกย่องบุคคลและองค์กรที่มอบประสบการณ์ที่โดดเด่นและแสดงถึงความเป็นเลิศขององค์กร รางวัลนี้มีขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในการสรรสร้างประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและดึงดูดใจอย่างต่อเนื่องในสิงคโปร์ รวมทั้งใช้แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ ต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยังที่นี่

สิ่งอื่นๆ

ที่น่าลอง