ข้อมูลการเดินทางอย่างปลอดภัย
ประเทศสิงคโปร์เปิดประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องกักตัว หรือแสดงผลการตรวจโควิด ไม่ว่าจะฉีดวัคซีนมาแล้วหรือไม่ก็สามารถเข้าประเทศได้

ดาวน์โหลดคู่มือท่องเที่ยวสิงคโปร์

แสดงให้ฉันเห็นเฉพาะ


ลบทั้งหมด

สิ่งอื่นๆ

ที่น่าลอง