บอกให้เราทราบว่าเราจะสามารถช่วยคุณได้อย่างไร

เราปรารถนาที่จะได้รับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคุณ

1000 ตัวอักษรที่เหลือ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณจะได้รับการดำเนินการตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลของ STB หากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่คณะกรรมการการท่องเที่ยวสิงคโปร์ โปรดยกเลิกการส่งแบบฟอร์มนี้

คุณยืนยันในความถูกต้องของข้อมูลที่มอบให้ (ถ้ามี) และรับทราบว่าคุณอาจต้องรับผิดต่อการกระทำที่ไม่ถูกต้องใด ๆ ที่เกิดจากการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องดังกล่าว คุณรับทราบว่า STB อาจยุติการดำเนินการตรวจสอบกรณีของคุณ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ STB ด้วยเหตุผลที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการไม่ให้ข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมแก่ STB เพื่อใช้สนับสนุนกรณีใด ๆ

รายละเอียดการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ STB:
Koreen Ng สำหรับข้อเสนอแนะและการสอบถามข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านธุรกิจและการประชุม
อีเมล: Koreen_NG@stb.gov.sg

Rena Lim สำหรับข้อมูลด้านธุรกิจและการประชุม
อีเมล: Rena_Lim@stb.gov.sg