Hãy để chúng tôi giúp bạn

Bằng cách điền thông tin theo bảng bên dưới.

1000 số ký tự còn lại

Mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn sẽ được xử lý theo Chính sách Bảo vệ Dữ liệu của STB. Nếu bạn không muốn cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho Tổng cục Du lịch Singapore, vui lòng ngừng gửi mẫu đơn này.

Bạn xác nhận tính chính xác của các thông tin đã cung cấp, nếu có, và đồng ý chịu trách nhiệm về mọi hành động trái với luật pháp phát sinh từ việc cung cấp thông tin không chính xác. Bạn xác nhận rằng STB có thể tuỳ ý không thực hiện yêu cầu của bạn vì bất kỳ lí do nào bao gồm nhưng không giới hạn, việc bạn không cung cấp đầy đủ thông tin hoặc tài liệu cho STB để hỗ trợ cho trường hợp của bạn.

Nếu có thắc mắc gì cần giải đáp, bạn có thể liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu qua địa chỉ stb_feedback@stb.gov.sg.