Thông tin du lịch an toàn
Singapore chào đón tất cả du khách đến Đảo quốc không yêu cầu cách ly hay xét nghiệm, bất kể đã tiêm hay chưa tiêm vắc-xin.

Các sự kiện đang diễn ra

Chọn thời gian


Xóa tất cả

Khám phá thêm