ข้อมูลการเดินทางอย่างปลอดภัย
ประเทศสิงคโปร์เปิดประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องกักตัว หรือแสดงผลการตรวจโควิด ไม่ว่าจะฉีดวัคซีนมาแล้วหรือไม่ก็สามารถเข้าประเทศได้

กำหนดการเดินทาง

แสดงให้ฉันเห็นเฉพาะ


ลบทั้งหมด
ระยะเวลาการเข้าพัก วัน