หลักเกณฑ์การคืนภาษีแก่นักท่องเที่ยว

หากคุณมาเยือนสิงคโปร์ และได้ซื้อสินค้าหรือบริการในระหว่างที่มาเยือนเกาะที่มีแสงแดดสดใสแห่งนี้ โปรดอย่าลืมเก็บใบเสร็จรับเงินค่าสินค้าไว้ เพราะคุณอาจมีสิทธิขอคืนภาษีสินค้าและบริการได้

คำแนะนำสั้นๆ ต่อไปนี้จะอธิบายถึงการคืนภาษีแก่นักท่องเที่ยวของเรา เงื่อนไขการมีสิทธิขอคืนภาษี และวิธีดำเนินการที่สะดวกรวดเร็ว

โครงการคืนภาษีแก่นักท่องเที่ยว (Tourism Refund Scheme) คืออะไร

ในฐานะนักท่องเที่ยวสิงคโปร์ หากคุณซื้อสินค้าเป็นจำนวนเงินมากกว่า S$100 (รวมภาษี GST) จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ คุณจะสามารถขอคืนภาษีสินค้าและบริการ (GST) 8% ได้ โครงการนี้มีชื่อว่า โครงการคืนภาษีแก่นักท่องเที่ยว

หากต้องการทราบว่าร้านค้าใดบ้างที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษีแก่นักท่องเที่ยว (TRS) คุณสามารถมองหาโลโก้หรือป้ายสัญลักษณ์ "Tax Free" (ปลอดภาษี) ที่ร้านค้านั้น 

โดยโลโก้เหล่านี้จะแสดงไว้ดังรูปเพื่อให้คุณสามารถอ้างอิงได้สะดวก หรือคุณสามารถสอบถามกับพนักงานที่พร้อมให้ความช่วยเหลือเสมอ หากคุณมียอดสั่งซื้อตามเกณฑ์การขอคืนภาษี GST

ฉันมีสิทธิได้รับเงินคืนจำนวนเท่าไร

คุณสามารถรวบรวมใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้ได้ไม่เกิน 3 ใบในวันเดียวกันเพื่อให้ได้ยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ $100 ใบเสร็จรับเงินเหล่านี้ควรมาจากร้านค้าที่มีหมายเลขทะเบียน GST และชื่อร้านที่ตรงกัน

การคืนภาษีแก่นักท่องเที่ยวแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Tourist Refund Scheme หรือ eTRS) เป็นอย่างไร

ฉันมีสิทธิขอคืนภาษี GST หรือไม่

นอกจากการเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสิงคโปร์แล้ว คุณจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

 • คุณไม่ใช่พลเมืองสิงคโปร์หรือผู้พำนักอาศัยถาวร
 • คุณมีอายุ 16 ปีขึ้นไป ณ วันที่ซื้อสินค้า
 • คุณไม่ได้เป็นลูกเรือของเครื่องบินที่คุณกำลังจะโดยสารเพื่อออกเดินทางจากสิงคโปร์
 • คุณกำลังจะออกเดินทางจากสิงคโปร์ที่ Changi Airport หรือ Seletar Airport หากคุณออกเดินทางจากสิงคโปร์ผ่านทางคอสเวย์ (Causeway) คุณจะไม่สามารถขอคืนภาษี GST ได้
 • คุณต้องซื้อสินค้าภายในเวลาสองเดือนนับจากที่คุณขอคืนภาษี
 • คุณไม่ใช่บุคคลตามที่ระบุไว้*:
  • ณ วันที่ซื้อสินค้า
  • ณ เวลาใดก็ตามภายในระยะเวลา 3 เดือนก่อนวันที่ซื้อสินค้า หรือ
  • ในวันที่คุณยื่นขอคืนภาษี GST จากการซื้อสินค้าของคุณ ณ สนามบิน

*หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของบุคคลตามที่ระบุไว้ การมีสิทธิและเงื่อนไขในการขอคืนภาษี โปรดคลิก ที่นี่

วิธีการได้รับภาษีคืน

ยอดสั่งซื้อสินค้าใดบ้างที่*"ไม่"*มีสิทธิขอคืนภาษี GST ได้

 • สินค้าที่คุณใช้หรือบริโภคแล้วในสิงคโปร์
 • สินค้าที่คุณส่งออกเพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชย์
 • สินค้าที่จะส่งออกทางเรือ
 • ค่าที่พักโรงแรมหรือหอพัก (โฮสเทล) และค่าบริการต่างๆ เช่น บริการรถเช่าและค่าทัวร์ท่องเที่ยว
โครงการคืนภาษีแก่นักท่องเที่ยวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (eTRS) คืออะไรและมีวิธีดำเนินการอย่างไร

โครงการคืนภาษีแก่นักท่องเที่ยวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (eTRS) นั้นเป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็วในการขอคืนภาษีผ่านทางออนไลน์

ระบบนี้จะช่วยให้คุณขอคืนภาษีได้ง่ายดายยิ่งขึ้น เพราะไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มหลายชุดที่แต่ละร้านออกให้อีกต่อไป

การใช้ eTRS มีขั้นตอนอย่างไร

เมื่อคุณซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกที่อยู่ในระบบ eTRS คุณต้องแสดงหนังสือเดินทางและ e-Pass* แก่ผู้ขายเพื่อยืนยันว่าคุณมีสิทธิขอคืนภาษีภายใต้ระบบ eTRS ทั้งนี้ คุณต้องแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริง และไม่สามารถใช้สำเนาหรือรูปถ่ายของหนังสือเดินทางได้

ร้านค้าปลีกจะออกธุรกรรม eTRS ให้แก่คุณ ณ จุดที่คุณซื้อสินค้าพร้อมรายละเอียดหนังสือเดินทางของคุณ 

เมื่อคุณยื่นขอคืนภาษี GST ณ ตู้ eTRS แบบบริการตนเองในสนามบินโดยใช้หนังสือเดินทางของคุณ ระบบจะเรียกดูธุรกรรมของคุณโดยอัตโนมัติ

*สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของสิงคโปร์ (ICA) จะออก e-Pass ให้คุณ โดยคุณสามารถเรียกดูได้ทางอีเมล

ฉันจะขอคืนภาษีได้อย่างไร

การขอคืนภาษี GST ของคุณสามารถทำได้หลายวิธีด้วยกันคือ

1) โดยผ่านตู้คิออสก์แบบบริการตนเองสำหรับการคืนภาษีแก่นักท่องเที่ยวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (eTRS) ที่มีให้บริการที่สนามบิน

โปรดขอคืนภาษี GST ของคุณโดยใช้ตู้คิออสก์ eTRS แบบบริการตนเองที่ Changi Airport (สนามบินชางงี) บริเวณโถงเช็คอินสำหรับผู้โดยสารขาออก (ก่อนถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก)1 และห้องรับรองสำหรับผู้โดยสารรอเปลี่ยนเครื่องขาออก (เลยด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก)2 และที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ICA) ณ Seletar Airport (สนามบินเซเลตาร์)

คุณควรมาถึงสนามบินแต่เนิ่นๆ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการขอคืนภาษี GST ของคุณและเพื่อให้มีการตรวจสอบสินค้า (ถ้าจำเป็น)

สแกนหนังสือเดินทางของคุณที่ตู้คิออสก์เพื่อเรียกดูรายละเอียดของการซื้อสินค้าทั้งหมดของคุณ จากนั้น ให้ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏในหน้าจอของตู้คิออสก์ eTRS เพื่อยื่นความจำนงขอคืนภาษี GST ของคุณ

เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้อ่านผลลัพธ์การขอคืนภาษีของคุณโดยละเอียดซึ่งจะแสดงในหน้าจอตู้คิออสก์ เพื่อให้ทราบว่าคุณจำเป็นต้องไปติดต่อเคาน์เตอร์ตรวจสอบภาษีศุลกากร (Customs Inspection) เพื่อให้มีการตรวจสอบยืนยันการซื้อสินค้าของคุณหรือไม่

2) โดยผ่านแอปพลิเคชัน (แอป) ในมือถือ Global Blue หรือ Tourego

เพื่อความสะดวกในการขอคืนภาษีและเพื่อติดตามข้อมูลการซื้อสินค้าของคุณ เราขอแนะนำให้คุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในมือถือ eTRS ใหม่ที่จัดทำขึ้นโดย Global Blue หรือ Tourego โดยดำเนินการล่วงหน้าก่อนเดินทางถึงหรือเมื่อคุณเดินทางถึงสิงคโปร์

 • Global Blue: ปัจจุบันแอป Global Blue มาพร้อมกับการตรวจสอบความถูกต้องของมือถือ (Mobile Validation) ที่มีฟีเจอร์ Facial Recognition Authentication (การพิสูจน์ยืนยันตัวตนด้วยการจดจำใบหน้า) คุณสามารถจัดการขั้นตอนสุดท้ายในการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษี (Customs Validation) ได้ง่ายๆ ในมือคุณ ดาวน์โหลดแอปในมือถือ "SHOPtax Free" ผ่านทาง App Store, Google Play หรือเว็บไซต์ Global Blue จากนั้น ทำตามคำแนะนำที่แสดงในเว็บเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการขอคืนภาษีผ่านมือถือ
 • Tourego: ดาวน์โหลดแอป "Tourego–Full Mobile Tax Refund" ผ่านทาง App Store, Google Play, Huawei Store หรือจาก tourego.com ในระหว่างการจ่ายเงินค่าสินค้า ให้แสดง QR-code เฉพาะของคุณในแอป Tourego ต่อพนักงานแคชเชียร์เพื่อขอคืนภาษี ติดตามสถานะการคืนภาษีของคุณในขณะที่คุณเดินทาง 

ข้อควรทราบ: เพื่อให้ระบบขอคืนภาษีผ่านแอปในมือถือของคุณใช้งานได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดใช้งานบริการตำแหน่งที่ตั้ง (Location) และการแจ้งเตือนในโทรศัพท์มือถือของคุณไว้ และคุณต้องอยู่ห่างจากตู้คิออสก์ eTRS ในสนามบินภายในระยะไม่เกิน 15 เมตร

เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้อ่านผลลัพธ์การขอคืนภาษีของคุณโดยละเอียดซึ่งจะแสดงในแอปมือถือของคุณ เพื่อให้ทราบว่าคุณจำเป็นต้องไปติดต่อเคาน์เตอร์ตรวจสอบภาษีศุลกากร (Customs Inspection) เพื่อให้มีการตรวจสอบยืนยันการซื้อสินค้าของคุณหรือไม่

1 ถ้าคุณต้องการจะเช็คอินกระเป๋าสัมภาระของคุณซึ่งมีสินค้าที่ซื้อในสิงคโปร์ โปรดขอคืนภาษีที่โถงเช็คอินสำหรับผู้โดยสารขาออก (ก่อนถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก)

2 ถ้าคุณต้องการจะถือสินค้าที่คุณซื้อในสิงคโปร์ขึ้นเครื่องไปด้วย คุณอาจขอคืนภาษีภายในพื้นที่สำหรับผู้โดยสารรอเปลี่ยนเครื่องขาออก (เลยด่านตรวจคนเข้าเมือง) ที่สนามบิน

การขอคืนเงินมีรูปแบบแตกต่างกันอย่างไร

สำหรับการคืนเป็นเงินสด โปรดไปที่เคาน์เตอร์คืนภาษีส่วนกลาง (Central Refund Counter) ซึ่งอยู่ในห้องรับรองผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องขาออก (เลยด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก) พร้อมกับแสดงหนังสือเดินทางของคุณ การคืนภาษีเป็นเงินสดจะไม่สามารถทำได้ ถ้าคุณออกเดินทางจาก Seletar Airport

สำหรับการคืนเงินผ่านบัตรเครดิต คุณสามารถขึ้นเครื่องต่อ หลังจากที่เสร็จสิ้นการขอคืนภาษีที่ตู้คิออสก์ eTRS ยอดเงินค่าภาษีของคุณจะได้รับการโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิตตามที่คุณระบุไว้ภายใน 10 วันนับจากวันที่ส่งคำขอคืนภาษีสำเร็จ

สำหรับการคืนเงินโดยโอนเข้าบัญชี Alipay ของคุณ (สามารถทำได้สำหรับพลเมืองของประเทศจีนเท่านั้น) ให้เลือกการขอคืนภาษีผ่าน Alipay หลังจากที่คุณได้สำแดงรายการที่ตู้คิออสก์ eTRS แล้ว ทำตามขั้นตอนที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอของตู้บริการ eTRS และสแกนคิวอาร์โค้ดจากแอป Alipay ในมือถือของคุณ ยอดเงินค่าภาษีของคุณจะได้รับการโอนเข้าบัญชี Alipay ของคุณทันทีเมื่อทำธุรกรรมสำเร็จ

สำหรับการคืนเงินเป็นเช็คธนาคาร ให้เขียนชื่อและที่อยู่ทางไปรษณีย์ลงบนสลิปที่พิมพ์จากตู้คิออสก์ eTRS แล้วหย่อนสลิปนั้นลงในกล่องขอคืนภาษีเป็นเช็ค คุณจะได้รับเช็คธนาคารทางไปรษณีย์ภายใน 14 วันหลังจากนั้น

หมายเหตุ:

 • จำนวนเงินจริงที่ได้รับคืนจะน้อยกว่าค่าภาษี GST รวมทั้งสิ้นที่คุณได้ชำระไป เนื่องจากมีค่าธรรมเนียมการดำเนินการ คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดธุรกรรมได้โดยลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบของ eTRS e-Services หรือผ่านแอปพลิเคชัน "eTRS" ที่ดาวน์โหลดได้จาก Google Play หรือ Apple App Store
 • หรือคุณสามารถเข้าดูรายละเอียดผ่านแอปในมือถือ "Global Blue SHOPTax Free" หรือแอป "Tourego–Full Mobile Tax Refund" ผ่านทาง App Store, Google Play หรือเว็บไซต์ของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง
 • คุณต้องเดินทางออกจากสิงคโปร์พร้อมด้วยสินค้าที่ซื้อภายในสองเดือนนับจากวันที่ซื้อ และภายใน 12 ชั่วโมงหลังจากได้รับอนุญาตคืนภาษี GST ของคุณ การขอคืนภาษี GST ต้องดำเนินการโดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์คืนภาษีส่วนกลางที่ได้รับอนุญาต ภายในระยะเวลาสองเดือนนับจากวันที่ที่ได้รับอนุมัติการคืนภาษี

3) ผ่านทาง Global Blue Downtown Refund (ในร้านค้า)

ปัจจุบัน Global Blue เสนอวิธีใหม่ๆ ในการขอคืนภาษีในร้านค้าได้เลย เพื่อให้คุณสามารถจับจ่ายใช้สอยได้คล่องตัวมากขึ้นในระหว่างเดินทาง โดยขณะที่คุณอยู่ในร้านค้า ให้เลือกขอรับเงินคืนค่าภาษีผ่านบัตรเครดิตของคุณ เพื่อประหยัดเวลาที่สนามบิน

วิธีดำเนินการ

1. ขอคืนภาษีในเมือง (Downtown Refund) (ในร้านค้า)

เมื่อคุณจะขอคืนภาษี ให้แจ้งพนักงานขายว่าต้องการใช้บริการ ‘Downtown Refund (In-Store)’ และยื่นบัตรเครดิตของคุณ การคืนเงินค่าภาษีในกรณีนี้จะใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการ เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตของคุณ โดยจะขอรับการคืนภาษีในร้านค้าได้ต่อเมื่อมียอดสั่งซื้อไม่เกิน $25,000 ธุรกรรมที่มียอดสูงกว่านั้น จะสามารถขอคืนภาษีได้ในแบบมาตรฐานเท่านั้น

เมื่อคุณขอคืนภาษี ให้แจ้งที่อยู่อีเมลหรืหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณกับพนักงานขาย และแอป Global Blue จะส่งลิงก์ที่ปลอดภัยไปให้คุณ เพื่อให้คุณสามารถติดตามสถานะการขอคืนภาษีของคุณ และขั้นตอนต่อไปที่ต้องดำเนินการ พร้อมกับแจ้งยอดสั่งซื้อทั้งหมดของคุณในการเดินทางครั้งนี้ โดยจัดกลุ่มเข้าด้วยกันเพื่อให้ตรวจสอบได้ง่าย

2. การตรวจสอบโดยหน่วยงานศุลกากรของสิงคโปร์

ก่อนจะเดินทางออกจากสิงคโปร์ คุณต้องไปที่ตู้ eTRS แบบบริการตนเอง เพื่อตรวจสอบยืนยันธุรกรรมปลอดภาษีของคุณ เมื่อคุณจะออกจาก Changi Airport คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการจะทำการตรวจสอบยืนยันกับหน่วยงานศุลกากรผ่านบริการ Mobile Validation (การตรวจสอบผ่านมือถือ) หรือไม่ ซึ่งมีให้บริการในแอปพลิเคชันในมือถือ Global Blue SHOP TAX FREE โปรดทำตามคำแนะนำที่แสดงในแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการตรวจสอบยืนยันให้เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ:
*สำหรับการคืนเงินผ่านบัตรเครดิต ยอดเงินค่าภาษีที่คืนจะได้รับการโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่คุณแจ้งไว้ภายใน 5 วันทำการ

ข้อควรทราบ:

 • ถ้า Global Blue ไม่ได้รับธุรกรรมปลอดภาษีที่ยืนยันแล้วของคุณภายใน 21 วันทำการนับจากวันออกเอกสาร (หรือ 15 วันสำหรับ UnionPay) จำนวนเงินที่ได้คืนไปนั้นจะถูกหักออกจากบัญชีของคุณ
 • ทั้งนี้ จะมีการคืนเงินค่าภาษีอีกครั้งหากได้มีการตรวจสอบยืนยันธุรกรรมปลอดภาษีภายใน 2 เดือนนับจากวันที่ซื้อสินค้า
 • ผู้ถือบัตรหรือเจ้าของบัญชีที่จะได้รับการคืนเงินค่าภาษี จะต้องเป็นผู้ซื้อสินค้านั้นเอง
 • *Global Blue จะคืนเงินค่าภาษีภายใน 5 วันทำการ แต่ในบางกรณีอาจมีความล่าช้า เนื่องจากบัตรเครดิตหรือผู้ออกบัตรเครดิตของคุณในการดำเนินธุรกรรมการโอนเงินเข้าบัญชีของคุณ