โปรดเปิดใช้งานคุกกี้เพื่อให้เว็บไซต์ของเราเป็นประโยชน์สำหรับคุณมากขึ้นในแต่ละครั้งที่คุณเข้าชม โดยเราจะสามารถจดจำรายละเอียด เช่น ภาษาที่คุณเลือกใช้และอื่น ๆ เพื่อให้ประสบการณ์การเรียกดูของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตกลง

สิงคโปร์ได้เพิ่มมาตรการรับมือที่เข้มงวดเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

นับจากเดือนที่ผ่านมา รัฐบาลสิงคโปร์ได้ดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเข้ามาในสิงคโปร์ และการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในชุมชน และทางรัฐบาลได้เพิ่มมาตการการดูแลมากยิ่งขึ้นเมื่อสถาณการณ์การแพร่กระจายได้ยกระดับความรุนแรงขึ้นทั้งในระดับโลก และภายในสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีการยกระดับความเสี่ยง จากการประเมินความเสี่ยง DORSCON1 จากระดับสีเหลือง เป็นระดับสีส้มแล้ว สืบเนื่องจากการที่มีประชาชนจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้มีประวัติการเดินทางไปยังประเทศจีนติดไวรัสดังกล่าวมา คำแนะนำฉบับนี้ได้สรุปมาตรการล่าสุดเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 เข้ามาในสิงคโปร์และการแพร่กระจายในชุมชน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติให้กับผู้มาเยือนและบุคลากรในภาคธุรกิจการท่องเที่ยว

คำแนะนำทั่วไปสำหรับผู้มาเยือน

1. ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศจีน

a. ผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากประเทศจีนภายในช่วง 14 วันที่ผ่านมา จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศสิงคโปร์ หรือผ่านเข้าประเทศ

b. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ (Immigration and Checkpoints Autority หรือ ICA) ได้ระงับการออกวีซ่าใหม่ทุกประเภทสำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางจีน และได้ทำการระงับการยกเว้นวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางจีนที่จะเดินทางผ่านประเทศสิงคโปร์

c. วีซ่าระยะสั้น (Short-term visa) และ วีซ่าประเภทเข้าออกหลายครั้ง (Multiple-visit visa) ที่ออกให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางจีนก่อนหน้านี้ก็จะถูกระงับเช่นกัน ระหว่างนี้ผู้ถือวีซ่าดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์กระทรวงสาธารณะสุข (MOH) (https://www.moh.gov.sg)

2. ผู้เดินทางจากประเทศอื่นๆ ควรสังเกตสุขภาพของตนอย่างใกล้ชิดเป็นเวลาสองสัปดาห์นับตั้งแต่เข้าประเทศสิงคโปร์ ควรเข้าพบแพทย์โดยทันทีหากรู้สึกไม่สบายและแจ้งประวัติการเดินทางให้แพทย์ผู้รักษารับทราบ หากมีไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ (เช่น ไอ หรือ มีน้ำมูก) ควรสวมหน้ากากอนามัยและแจ้งคลีนิกที่รักษาให้ทราบก่อนเข้าพบแพทย์

3. ผู้เดินทางควรปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้ตลอดเวลา:

  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ที่มีชีวิต รวมไปถึงสัตว์ปีกและนก และการบริโภคเนื้อสัตว์ดิบและปรุงไม่สุก
  • หลีกเลี่ยงสถานที่พลุกพล่าน และสัมผัสอย่างใกล้ชิดกับผู้ป่วย หรือผู้ที่แสดงอาการป่วย
  • รักษาสุขอนามัยของตนให้ดี:
  • หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่อยู่เสมอ (เช่น ก่อนหยิบหรือรับประทานอาหาร หลังจากเข้าห้องน้ำ หรือเมื่อมือสัมผัสกับน้ำลายจากการไอหรือจาม)
  • สวมหน้ากากอนามัยถ้ามีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เช่น ไอ หรือมีน้ำมูก
  • ปิดปากด้วยกระดาษทิชชู่เมื่อไอหรือจาม และทิ้งกระดาษทิชชู่ที่ใช้แล้วลงถังขยะทันที และ
  • เข้ารับการตรวจกับแพทย์ทันทีเมื่อรู้สึกไม่สบาย

ในขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงดำเนินต่อไป ประชาชนสามารถตรวจสอบความคืบหน้าได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข (MOH) ท่านสามารถดูคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ของคณะกรรมการการท่องเที่ยวสิงคโปร์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ ที่นี่ สุขภาพและความปลอดภัยของชาวสิงคโปร์ นักท่องเที่ยว และบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คือ สิ่งที่คณะกรรมการการท่องเที่ยวสิงคโปร์ให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง การท่องเที่ยวสิงคโปร์ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความเข้าใจและการสนับสนุนจากทุกท่าน

1 DORSCON หรือ ระบบการรับมือโรคระบาด เป็นระบบรหัสสี (เขียว เหลือง ส้ม แดง) ที่แสดงถึงสถานการณ์โรคระบาดและข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการติดเชื้อ