โปรดเปิดใช้งานคุกกี้เพื่อให้เว็บไซต์ของเราเป็นประโยชน์สำหรับคุณมากขึ้นในแต่ละครั้งที่คุณเข้าชม โดยเราจะสามารถจดจำรายละเอียด เช่น ภาษาที่คุณเลือกใช้และอื่น ๆ เพื่อให้ประสบการณ์การเรียกดูของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตกลง

สิงคโปร์ได้เพิ่มมาตรการรับมือที่เข้มงวดเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม การท่องเที่ยวสิงคโปร์ได้ยกระดับมาตรการป้องกันเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราได้ทาง e-service เพื่อความสะดวกในการติดต่อและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมายังศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว

วันที่ 23 มีนาคม 2563

นับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโควิด-19 (ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019)
รัฐบาลสิงคโปร์ได้ประกาศใช้มาตรการหลายรูปแบบ
เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายไวรัสเข้ามาในสิงคโปร์ และการแพร่กระจายในชุมชน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรงขึ้นทั่วโลก
สิงคโปร์จึงเพิ่มมาตรการการป้องกันเพื่อปกป้องชาวสิงคโปร์
และทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้กับโควิด-19 ทั่วโลก

คำแนะนำฉบับนี้ได้สรุปมาตรการล่าสุด เพื่อเป็นคำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางมายังสิงคโปร์
และธุรกิจด้านการท่องเที่ยว

คำแนะนำทั่วไปสำหรับผู้มาเยือน

 1. ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 23.59 น. ผู้มาเยือนระยะสั้น
  (ไม่ว่าจะเดินทางมาจากที่ใดในโลก) จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ
  หรือเดินทางผ่านเข้าประเทศสิงคโปร์
  และสิงคโปร์ได้ระงับการจอดแวะพักและเทียบท่าของเรือสำราญทุกประเภท

 2. ผู้ที่มีใบอนุญาตทำงาน (work pass)
  และผู้ติดตามจะได้รับอนุญาตให้กลับเข้ามาในสิงคโปร์เฉพาะในกรณีที่ทำงานในภาคส่วนที่จำเป็น เช่น
  สาธารณสุข และการขนส่ง ชาวมาเลเซียที่มีใบอนุญาตทำงาน (work permit) ในสิงคโปร์
  จะยังคงสามารถทำงานในสิงคโปร์ได้ในช่วงเวลานี้ โดยมีการจัดเตรียมที่พักที่เหมาะสม

 3. ประชาชนสัญชาติสิงคโปร์ ผู้พำนักถาวร และผู้ที่ถือใบอนุญาตระยะยาว1
  ซึ่งเดินทางกลับมายังประเทศสิงคโปร์จะได้รับคำสั่งให้กักตัวในที่พัก (Stay Home Notice หรือ SHN)2
  เป็นเวลา 14 วัน บุคคลที่ได้รับคำสั่งดังกล่าวจะต้องอยู่ในที่พักอาศัยตลอดเวลา
  โดยต้องแสดงหลักฐานแจ้งสถานที่สำหรับการกักตัวเองในที่พัก
  ทั้งนายจ้างและลูกจ้างจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานปฏิบ้ติตัวอย่างเหมาะสมในการกักตัวเองในที่
  พัก (SHN) กระทรวงแรงงาน (MOM) อาจดำเนินคดีกับนายจ้างหรือลูกจ้าง
  หากฝ่ายใดบกพร่องต่อความรับผิดชอบดังกล่าว

 4. ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น. ประชาชนสัญชาติสิงคโปร์ หรือผู้พำนักถาวร
  และผู้ที่ถือใบอนุญาตระยะยาวซึ่งเดินทางกลับมายังประเทศสิงคโปร์
  จะต้องส่งคำแถลงข้อมูลด้านสุขภาพผ่านระบบออนไลน์ SG Arrival Card (SGAC) e-Service3
  ก่อน
  เดินทางเข้าสู่ด่านตรวจคนเข้าเมือง SGAC e-service สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีบน Apple
  AppStore และ Google Play ผู้ที่เดินทางสามารถส่งคำแถลงข้อมูลด้านสุขภาพได้นานที่สุด 3
  วันก่อนเดินทางมาถึงสิงคโปร์ ผู้แจ้งความเท็จจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายโรคติดต่อ
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดในการเดินทางสามารถดูได้จากเว็บไซต์ MOH (www.moh.gov.sg/covid-19)

 5. ผู้เดินทางควรสังเกตอาการของตนอย่างใกล้ชิด และเข้าพบแพทย์ทันที เมื่อรู้สึกเป็นไข้
  หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ หรือหายใจไม่ออก

 6. หากคุณอยู่ในสิงคโปร์ ควรรักษาสุขอนามัยส่วนตัว และตรวจสอบอาการของตน
  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางอย่างปลอดภัยได้ที่ https://www.visitsingapore.com/travel-guide-tips/travel-responsibly/
  สำหรับการวางแผนการเดินทาง
  โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข (https://www.moh.gov.sg) อย่างสม่ำเสมอ
  เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุด

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายชื่อประเทศ/ภูมิภาค และมาตรการควบคุมเขตพรมแดน

ประวัติการเดินทาง
ในประเทศ/ภูมิภาค

สำหรับผู้พำนักในสิงคโปร์
และผู้ที่ถือวีซ่าระยะยาว

สำหรับผู้มาเยือนระยะสั้น

มณฑลหูเป่ย (ประเทศจีน)

แยกกักกัน 14 วัน (Quarantine)

ไม่อนุญาตให้เข้า
หรือเดินทางผ่านประเทศ

ทุกประเทศ/ภูมิภาค

กักตัวเองในที่พัก 14 วัน (SHN)

ไไม่อนุญาตให้เข้า
หรือเดินทางผ่านประเทศ


1
ใบอนุญาตระยะยาว รวมถึงใบอนุญาตทำงาน, Student’s Pass, Dependant’s Pass และ Long-Term visit pass
2 คำสั่งให้กักตัวในที่พัก (SHN) ไม่มีผลกับประชาชนสัญชาติสิงคโปร์ ผู้พำนักถาวร ผู้ถือวีซ่าระยะยาว ที่เดินทางผ่าน (Transit)
ประเทศสิงคโปร์ โดยที่ไม่ออกจากพื้นที่รอเปลี่ยนเครื่องที่กำหนดไว้
3 ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ใบตม.ขาเข้าและขาออกแบบกระดาษจะถูกยกเลิก
ในภายหน้าหากมีการอนญาตให้เดินทางแล้ว ผู้มาเยือนระยะสั้นจะต้องกรอกข้อมูลขาเข้าและขาออก ผ่านทางระบบออนไลน์
SGAC e-Service แทน