โปรดเปิดใช้งานคุกกี้เพื่อให้เว็บไซต์ของเราเป็นประโยชน์สำหรับคุณมากขึ้นในแต่ละครั้งที่คุณเข้าชม โดยเราจะสามารถจดจำรายละเอียด เช่น ภาษาที่คุณเลือกใช้และอื่น ๆ เพื่อให้ประสบการณ์การเรียกดูของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตกลง

สิงคโปร์ได้เพิ่มมาตรการรับมือที่เข้มงวดเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม การท่องเที่ยวสิงคโปร์ได้ยกระดับมาตรการป้องกันเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราได้ทาง e-service เพื่อความสะดวกในการติดต่อและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมายังศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว

2 กันยายน 2563

ขณะนี้พรมแดนของสิงคโปร์จะค่อย ๆ เปิดให้เดินทางเข้ามาได้อีกครั้ง โดยจะมีการจำกัดจำนวนผู้เดินทางและมีมาตรการป้องกันที่จำเป็นเพื่อดูแลความปลอดภัยด้านสาธารณสุข

  1. ผู้มาเยือนระยะสั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ ยกเว้นในกรณีที่เดินทางผ่าน ช่องทางสีเขียว หรือช่องทางด่วน (Green/Fast Lane) ผ่านใบอนุญาตเดินทางทางอากาศ (Air Travel Pass) หรือได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษล่วงหน้า

  2. ผู้เดินทางที่ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายไวรัสโควิด-19 และมาตรการทางสาธารณสุขที่ทั้งสองประเทศได้กำหนดร่วมกัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของแต่ละประเทศได้ที่นี่

  3. ขณะนี้สิงคโปร์ได้ระงับการจอดแวะพักและเทียบท่าเรือสำราญทุกประเภท

  4. ขณะนี้สิงคโปร์ยังมีการหารือกับนานาประเทศในหลายภูมิภาค เพื่อบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการเดินทางอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ จะมีการประกาศข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับมาตรการเปิดพรมแดนอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงคำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสในประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ เป็นสำคัญ

  5. ประชาชนชาวสิงคโปร์ ผู้ถือในอนุญาตระยะยาว และผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ COIVD-19 และมาตรการตรวจคนเข้าเมืองได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข (https://www.moh.gov.sg/covid-19) และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (https://www.ica.gov.sg/covid-19

  6. หากคุณอยู่ในสิงคโปร์ ควรรักษาสุขอนามัยส่วนตัว หมั่นตรวจสอบอาการของตนเอง และปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย

ปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาสิงคโปร์ได้อย่างสบายใจ ด้วยประกันการเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโควิด 19 ที่เกิดขึ้นในสิงคโปร์ มีบริษัทประกันอย่างน้อย 3 แห่งในสิงคโปร์ที่เสนอแผนประกันนี้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่เกี่ยวข้อง: