โปรดเปิดใช้งานคุกกี้เพื่อให้เว็บไซต์ของเราเป็นประโยชน์สำหรับคุณมากขึ้นในแต่ละครั้งที่คุณเข้าชม โดยเราจะสามารถจดจำรายละเอียด เช่น ภาษาที่คุณเลือกใช้และอื่น ๆ เพื่อให้ประสบการณ์การเรียกดูของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตกลง

ขณะนี้สิงคโปร์กำลังเผชิญสภาพอากาศที่มีหมอกควัน โปรดคลิก ที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การจุดธูปเทียนในวันวิสาขบูชาเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติผู้ที่ไปทำบุญทั้งหลายว่าชีวิตนั้นไม่เที่ยงและดำรงอยู่เพียงชั่วครู่เท่านั้น

ถ่ายภาพโดย Nathaniel Hayag

กิจกรรมเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาเริ่มตั้งแต่เช้าตรู่ในสิงคโปร์ เมื่อพุทธศาสนิกชนผู้มีใจศรัทธาทั้งหลายไปรวมตัวกันตามวัดต่าง ๆ เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา

โดยจะเริ่มขึ้นเมื่อมีการนำธงธรรมจักรขึ้นสู่ยอดเสา และร้องบทสวดสรรเสริญพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

การบูชาพระพุทธเจ้าและตั้งใจทำความดี

นอกจากนี้ พุทธศาสนิกชนก็จะนำเครื่องบูชาซึ่งประกอบด้วยดอกไม้ธูปเทียนไปที่วัด ความจริงที่ว่าธูปและเทียนนั้นดับมอดไปและดอกไม้ก็เหี่ยวเฉาลงเมื่อวันเวลาผ่านไป มีนัยเป็นเครื่องเตือนสติผู้ที่ไปกราบไหว้บูชาทั้งหลายว่าชีวิตนั้นไม่เที่ยงและดำรงอยู่เพียงชั่วครู่เท่านั้น ทุกสิ่งย่อมเสื่อมสลายและดับสูญไปในที่สุด

หลังจากทำบุญที่วัดเสร็จแล้วก็จะใช้เวลาที่เหลือในวันนั้นทำความดีต่าง ๆ เนื่องจากผู้ที่ศรัทธาเชื่อว่าการทำความดีในวันวิสาขบูชาย่อมจะสร้างบุญบารมีได้เป็นทวีคูณ

พุทธศาสนิกชนจะทานเฉพาะอาหารมังสวิรัติ พร้อมกันนั้นก็จะมีการจัดการบริจาคโลหิตหมู่ตามโรงพยาบาล เยี่ยมบ้านพักคนชรา หรือแจกเงินขวัญถุงให้แก่ผู้ยากไร้ บางคนก็ไปปล่อยนกปล่อยปลา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการหลุดพ้นสำหรับชาวพุทธ หรือสวดมนต์เป็นเวลาหลายชั่วโมง

พิธีเวียนเทียน

พระพุทธรูปได้รับการประดับประดาด้วยดวงไฟสว่างไสว และสิ้นสุดวันด้วยการเวียนเทียนไปตามถนนสายต่าง ๆ

มุ่งหน้าไปยังวัดพอร์คาร์กซี (Phor Kark See Temple) บนถนนไบรท์ฮิลล์ (Bright Hill Road) เพื่อรอชมขบวนเวียนดังกล่าว

ที่นี่เป็นจุดที่จะได้เห็นผู้ที่มีความศรัทธาทำพิธีที่เรียกว่า “ทุกสามขั้น ก้มกราบหนึ่งครั้ง” ที่กินเวลาถึง 2 ชั่วโมง โดยการคลานขึ้นบันไดด้วยเข่าทั้งสองข้าง และก้มลงกราบทุก ๆ สามขั้นบันได พร้อมกับสวดวิงวอนให้โลกจงมีแต่สันติสุข ขอพรให้ตนเอง และเพื่อการสำนึกผิด

สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์

น้ำแห่งชีวิต

พิธีกรรมยอดนิยมอย่างหนึ่งที่จะได้เห็นในวันวิสาขบูชาก็คือ “การสรงน้ำ” พระพุทธรูป ผู้ที่เดินทางมาทำบุญและสักการะบูชาจะมารวมตัวกันที่บริเวณรอบอ่างน้ำหรือสระน้ำที่ประดับตกแต่งด้วยพวงมาลัยดอกไม้สด โดยมีจุดเด่นอยู่ที่รูปปั้นขนาดเล็กของเจ้าชายน้อยสิทธัตถะซึ่งอยู่ตรงกลางโดยยกให้สูงขึ้นเพื่อให้เห็นเด่นชัด ผู้ที่มาสักการะจะใช้กระบวยตักน้ำจากอ่างน้ำให้เต็มกระบวยและรดลงบนรูปปั้นเจ้าชายน้อย เพื่อเป็นการระลึกถึงตำนานที่ว่า หลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้ไม่นานก็มีมังกรเก้าตัวมาพรมน้ำให้เจ้าชายน้อยเพื่อเป็นสิริมงคล

สิ่งอื่นๆ

ที่น่าลอง