การจุดธูปเทียนในวันวิสาขบูชาเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติผู้ที่ไปทำบุญทั้งหลายว่าชีวิตนั้นไม่เที่ยงและดำรงอยู่เพียงชั่วครู่เท่านั้น

ถ่ายภาพโดย Nathaniel Hayag

กิจกรรมเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาเริ่มตั้งแต่เช้าตรู่ในสิงคโปร์ เมื่อพุทธศาสนิกชนผู้มีใจศรัทธาทั้งหลายไปรวมตัวกันตามวัดต่าง ๆ เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา

งานนี้จะเริ่มขึ้นเมื่อมีการนำธงธรรมจักรขึ้นสู่ยอดเสา และร้องบทสวดสรรเสริญพระพุทธ พระธรรม (คำสั่งสอนของพระองค์) และพระสงฆ์ (หมู่สาวก)

การบูชาพระพุทธเจ้าและตั้งใจทำความดี

นอกจากนี้ พุทธศาสนิกชนก็จะนำเครื่องบูชาซึ่งประกอบด้วยดอกไม้ธูปเทียนไปที่วัด การที่ธูปและเทียนดับมอดดับและดอกไม้ก็เหี่ยวเฉาลงเมื่อเวลาผ่านไปนั้นเป็นเครื่องเตือนสติผู้กราบไหว้บูชาทั้งหลายว่า ชีวิตนั้นไม่เที่ยงและดำรงอยู่เพียงชั่วครู่เท่านั้น ทุกสิ่งย่อมเสื่อมสลายและดับสูญไปในที่สุด

หลังจากทำบุญที่วัดเสร็จแล้วก็จะใช้เวลาที่เหลือในวันนั้นทำความดีต่าง ๆ เนื่องจากผู้ที่ศรัทธาเชื่อว่าการทำความดีในวันวิสาขบูชาย่อมจะสร้างบุญบารมีได้เป็นทวีคูณ

พุทธศาสนิกชนจะรับประทานอาหารมังสวิรัติ พร้อมกันนั้นก็มีการไปบริจาคโลหิตตามโรงพยาบาล เยี่ยมบ้านพักคนชรา หรือแจกเงินขวัญถุงให้แก่ผู้ยากไร้ บางคนก็ไปปล่อยนกปล่อยปลา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการหลุดพ้นสำหรับชาวพุทธ หรือสวดมนต์เป็นเวลาหลายชั่วโมง

พิธีเวียนเทียน

พระพุทธรูปได้รับการประดับประดาด้วยดวงไฟสว่างไสว และสิ้นสุดวันด้วยการเวียนเทียนไปตามถนนสายต่าง ๆ

เดินทางไปที่ Phor Kark See Temple (วัดพอร์คาร์กซี) บนถนน Bright Hill (ไบรท์ฮิลล์) เพื่อรอชมขบวนแห่

ที่นี่เป็นจุดที่จะได้เห็นผู้ที่มีความศรัทธาทำพิธีที่เรียกว่า “ทุกสามขั้น ก้มกราบหนึ่งครั้ง” ที่กินเวลาถึง 2 ชั่วโมง โดยการคลานขึ้นบันไดด้วยเข่าทั้งสองข้าง และก้มลงกราบทุก ๆ สามขั้นบันได พร้อมกับสวดวิงวอนให้โลกจงมีแต่สันติสุข ขอพรให้ตนเอง และเพื่อการสำนึกผิด

สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์

น้ำแห่งชีวิต

พิธีกรรมยอดนิยมอย่างหนึ่งที่จะได้เห็นในวันวิสาขบูชาก็คือ “การสรงน้ำ” พระพุทธรูป ผู้ที่เดินทางมาทำบุญและสักการะบูชาจะมารวมตัวกันที่บริเวณรอบอ่างน้ำหรือสระน้ำที่ประดับตกแต่งด้วยพวงมาลัยดอกไม้สด โดยมีจุดเด่นอยู่ที่รูปปั้นขนาดเล็กของเจ้าชายน้อยสิทธัตถะซึ่งอยู่ตรงกลางโดยยกให้สูงขึ้นเพื่อให้เห็นเด่นชัด

ผู้ที่มาสักการะจะใช้กระบวยตักน้ำจากอ่างน้ำให้เต็มกระบวยและรดลงบนรูปปั้นเจ้าชายน้อย เพื่อเป็นการระลึกถึงตำนานที่ว่า หลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้ไม่นานก็มีมังกรเก้าตัวมาพรมน้ำให้เจ้าชายน้อยเพื่อเป็นสิริมงคล

สิ่งอื่นๆ

ที่น่าลอง