วัดพระเขี้ยวแก้วและพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 2007 โดยเป็นสถานที่แห่งใหม่ล่าสุดในย่านไชน่าทาวน์อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์

ถ่ายภาพโดย Gregory Williams (Kasei)

พิพิธภัณฑ์วัดพระเขี้ยวแก้ว ซึ่งตั้งอยู่ในย่านไชน่าทาวน์ เพิ่งได้รับการก่อตั้งในปี ค.ศ.2007 วัดแห่งนี้ได้รับการออกแบบตกแต่งภายในอย่างงดงามและจัดแสดงข้าวของต่าง ๆ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของพุทธศาสนา ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมย้อนหลังไปนานหลายร้อยปีได้อย่างครอบคลุม วัดนี้ได้ชื่อมาจากพระเขี้ยวซ้ายของพระพุทธเจ้า ซึ่งได้มาจากที่ฝังพระศพในเมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย และนำมาจัดแสดงไว้ที่นี่

การออกแบบที่ประณีตบรรจง

วัดจีนในพุทธศาสนาที่สร้างขึ้นในรูปแบบศิลปกรรมสมัยราชวงศ์ถังนี้ ได้รับการออกแบบและวางแนวคิดโดยพระอาจารย์ Shi Fa Zhao ท่านเจ้าอาวาสของวัด โดยความช่วยเหลือของที่ปรึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ วัดนี้สร้างขึ้นโดยใช้เงินทุนจำนวน 75 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ และอิงตามสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถังและพุทธมณฑล ซึ่งแสดงถึงจักรวาลตามคติพุทธ

พระธาตุศักดิ์สิทธิ์และสถูปใหญ่

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาบนชั้น 3 ของวัด จัดแสดงพระพุทธรูปและสิ่งล้ำค่าต่าง ๆ ทางพุทธศาสนา เช่น พระบรมสารีริกธาตุ พระชิวหา และที่ห้อง Sacred Light Hall บนชั้น 4 ยังเป็นที่ประดิษฐานสิ่งล้ำค่าที่สุดของทางวัด

พระบรมสารีริกธาตุ พระเขี้ยวแก้วประดิษฐานอยู่ในสถูปใหญ่ โดยมีน้ำหนัก 3,500 กิโลกรัม ทำจากทองแท้หนัก 320 กิโลกรัม โดยทองคำ 234 กิโลกรัมในจำนวนนี้ได้มาจากการบริจาคโดยผู้มีจิตศรัทธา อย่างไรก็ตาม คุณสามารถชมพระเขี้ยวแก้วได้จากพื้นที่ส่วนประชาชนทั่วไปเท่านั้น เฉพาะพระสงฆ์เท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าไปในหอพระธาตุได้

สถานที่ไฮไลท์อื่น ๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สงฆ์ (Eminent Sangha Museum) ซึ่งเป็นโรงละครที่จัดการแสดง การเสวนา และภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเชิงวัฒนธรรม หากคุณต้องการจะนั่งสมาธิเงียบ ๆ ท่ามกลางความจอแจของย่านไชน่าทาวน์ สวนอันร่มรื่นของที่นี่ พร้อมด้วยเจดีย์และกงล้ออธิษฐาน ก็นับเป็นสถานที่ปลีกวิเวกที่สงบร่มรื่น

สำรวจค้นคว้าเกี่ยวกับพุทธศาสนา

ทั้งนี้ ตามความเชื่อของพุทธศาสนา พระโคตมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ และเป็นพระผู้มีปัญญาและความเมตตาสูงสุดเมื่อ 2560 ปีก่อน ปัจจุบันวัดพระเขี้ยวแก้วได้เผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าผ่านเวิร์กช็อป "Discovering Buddhism" ผู้เดินทางสามารถเรียนรู้แง่มุมต่าง ๆ ของพุทธศาสนาได้โดยเข้าร่วมเวิร์กช็อปในแบบอินเตอร์แอ็กทีฟนี้ได้ ซึ่งดำเนินการอบรมโดยพระสงฆ์ของวัด

หากต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมเวิร์กช็อป โปรดโทรไปที่ +65 6854 7022 หรืออีเมลไปที่ buddhistculture@btrts.org.sg

เที่ยวชมภายในวัด

คุณสามารถเข้าชมวัดนี้ได้ฟรีและทุกวันเสาร์จะมีมัคคุเทศก์อาสาของทางวัดพาเที่ยวชมโดยไม่เสียค่าใช้จา่ย โดยจะพาคุณเที่ยวชมในแต่ละชั้นรวมถึงห้องโถงต่าง ๆ ของพิพิธภัณฑ์วัดพระเขี้ยวแก้ว

ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าร่วมกับคณะทัวร์ได้ที่นี่