โปรดเปิดใช้งานคุกกี้เพื่อให้เว็บไซต์ของเราเป็นประโยชน์สำหรับคุณมากขึ้นในแต่ละครั้งที่คุณเข้าชม โดยเราจะสามารถจดจำรายละเอียด เช่น ภาษาที่คุณเลือกใช้และอื่น ๆ เพื่อให้ประสบการณ์การเรียกดูของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตกลง

สิงคโปร์ได้เพิ่มมาตรการรับมือที่เข้มงวดเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม การท่องเที่ยวสิงคโปร์ได้ยกระดับมาตรการป้องกันเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราได้ทาง e-service เพื่อความสะดวกในการติดต่อและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมายังศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว

ร้านค้าปลีกส่วนใหญ่ในสิงคโปร์มีแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจที่ยุติธรรม แต่อาจมีร้านค้าและร้านอาหารบางแห่งที่ทำให้คุณได้รับประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้าที่ไม่น่าพอใจ เคล็ดลับการช้อปปิ้งที่ชาญฉลาดต่อไปนี้จะช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์การซื้อสินค้าที่น่าพอใจ

1. ค้นหาและเปรียบเทียบราคา

ราคาสินค้าในแต่ละร้านอาจแตกต่างกันมากเนื่องจากผู้จำหน่ายไม่จำเป็นต้องยึดถือราคาปลีกขายที่แนะนำ (RRP) สำหรับสินค้าแต่ละชนิด อย่างไรก็ตาม ห้างสรรพสินค้ารายใหญ่เกือบทั้งหมดจะติดราคาสินค้าไว้อย่างชัดเจน

โปรดดูป้ายราคาที่ติดบนสินค้า หากคุณตกลงราคากับร้านค้าปลีกได้แล้ว ควรขอให้พนักงานเขียนราคาบนใบแจ้งหนี้ก่อนที่จะชำระเงิน ควรค้นหาข้อมูลล่วงหน้า เช่น รุ่นสินค้าและคุณลักษณะ อุปกรณ์เสริม รวมถึงการรับประกันสินค้า (รวมถึงขอบเขตพื้นที่ที่รับประกัน) ลองเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการของร้านต่างๆ ก่อนที่จะซื้อ

2. โปรดทราบว่าปกติแล้ว การซื้อสินค้าถือเป็นสิ้นสุด

ในสิงคโปร์ เมื่อชำระเงินแล้ว ร้านค้าปลีกจะใช้นโยบายที่เข้มงวดในการคืนสินค้า การเปลี่ยนสินค้าและ/หรือการขอคืนเงิน ควรสอบถามร้านค้าปลีกทุกครั้งเกี่ยวกับนโยบายของร้านก่อนที่จะชำระเงินค่าสินค้า

นอกจากนี้ คุณอาจขอให้ร้านค้าปลีกระบุนโยบายการคืนสินค้า การเปลี่ยนสินค้าและ/หรือการคืนเงินลงในใบกำกับสินค้า

3. ตรวจสอบความถูกต้องในใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับสินค้า

ในกรณีที่คุณต้องการจะเปลี่ยนสินค้าหรือขอคืนเงิน คุณต้องเก็บใบเสร็จรับเงินเอาไว้และพร้อมที่จะแสดงให้ดู ตรวจสอบราคาและรายละเอียดของสินค้าในใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับสินค้า เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้จ่ายเงินเกินจำนวน

ต้องแน่ใจว่าคุณได้ทดสอบสินค้าที่คุณต้องการจะซื้อแล้วเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าใช้งานได้อย่างที่ควรจะเป็น ตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ต่อพ่วง และของสมนาคุณตามที่ได้สัญญาไว้ (ถ้ามี) รวมอยู่ในหีบห่อ คุณควรชำระเงินเมื่อตกลงราคากันแล้ว และเมื่อมีการส่งมอบสินค้านั้น

ในกรณีที่ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับน้ำหนัก เช่น อาหารทะเล และผลไม้ ให้ยืนยันราคาและน้ำหนักขั้นสุดท้ายเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนที่จะสรุปการสั่งซื้อ วิธีนี้จะช่วยลดโอกาสการเข้าใจผิดลงได้อย่างมาก ไม่เช่นนั้น อาจทำให้คุณต้องชำระเงินสูงกว่าที่คาดไว้

4. ตรวจสอบยืนยันว่า 'การรับประกันในต่างประเทศ' ครอบคลุมเรื่องใดบ้าง

การรับประกันในต่างประเทศไม่มีมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น คุณควรสอบถามและตรวจสอบทุกครั้งว่า การรับประกันของคุณสามารถใช้ได้ในประเทศบ้านเกิดของคุณ ตรวจดูให้แน่ใจว่าทั้งใบกำกับสินค้าและใบรับประกันมีตราประทับและลายมือชื่อของผู้ค้าปลีก ในกรณีที่เป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ให้จดหมายเลขประจำตัวผลิตภัณฑ์ (Serial Number) ด้วย

  • และโปรดทราบว่าไม่มีการรับประกันในต่างประเทศเมื่อซื้อโทรศัพท์มือถือ
  • "การรับประกันท้องถิ่นในทั่วโลก" (Worldwide Local Warranty) หมายถึง การรับประกันที่มีให้เฉพาะในประเทศที่คุณที่ซื้อสินค้าเท่านั้น กล่าวคือ คำว่า "ทั่วโลก" ในที่นี้ หมายถึง การมีพร้อมจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ไม่ใช่การรับประกัน
  • สินค้านำเข้าซ้ำซ้อนไม่มีการรับประกัน และร้านค้าปลีกมักจะไม่อนุญาตให้คืนสินค้า เปลี่ยนสินค้า และ/หรือขอคืนเงิน

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือรายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของร้านค้าปลีก กรุณาติดต่อสายด่วนนักท่องเที่ยว (Touristline) ที่หมายเลข 1800 736 2000 (โทรฟรีในสิงคโปร์) หรือ (65) 6736 2000 (โทรจากต่างประเทศ) สายด่วนนักท่องเที่ยวเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00 ถึง 18.00 น. นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งความคิดเห็นได้ ที่นี่