แม้ว่าร้านค้าปลีกในสิงคโปร์จะมีแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจที่ยุติธรรม แต่ก็อาจมีร้านค้าและร้านอาหารบางแห่งที่ทำให้คุณได้รับประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้าที่ไม่ค่อยน่าพอใจ เคล็ดลับการช้อปปิ้งที่ชาญฉลาดต่อไปนี้จะช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์การซื้อสินค้าที่น่าพอใจ

1. ค้นหาและเปรียบเทียบราคา

ราคาสินค้าในแต่ละร้านอาจแตกต่างกันมากเนื่องจากผู้จำหน่ายไม่จำเป็นต้องยึดถือราคาขายปลีกที่แนะนำ (RRP) สำหรับสินค้าแต่ละชนิด

ห้างสรรพสินค้าชั้นนำเกือบทุกแห่งมักแสดงราคาสินค้าของตนอย่างชัดเจน แต่โปรดอย่าลืมเปรียบเทียบราคาสินค้าและบริการระหว่างร้านก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ

คุณสามารถดูป้ายราคาที่ติดอยู่บนสินค้า หากคุณตกลงราคากับร้านค้าได้แล้ว ควรขอให้พนักงานเขียนราคาบนใบเรียกเก็บเงินก่อนที่จะชำระเงิน ควรค้นหาข้อมูลล่วงหน้า เช่น รุ่นสินค้าและคุณลักษณะ อุปกรณ์เสริม รวมถึงการรับประกันสินค้า (รวมถึงขอบเขตพื้นที่ที่รับประกัน)

2. โปรดทราบว่าปกติแล้ว การซื้อสินค้าถือเป็นสิ้นสุด

ในสิงคโปร์ เมื่อชำระเงินแล้ว ร้านค้าปลีกจะใช้นโยบายที่เข้มงวดในการคืนสินค้า การเปลี่ยนสินค้าและ/หรือการขอคืนเงิน ควรสอบถามร้านค้าปลีกทุกครั้งเกี่ยวกับนโยบายของร้านก่อนที่จะชำระเงินค่าสินค้า

นอกจากนี้ คุณอาจขอให้ร้านค้าปลีกระบุนโยบายการคืนสินค้า การเปลี่ยนสินค้าและ/หรือการคืนเงินลงในใบกำกับสินค้า

3. ตรวจสอบความถูกต้องในใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับสินค้า

ในกรณีที่คุณต้องการจะเปลี่ยนสินค้าหรือขอคืนเงิน คุณต้องเก็บใบเสร็จรับเงินเอาไว้และนำไปแสดง ตรวจสอบราคาและรายละเอียดของสินค้าในใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับสินค้า เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้จ่ายเงินเกินจำนวน

ต้องแน่ใจว่าคุณได้ทดสอบสินค้าที่คุณต้องการจะซื้อแล้วเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าใช้งานได้อย่างที่ควรจะเป็น ตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ต่อพ่วง และของสมนาคุณตามที่ได้สัญญาไว้หรือไม่ (ถ้าได้มีการแจ้งไว้)

คุณควรชำระเงินเมื่อตกลงราคากันแล้ว และเมื่อมีการส่งมอบสินค้านั้น

ในกรณีที่ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับน้ำหนัก เช่น อาหารทะเล และผลไม้ ให้ยืนยันราคาและน้ำหนักขั้นสุดท้ายเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนที่จะสรุปการสั่งซื้อ

วิธีนี้จะช่วยลดโอกาสการเข้าใจผิดลงได้อย่างมาก ไม่เช่นนั้น อาจทำให้คุณต้องชำระเงินสูงกว่าที่คาดไว้

4. ตรวจสอบยืนยันว่า 'การรับประกันในต่างประเทศ' ครอบคลุมเรื่องใดบ้าง

การรับประกันในต่างประเทศไม่มีมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น คุณควรสอบถามและตรวจสอบทุกครั้งว่า การรับประกันของคุณสามารถใช้ได้ในประเทศบ้านเกิดของคุณ ตรวจดูให้แน่ใจว่าทั้งใบกำกับสินค้าและใบรับประกันมีตราประทับและลายมือชื่อของผู้ค้าปลีก ในกรณีที่เป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ให้จดหมายเลขประจำตัวผลิตภัณฑ์ (Serial Number) ด้วย

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือรายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของร้านค้าปลีก กรุณาติดต่อสายด่วนนักท่องเที่ยว (Touristline) ที่หมายเลข 1800 736 2000 (โทรฟรีในสิงคโปร์) หรือ (65) 6736 2000 (โทรจากต่างประเทศ)

สายด่วนนักท่องเที่ยวเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ในเวลา 9.00 ถึง 18.00 น. นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งความเห็นติชมของคุณได้ ที่นี่