SAM at 8Q ตั้งอยู่ทางปีกอาคารของพิพิธภัณฑ์ศิลปะสิงคโปร์ พื้นที่ชั่วคราวนี้ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของอาคารพิพิธภัณฑ์หลัก โดยเป็นส่วนขยายของพิพิธภัณฑ์ศิลปะสิงคโปร์ SAM at 8Q จัดแสดงงานนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย และยังเป็นที่ตั้งของ Moving Image Gallery ที่ซึ่งมีการฉายภาพยนตร์น่าสนใจต่าง ๆ อีกด้วย

กิจกรรมสนุก ๆ สำหรับครอบครัว

เพลิดเพลินศิลปะกับครอบครัว! งานนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยนี้ได้ผ่านการวิจัยมาเป็นอย่างดีและมีการออกแบบอย่างประณีตบรรจงโดยพิพิธภัณฑ์ศิลปะสิงคโปร์ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใหญ่และเด็ก ๆ เอกสารแนะนำกิจกรรมที่รวบรวมคำถามและไอเดียต่าง ๆ ในการเที่ยวชมงานศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะสิงคโปร์นั้นสามารถหาได้ทางออนไลน์

แนวรอบจัดแสดงศิลปะ

SAM at 8Q ตั้งอยู่ในโรงเรียนมัธยมคาทอลิกเก่าแก่ เป็นอาคาร 4 ชั้นที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ ก่อนที่จะได้รับการปรับปรุงให้เป็นแกลเลอรี่แสดงงานศิลปะร่วมสมัยจำนวน 6 ห้องด้วยกัน SAM at 8Q ตั้งอยู่บนถนนควีน (Queen Street) ซึ่งเป็นย่านที่เต็มไปด้วยศิลปะ การออกแบบ และมรดกทางวัฒนธรรม โดยอยู่ใกล้กับศูนย์การออกแบบแห่งชาติสิงคโปร์ (National Design Centre) ณ เลขที่ 222 ถนนควีน และโรงเรียนวิจิตรศิลป์ของสิงคโปร์