สิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทางในสิงคโปร์

รถไฟฟ้า (MRT)

สถานีรถไฟฟ้าทุกแห่งได้รับการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้ปราศจากสิ่งกีดขวาง และสะดวกต่อการเข้าถึงได้โดยผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ เช่น การมีทางลาด ลิฟต์ และห้องน้ำที่สะดวกสำหรับผู้ใช้เก้าอี้รถเข็น

นอกจากนี้ รถไฟฟ้าทุกขบวนยังมีตู้โดยสารที่เก้าอี้รถเข็นสามารถเข้าถึงได้จำนวน 2 ตู้ โดยคุณสามารถสังเกตได้จากสติกเกอร์รูปเก้าอี้รถเข็นที่ติดไว้ที่ประตูรถไฟฟ้า

ผู้โดยสารที่บกพร่องทางสายตาสามารถใช้แผ่นอักษรเบรลล์ในลิฟต์ของสถานี และใช้ป้ายพื้นผิวต่างสัมผัสเพื่อนำทางไปยังทางเข้าชานชาลา สัญลักษณ์ดังกล่าวยังทำหน้าที่เตือนเมื่อใกล้ถึงขอบทางของชานชาลา เมื่อขึ้นรถไฟแล้ว จะมีการประกาศชื่อสถานีและคำแนะนำเกี่ยวกับการเปลี่ยนสายรถไฟให้ผู้โดยสารทราบในทุก ๆ สถานี

ผู้บกพร่องด้านการได้ยินสามารถค้นหาป้ายบอกเวลาเดินทางถึงและจุดหมายปลายทางของรถไฟที่กำลังแล่นเข้าสู่สถานีได้ โดยดูจากจากระบบข้อมูลการเดินทางของรถไฟ (Rail Travel Information System) ที่ติดตั้งไว้ที่ชานชาลา ในขณะที่เดินทางโดยรถไฟฟ้าสายเหนือ-ใต้ และสายตะวันออก-ตะวันตก ระบบข้อมูลแผนที่เส้นทางเดินรถของ SMRT หรือ SMRT Active Route Map Information System (STARiS) จะระบุสถานีต่อไปที่รถไฟจะเดินทางถึง ประตูรถไฟจะติดตั้งไฟกะพริบสีแดงเพื่อเตือนผู้โดยสารก่อนที่ประตูรถไฟจะปิดลง

หากต้องการค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทางต่าง ๆ ของรถไฟฟ้าของเรา โปรดคลิก ที่นี่

รถประจำทาง

รถประจำทางสาธารณะของสิงคโปร์จำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นรถประจำทางที่อำนวยความสะดวกสำหรับเก้าอี้รถเข็น และป้ายรถประจำทางส่วนใหญ่ทั่วเกาะสิงคโปร์ออกแบบมาให้เก้าอี้รถเข็นสามารถเข้าถึงได้โดยปราศจากสิ่งกีดขวาง หากต้องการค้นหารถประจำทางที่สะดวกสำหรับเก้าอี้รถเข็น โปรดมองหาสติกเกอร์สีน้ำเงินรูปผู้โดยสารนั่งเก้าอี้รถเข็นที่ด้านหน้ารถประจำทาง กัปตันบนประจำรถประจำทางที่คอยช่วยอำนวยความสะดวก ยังผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารในการขึ้นและลงรถประจำทางอีกด้วย

บนรถประจำทางมีที่นั่งที่จัดไว้โดยเฉพาะสำหรับสตรีมีครรภ์และผู้สูงอายุ

สำหรับผู้ที่บกพร่องทางสายตา เรามีระบบนำทางแบบพื้นผิวต่างสัมผัสที่บริเวณจุดต่อรถเพื่อความสะดวกในการเดินทาง

คุณสามารถดูรายการทั้งหมดของบริการของรถประจำทางสำหรับเก้าอี้รถเข็น หรือ Wheelchair Accessible Bus (WAB) และข้อมูลสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางของเราได้ ที่นี่

รถแท็กซี่

คุณสามารถเลือกใช้บริการรถแท็กซี่ลอนดอนและรถแท็กซี่แบบออลอินวันสเปซที่มีพื้นที่กว้างขวาง สามารถรองรับเก้าอี้รถเข็นได้ หรือหากเป็นเก้าอี้รถเข็นแบบพับเก็บได้ ก็สามารถจัดเก็บไว้ที่ส่วนท้ายรถได้ ราคาตามมิเตอร์อาจแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างรถแท็กซี่แบบต่าง ๆ แต่จะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับเก้าอี้รถเข็นแต่อย่างใด รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในสิงคโปร์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการในการเดินทางได้ ที่นี่

สัตว์เลี้ยงที่ฝึกไว้ช่วยเหลือ

สัตว์เลี้ยงที่ฝึกไว้ช่วยเหลือ เช่น สุนัขนำทาง จะได้รับอนุญาตให้ขึ้นรถประจำทางและรถไฟฟ้า หากผู้ควบคุมแสดงบัตรประจำตัวที่ติดรูปถ่ายไว้ด้วย

อาคารสถานที่

ปัจจุบันมีอาคารสถานที่หลายแห่งในสิงคโปร์ที่ได้รับการติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ทุพพลภาพ ผู้พิการสามารถเข้าถึงและไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในอาคารเหล่านี้ได้อย่างสะดวก เพราะมีการติดตั้งลิฟท์ ที่จอดรถ และห้องน้ำที่อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาคารสถานที่ในสิงคโปร์ที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการเข้าถึง โปรดคลิก ที่นี่