อนุสรณ์สถานซุนยัดเซ็น นันยางเป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ ดร.ซุน ยัด เซ็น และความสัมพันธ์ของท่านกับสิงคโปร์ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20

ร่วมสดุดีวีรบุรุษ
ทำความรู้จักกับผู้นำการปฏิวัติประชาธิปไตยจีนในปี ค.ศ. 1911 และบุคคลที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์จีนและของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มากยิ่งขึ้น

ถ่ายภาพโดย Kany (kany1120)

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ในวิลล่าสองชั้นในยุคอาณานิคมที่ได้รับการปรับปรุงเมื่อไม่นานมานี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ดร.ซุน ยัด เซ็น ผู้นำการปฏิวัติประเทศจีนในปี ค.ศ. 1911 และเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์จีนและเอเชียอาคเนย์

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่เดียวกันกับที่ใช้เป็นฐานปฏิบัติการของสมาพันธ์ความร่วมมือเพื่อการปฏิวัติประชาธิปไตยจีน (Chinese Revolutionary Alliance) เน้นที่การนำเสนอผลงานของ ดร.ซุน ยัด เซ็น และอิทธิพลของผลงานของท่านที่มีต่อชุมชนชาวจีนในภูมิภาคนี้ในระหว่างการปฏิวัติประชาธิปไตยจีน

สมาพันธ์ฯ ดังกล่าว หรือที่รู้จักกันในชื่อถง เหมิง ฮุ่ย (Tong Meng Hui) นั้นมีอิทธิพลเป็นอย่างมากทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ในขณะนั้น และนำไปสู่การล่มสลายของการปกครองโดยราชวงศ์ชิง

มิตรภาพอันแน่นแฟ้น
อนุสรณ์สถานซุนยัดเซ็นให้บริการนำชมโดยมัคคุเทศก์ทุกวันโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ใช้เวลาของคุณเดินสำรวจห้องแสดงประวัติและผลงานทั้งห้าห้องซึ่งเต็มไปด้วยสื่อประสมแบบอินเตอร์แอคทีฟ และมัลติมีเดียต่าง ๆ มากมาย ภาพถ่ายเก่า ๆ ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว และจดหมายจากบรรดาผู้นำชุมชนคนสำคัญ ๆ ทั้งหลาย แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของพวกเขากับ ดร. ซุน ยัด เซ็น ได้เป็นอย่างดี

ห้องแสดงผลงานห้องอื่น ๆ ก็ภูมิใจนำเสนอเนื้อหาการโฆษณาชวนเชื่อของขบวนการปฏิวัติประชาธิปไตยจีนในครั้งนั้น มีการจำลองห้องอ่านหนังสือของ ดร. ซุน ยัด เซ็น ขึ้นมาใหม่อย่างสมจริง และแม้แต่ภาพการ์ตูนเสียดสีต่าง ๆ ก็มีให้ได้ชมกัน นอกจากนี้ ยังมีการแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของการปฏิวัติในครั้งนั้นที่มีต่อประเทศจีน การฟื้นตัวและผงาดขึ้นมาอีกครั้งของแวดวงวิชาการ วรรณคดี สื่อสิ่งพิมพ์ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ของประเทศจีน

บริการนำชมโดยมัคคุเทศก์เป็นประจำทุกวันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ นับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ หลังจากเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เสร็จแล้ว คุณสามารถเดินเล่นไปในสวนอันสวยงามต่าง ๆ ของสวนสาธารณะจงซาน (Zhongshan Park) หรือเดินต่อไปในย่านบาเลสเทียร์ และลองชิมอาหาร อร่อยๆจากศูนย์อาหารและร้านอาหารมากมายในย่านนั้น