ย่านที่พักอาศัยอันเงียบสงบในเขตโหวกัง (Hougang) แห่งนี้เป็นแหล่งรวมมรดกที่สำคัญของชาวญี่ปุ่นในสิงคโปร์

Japanese Cemetery Park (สวนสุสานญี่ปุ่น) ซึ่งกินอาณาเขตกว้างขวางถึง 30,000 ตารางเมตรแห่งนี้ มีหลุมศพของพลเรือนญี่ปุ่นและของทหารญี่ปุ่นในสิงคโปร์นับตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 เป็นส่วนใหญ่ นับจำนวนได้เกือบ 1,000 หลุมศพ

ชาวญี่ปุ่นในยุคแรก ๆ
หลุมศพที่เรียงรายเป็นแถวที่ Japanese Cemetery Park

สุสานแห่งนี้ก่อตั้งโดยชาวญี่ปุ่น 3 คนผู้ดูแลสถานบริการทางเพศโดยสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1891 เพื่อเป็นป่าช้าฝังศพสำหรับคารายูกิซัง (karayuki-san) หรือสตรีชาวญี่ปุ่นที่ถูกนำตัวมายังสิงคโปร์เพื่อประกอบอาชีพโสเภณี ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากและจบชีวิตลงอย่างยากจนแร้นแค้นและไร้ญาติ

ตลอดเวลาหลายปีต่อจากนั้น พลเรือนญี่ปุ่นที่เสียชีวิตลงที่นี่ก็ถูกนำร่างมาฝัง ณ สถานที่แห่งนี้ ส่วนใหญ่ในระหว่างช่วงก่อนเกิดสงครามโลก สุสานแห่งนี้ใช้เป็นที่ฝังศพจนถึงปี ค.ศ. 1947 และได้รับการประกาศเป็นอนุสรณ์สถานในปี ค.ศ. 1987 Japanese Association of Singapore (สมาคมชาวญี่ปุ่นแห่งสิงคโปร์) เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการและบำรุงรักษาสถานที่แห่งนี้

นอกจากนี้ สวนสุสานที่มีการดูแลเป็นอย่างดีแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บอัฐิของทหารบก นาวิกโยธิน และทหารอากาศญี่ปุ่นที่จบชีวิตลงในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 รวมถึงอัฐิของอาชญากรสงครามชาวญี่ปุ่น ซึ่งถูกประหารชีวิตที่ Changi Prison (เรือนจำชางงี)