อนุสาวรีย์กองทัพแห่งชาติของชาวอินเดีย ซึ่งตั้งอยู่ในสวนสาธารณะเอสพลานาด (Esplanade Park) เป็นหนึ่งในอนุสาวรีย์จำนวน 11 แห่งซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1995 เพื่อร่วมรำลึกถึงวันครบรอบ 50 ปีของการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2

อนุสาวรีย์แห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานเดิม ซึ่งสร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่ทหารนิรนามจากกองทัพแห่งชาติของชาวอินเดีย (INA) ซึ่งได้ถูกทำลายทิ้งไปหลังจากสิ้นสุดสงครามในครั้งนั้น

กองทัพชั่วคราว
อนุสาวรีย์กองทัพแห่งชาติของชาวอินเดียตั้งอยู่ในสวนสาธารณะเอสพลานาด (Esplanade Park)

INA ถูกก่อตั้งขึ้นในเอเชียอาคเนย์โดยความช่วยเหลือของญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1942 หลังจากที่ฝ่ายอังกฤษยอมแพ้ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1942 ฝ่ายญี่ปุ่นได้สนับสนุนหรือแม้แต่บีบบังคับทหารจากกองทัพบริติชอินเดียนที่เป็นฝ่ายแพ้สงครามให้เข้าร่วมกับ INA เพื่อทำการปลดแอกอินเดียจากอังกฤษ

ในช่วงแรก INA นำโดย ร.อ.โมฮัน ซิงห์ (Captain Mohan Singh) ต่อมาจึงมีผู้นำเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องเอกราชให้แก่อินเดียที่ชื่อว่า ซับฮาส จันทรา โบเซ (Subhas Chandra Bose) INA ถูกยุบทิ้งหลังจากที่ฝ่ายญี่ปุ่นยอมแพ้ต่อฝ่ายสัมพันธมิตรในปี ค.ศ. 1945

คำจารึกที่ถูกลืม
อนุสาวรีย์แห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานเดิม โดยสร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่ทหารนิรนามจากกองทัพแห่งชาติของชาวอินเดีย (Indian National Army - INA)

อนุสาวรีย์ดั้งเดิมถูกสร้างขึ้นที่ เอสพลานาด ก่อนที่ฝ่ายญี่ปุ่นจะยอมแพ้ต่อฝ่ายสัมพันธมิตร เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ. 1945 โบเซ (Bose) ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์แห่งนี้ที่เอสพลานาด คำจารึกที่ปรากฏก็คือคำขวัญของ INA นั่นคือ ความสามัคคี (Etihaad) ความศรัทธา (Etmad) และการเสียสละ (Kurbani)

เมื่อกองทัพอังกฤษกลับมาที่สิงคโปร์ในปีเดียวกันนั้น ลอร์ด เมานท์แบ็ตเต็น (Lord Mountbatten) ผู้บัญชาการกองกำลังภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ ได้สั่งการให้ทุบทิ้งอนุสาวรีย์ดังกล่าวเสีย