Tọa lạc trong khuôn viên Công viên Esplanade, Đài tưởng niệm Quân đội Quốc gia Ấn Độ này được xây dựng vào năm 1995 và là một trong mười một di tích của Thế chiến II tại Singapore để kỷ niệm năm 50 năm kết thúc Thế chiến II.

Công trình tọa lạc trên khu đất của đài tưởng niệm ban đầu – vốn được xây dựng để tưởng nhớ một người lính vô danh trong Quân đội Quốc gia Ấn Độ (Indian National Army, INA) – nhưng công trình này đã bị phá hủy sau chiến tranh.

Quân đội non yếu
Một vị khách đang đọc bia đá của Đài tưởng niệm Quân đội Quốc gia Ấn Độ

Quân đội Quốc gia Ấn Độ được hình thành ở Đông Nam Á với sự hậu thuẫn của quân Nhật vào năm 1942. Sau khi quân Anh đầu hàng vào tháng 2 năm 1942, quân Nhật khuyến khích và thậm chí bắt ép binh lính từ Quân Đội Ấn Độ thuộc Anh bại trận phải gia nhập Quân đội Quốc gia Ấn Độ để giải phóng Ấn Độ.

Lúc đầu do Đại úy Mohan Singh chỉ huy, Quân đội Quốc gia Ấn Độ sau này do nhà vận động cho độc lập người Ấn, ông Subhas Chandra Bose chỉ huy. Đội quân này tan rã sau khi quân Nhật đầu hàng vào năm 1945.

Một khẩu hiệu bị lãng quên
Bia đá của Đài tưởng niệm Quân đội Quốc gia Ấn Độ ở Singapore

Đài tưởng niệm gốc được xây tại Esplanade ngay trước khi quân Nhật đầu hàng. Vào ngày 8 tháng 7 năm 1945, Bose đã đặt viên đá nền đầu tiên tại Esplanade. Những chữ được khắc ở đây là khẩu hiệu của Quân đội Quốc gia Ấn Độ: Đoàn kết (Etihaad), Niềm tin (Etmad) và Hy sinh (Kurbani).

Khi quân Anh quay lại Singapore vào cùng năm đó, Chỉ Huy Trưởng khu vực Đông Nam Á, Lãnh chúa Mountbatten, đã ra lệnh phá hủy Đài Tưởng niệm gốc.