รับชมการแสดงดนตรีที่แสนงดงามที่โรงละครวิคตอเรียและคอนเสิร์ตฮอลล์

ถ่ายภาพโดย Mintio

การเป็นสถานที่สำคัญในการจัดงานศิลปะการแสดงของสิงคโปร์  รวมทั้งเป็นที่แสดงของวงสิงคโปร์ ซิมโฟนี่ ออเคสตร้า (SSO) นั้นไม่ได้เป็นจุดประสงค์แรกเริ่มในการสร้างโรงละครนี้แต่อย่างใด ตรงกันข้าม การสร้างสถานที่แห่งนี้แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1862 ในฐานะศาลากลางพร้อมด้วยโรงละคร แต่กลับมีขนาดเล็กเกินไป

ในปี ค.ศ. 1901 จึงได้มีการพิจารณาให้สร้างอนุสรณ์สถานขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงสมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรีย ที่เสด็จสวรรคตในเดือนมกราคมปีนั้น และศาลากลางแห่งนี้ได้ถูกรวมเข้าไว้ในการออกแบบอนุสรณ์สถานด้วย วิคตอเรีย เมโมเรียล ฮอลล์ (Victoria Memorial Hall) ได้สร้างขึ้นติดกับศาลากลาง โดยด้านหน้าอาคารได้รับการออกแบบให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบปัลลาดิโอ และมีหอนาฬิกาเชื่อมอยู่ตรงกลาง ศาลากลางนี้ได้รับการตั้งชื่อใหม่ว่า โรงละครวิคตอเรีย (Victoria Theatre) ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้นับเป็นสถานที่สำคัญ อันเป็นสัญลักษณ์ของย่านใจกลางเมืองสิงคโปร์

บทเริ่มต้นใหม่
เดิมทีโรงละครวิคตอเรียไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นโรงละครแต่อย่างใด แต่เพื่อเป็นศาลากลาง

ถ่ายภาพโดย Edwin

ในปี ค.ศ. 1979 มีการเพิ่มหอศิลป์เข้ามา วิคตอเรีย เมโมเรี่ยล ฮอลล์ (Victoria Memorial Hall) จึงได้รับการตั้งชื่อใหม่เป็น วิคตอเรีย คอนเสิร์ตฮอลล์ (Victoria Concert Hall) และวงสิงคโปร์ ซิมโฟนี่ ออเคสตร้า (SSO) ก็ได้เข้ามาพักอยู่ที่นี่ ทว่าแม้แต่สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ก็ยังจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ การตกแต่งปรับปรุงที่สำคัญเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีการปรับปรุงระบบเสียงและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แต่ยังคงรักษาด้านหน้าอาคารและองค์ประกอบที่เป็นมรดกสำคัญเอาไว้

ก่อนหน้านี้ ทางวง SSO ได้แสดงดนตรีที่สถานที่อื่น ๆ แต่เมื่อสถานที่แห่งนี้เปิดดำเนินการอีกครั้งเมื่อปลายปีนี้ วง SSO ได้กลับมาแสดงที่นี่อีกครั้งเพื่อเติมเสียงเพลงอันไพเราะให้แก่หอแสดงดนตรีแห่งนี้