หากคุณเป็นผู้ชื่นชอบงานศิลปะรูปแบบใหม่ ๆ และศิลปะแนวทดลอง ลองแวะมาที่สถาบันศิลปะร่วมสมัยแห่งสิงคโปร์ (ICA สิงคโปร์) พื้นที่ในการสร้างสรรค์งานศิลปะแบบใหม่ ๆ และแนวทดลอง

ที่นี่จัดแสดงผลงานศิลปะหลากหลายแนว นับตั้งแต่วิจิตรศิลป์และการออกแบบ ไปจนถึงการใช้สื่อและศิลปะการแสดง โปรแกรมกิจกรรมของที่นี่เน้นที่การแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยและผลงานของศิลปินทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากจะจัดแสดงผลงานของบรรดาศิลปินอย่างต่อเนื่องแล้ว ทาง ICA สิงคโปร์ยังดำเนินการร่วมกับบรรดาองค์กรต่างประเทศ ศิลปิน และภัณฑารักษ์รับเชิญหลายท่านที่เป็นสมาชิกกลุ่ม Asian Arts Space Network (AASN) เป็นประจำ

Lasalle College of the Arts ซึ่งเป็นแผนกจัดงานนิทรรศการของสถาบันศิลปะของเอกชนนี้ มีพื้นที่ในการจัดแสดงงานศิลปะที่ประกอบด้วยหอศิลป์ 7 แกลเลอรี่ เป็นพื้นที่กว่า 1,500 ตารางเมตร บรรดานักศึกษาของวิทยาลัยต่าง ๆ พากันมาจัดแสดงงานในหอศิลป์เหล่านี้อย่างสม่ำเสมอโดยเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงผลงานก่อนสำเร็จการศึกษา มีการจัดแสดงภาพเขียน ผลงานประติมากรรม และศิลปะการจัดวาง ไปจนถึงวิดีโอและภาพถ่าย

การศึกษาด้านศิลปะ

ICA สิงคโปร์จัดโปรแกรมกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับประชาชนทั่วไป ซึ่งได้แก่ การประชุม การสัมมนา  การเสวนาโดยบรรดาศิลปินและภัณฑารักษ์ รวมถึงงานอีเวนท์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการแสดงศิลปะร่วมสมัย ศิลปะการจัดวาง การออกแบบและกิจกรรมด้านแสงสีเสียง กิจกรรมเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อเป็นช่องทางให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยของท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับสากลดียิ่งขึ้น

สื่อสิ่งพิมพ์ของ ICA ได้แก่ แคตตาล็อกศิลปะ บทวิจารณ์และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานศิลปะในสิงคโปร์ ซึ่งจัดพิมพ์ขึ้นเป็นระยะ ๆ ตลอดทั้งปี ร่วมกับการจัดงานนิทรรศการ และมักนำมาเผยแพร่ในระหว่างการจัดงานอีเวนท์เหล่านี้