ด้านหน้าที่สวยงามอลังการของ Buddha Tooth Relic Temple & Museum

Buddha Tooth Relic Temple & Museum (วัดพระเขี้ยวแก้วและพิพิธภัณฑ์) นี้ตั้งอยู่ในย่าน Chinatown ที่เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ โดยออกแบบภายในอย่างงดงามและจัดแสดงงานพุทธศิลป์ พร้อมทั้งบอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์โดยมีอายุยาวนานหลายพันปี วัดนี้ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 2007 ได้ชื่อมาจากพระเขี้ยวแก้วด้านซ้ายของพระพุทธเจ้า ซึ่งพบในที่ฝังพระบรมศพในเมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย และนำมาจัดแสดงไว้ที่นี่

การออกแบบที่ประณีตบรรจง

วัดจีนในพุทธศาสนาที่สร้างขึ้นในรูปแบบศิลปกรรมสมัยราชวงศ์ถังนี้ ได้รับการออกแบบและวางแนวคิดโดยพระอาจารย์ Shi Fa Zhao ท่านเจ้าอาวาสของวัด โดยความช่วยเหลือของที่ปรึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ การก่อสร้างวัดนี้ต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น 75 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ โดยงานออกแบบอ้างอิงตามองค์ประกอบต่างๆ ของสถาปัตยกรรมในยุคราชวงศ์ถัง การออกแบบตัวอาคารได้แรงบันดาลใจจากพุทธมณฑล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในศาสนาพุทธและสื่อความหมายถึงจักรวาล

พระธาตุศักดิ์สิทธิ์และสถูปใหญ่
พระพุทธรูปที่ Buddha Tooth Relic Temple and Museum

ถ่ายภาพโดย Gregory Williams (Kasei) ©

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาบนชั้น 3 ของวัด จัดแสดงพระพุทธรูปและสิ่งล้ำค่าต่าง ๆ ทางพุทธศาสนา เช่น พระบรมสารีริกธาตุ พระชิวหา และที่ห้อง Sacred Light Hall บนชั้น 4 ยังเป็นที่ประดิษฐานสิ่งล้ำค่าที่สุดของทางวัด

พระเขี้ยวแก้วนี้ประดิษฐานอยู่ในสถูปเจดีย์ใหญ่ โดยมีน้ำหนัก 3,500 กิโลกรัมและทำจากทองคำแท้หนัก 320 กิโลกรัม โดยทองคำ 234 กิโลกรัมในจำนวนนี้ได้มาจากการบริจาคโดยผู้ศรัทธา ทั้งนี้ ในส่วนของหอพระธาตุจะอนุญาตให้แต่เฉพาะพระภิกษุเท่านั้นที่จะขึ้นไปได้ แต่นักท่องเที่ยวสามารถชมพระเขี้ยวแก้วได้จากพื้นที่ที่จัดไว้ให้แก่ประชาชนทั่วไป

สถานที่ไฮไลท์อื่น ๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สงฆ์ (Eminent Sangha Museum) ซึ่งเป็นโรงละครที่จัดการแสดง การเสวนา และภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเชิงวัฒนธรรม หากคุณต้องการจะนั่งสมาธิเงียบ ๆ ท่ามกลางความจอแจของย่านไชน่าทาวน์ สวนอันร่มรื่นของที่นี่ พร้อมด้วยเจดีย์และกงล้ออธิษฐาน ก็นับเป็นสถานที่ปลีกวิเวกที่สงบร่มรื่น

สำรวจค้นคว้าเกี่ยวกับพุทธศาสนา

ทั้งนี้ ตามความเชื่อของพุทธศาสนา พระศากยมุนีได้ตรัสรู้ และทรงเป็นพระผู้มีปัญญาและความเมตตาสูงสุดเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน ปัจจุบันวัดพระเขี้ยวแก้วได้เผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าผ่านเวิร์กช็อป "Discovering Buddhism" ผู้เดินทางสามารถเรียนรู้แง่มุมต่าง ๆ ของพุทธศาสนาได้โดยเข้าร่วมเวิร์กช็อปในแบบอินเตอร์แอ็กทีฟนี้ได้ ซึ่งดำเนินการอบรมโดยพระสงฆ์ของวัด

หากต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมเวิร์กช็อป โปรดโทรไปที่ +65 6854 7022 หรืออีเมลไปที่ buddhistculture@btrts.org.sg

เที่ยวชมภายในวัด

คุณสามารถเข้าชมวัดนี้และเข้าร่วมกับคณะเที่ยวชมวัดแบบมีมัคคุเทศก์ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์ได้ฟรี มัคคุเทศก์อาสาของทางวัดจะพาเที่ยวชมและบรรยายข้อมูลที่น่าสนใจ การเที่ยวชมแต่ละครั้งจะพาคุณเที่ยวชมตามชั้นต่างๆ และห้องโถงต่างๆ ของ Buddha Tooth Relic Temple & Museum

ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าร่วมกับคณะทัวร์ได้ที่นี่