อนุสาวรีย์ลิม โบ เส็ง (Lim Bo Seng Memorial) ที่สวนสาธารณะเอสพลานาด สร้างขึ้นเพื่อสดุดีพลตรีลิมโบเส็ง ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในวีรบุรุษสงครามของสิงคโปร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

วีรบุรุษสงคราม

คหบดีชาวจีนฮกเกี้ยนผู้มีชื่อเสียงคนนี้เป็นผู้นำขบวนการเคลื่อนไหวต่าง ๆ มากมายเพื่อต่อต้านญี่ปุ่นทั้งก่อนและในระหว่างการยึดครองของญี่ปุ่น หนึ่งในกิจกรรมเหล่านี้ก็คือ การจัดตั้งเครือข่ายข่าวกรองขึ้นในมาลายา

หลังจากที่ถูกหักหลังโดยสายลับคนหนึ่ง เขาก็ถูกจับกุมโดยตำรวจลับญี่ปุ่นในเมืองอิโปห์ นำไปกักขังและทรมาน เขาจบชีวิตลงในคุกบาตูกาจาห์ (Batu Gajah Jail) ในมาเลเซียเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 1944

หลังจากที่เขาเสียชีวิต ต่อมาทางรัฐบาลชาตินิยมชาวจีนของสิงคโปร์ก็ได้ปูนบำเหน็จโดยติดยศพลตรีให้แก่ลิมโบเส็ง วันที่ 13 มกราคม ค.ศ.1946 ทางการอังกฤษได้นำอัฐิของลิมกลับสู่สิงคโปร์และจัดพิธีฝังศพให้ใหม่อย่างสมเกียรติต่อหน้ากองทหารเกียรติยศเต็มรูปแบบที่อ่างเก็บน้ำแม็ค ริตชี ซึ่งหลุมศพของเขายังคงอยู่ที่นั่นจวบจนทุกวันนี้

เจดีย์ทองสำริดอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

อนุสาวรีย์แห่งนี้ เปิดอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1954 ซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ อึ้ง เค็ง เสียง (Ng Keng Siang) โดยสร้างขึ้นบนที่ดินที่บริจาคโดยรัฐบาล การก่อสร้างใช้เงินบริจาคจากชุมชนชาวจีนในสิงคโปร์

สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องสถาปัตยกรรม ต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจ: เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมสูง 3.6 เมตรที่สร้างจากทองสำริด คอนกรีต และหินอ่อนนี้ เป็นผลงานชิ้นสำคัญในรูปแบบสถาปัตยกรรมประจำชาติจีน และเป็นสิ่งก่อสร้างเพียงหนึ่งเดียวในสิงคโปร์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่บุคคลจากสงครามโลกครั้งที่ 2 เพียงหนึ่งคน

เจดีย์องค์นี้มีหลังคาลดหลั่นสามชั้นทำจากทองสำริด รอบฐานมีรูปปั้นสิงโตสำริดจำนวนสี่ตัว ลองอ่านข้อความในแผ่นทองสำริดทั้งสี่ ซึ่งเล่าเรื่องราวชีวิตของลิมเอาไว้อย่างน่าสนใจเป็นภาษาอังกฤษ จีน ทมิฬ และภาษายาวี (ภาษามาเลย์)

ในวันที่ 28 ธันวาคม ค.ศ. 2010 อนุสาวรีย์แห่งนี้ได้รับการประกาศเป็นอนุสาวรีย์แห่งชาติร่วมกับ อนุสาวรีย์วีรชน (Cenotaph) และลานน้ำพุตันคิมเส็ง (Tan Kim Seng Fountain)