ตัวเลขปีที่จารึกไว้ใน Cenotaph อนุสรณ์สถานแห่งสงครามโลก

Cenotaph เป็นอนุสรณ์สถานสงครามโลกซึ่งสร้างขึ้นเพื่อสดุดีเหล่าวีรชนผู้พลีชีพในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

อนุสาวรีย์อันสูงตระหง่านแห่งนี้ซึ่งอยู่ใน Esplanade Park (สวนสาธารณะเอสพลานาด) อันเขียวขจีบนถนน Connaught Drive (อนุสาวรีย์สูงเกือบ 60 ฟุตที่สร้างจากหินแกรนิตซึ่งนำมาจากบริเวณใกล้เคียง) นับเป็นสถานที่ที่เงียบสงบที่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจใจกลางเมือง ห่างไกลจากความจอแจของถนนเส้นต่างๆ ในละแวกใกล้เคียง

แผ่นจารึกทำจากทองสำริดจารึกนามของเหล่าวีรชนจากอาณานิคมช่องแคบ ผู้สละชีพของตนในสนามรบ

คำสดุดีที่ซึ้งกินใจ
ผู้มาเยี่ยมชมกำลังดูรายชื่อที่สลักไว้บนแผ่นหินใน Cenotaph อนุสรณ์สถานสงครามแห่งนี้

ลองดูคำจารึกที่ด้านหลัง แม้จะไม่มีการจารึกนามเอาไว้ แต่ก็มีการจารึกวลีสั้นๆ ว่า “พวกเขาได้สละชีพเพื่อให้พวกเรามีชีวิตรอด” โดยจารึกในสี่ภาษาหลักคือ ภาษาอังกฤษ มาเลย์ จีนกลาง และทมิฬ

อนุสาวรีย์วีรชนแห่งนี้ออกแบบโดยสถาปนิก Denis Santry แห่งบริษัท Swan & McLaren โดยได้ต้นแบบมาจากอนุสาวรีย์ Sir Edwin Lutyens Whitehall ในกรุงลอนดอนที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1920

ท่านเซอร์ Lawrence Nunns Guillemard ผู้ว่าการอาณานิคมช่องแคบ (Straits Settlements) ในขณะนั้น ได้เป็นประธานวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์แห่งนี้เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 1920 โดยมี Georges Clemenceau นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของฝรั่งเศส และผู้บัญชาการทหารอังกฤษในดินแดนอาณานิคม พลตรี ท่านเซอร์ D.H. Ridout ให้เกียรติเดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยาน

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

เจ้าชายแห่งเวลส์ได้เสด็จมาเปิด Cenotaph เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 1922 ต่อมาพระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 8 แห่งอังกฤษ หลังจากนั้นได้รับการสถาปนาเป็นดยุคแห่งวินด์เซอร์

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ค.ศ. 2010 อนุสาวรีย์วีรชนแห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติร่วมกับสถานที่สำคัญอีก 2 แห่งที่ตั้งอยู่ใน Esplanade Park คือ Lim Bo Seng Memorial (อนุสาวรีย์ลิม โบ เส็ง) และ Tan Kim Seng Fountain (ลานน้ำพุตัน คิม เส็ง)