ลองหลับตา และคุณอาจจะนึกถึงอนุสรณ์สถานเสาหินดัลอูซี ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์รูปทรงคล้ายเข็ม ณ เอ็มเพรสเพลส (Empress Place) ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพิพิธภัณฑ์อารยธรรมเอเชีย (Asian Civilisation Museum)

อย่างไรก็ตาม อนุสรณ์สถานแห่งนี้มีเรื่องราวความเป็นมาที่ค่อนข้างน่าสนใจ เนื่องจากสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์การมาเยือนสิงคโปร์เป็นครั้งที่ 2 ของลอร์ดเจมส์ แอนดรู มาร์ควิสแห่งดัลอูซี (Marquis of Dalhousie) และข้าหลวงใหญ่แห่งอินเดีย ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 1850

การมาเยือนของของลอร์ดเจมส์ แอนดรู ในครั้งนั้นได้รับการจับตาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากการเยือนดังกล่าวนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศสิงคโปร์และการตัดงบประมาณค่าใช้จ่ายครั้งใหญ่

ได้รับแรงบันดาลใจจาก “เข็ม”
อนุสรณ์สถานเสาหินดัลอูซี (Dalhousie Obelisk) เป็นที่ที่มีความสวยงามเหมาะสำหรับถ่ายเซลฟี่หรือถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในย่านซีวิค ดิสทริคท์อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์

ถ่ายภาพโดย Joel Chua DY

อนุสรณ์สถานเสาหินดัลอูซี ซึ่งออกแบบโดยนายช่างรังวัดของรัฐบาลที่ชื่อ จอห์น เทิร์นบัลล์ ธอมสัน (John Turnbull Thomson) ถูกสร้างขึ้นเพื่อย้ำเตือนให้บรรดาพ่อค้าตระหนักถึงประโยชน์ของการค้าเสรี

เสาหินต้นนี้ ซึ่งเชื่อกันว่ามีต้นแบบมาจากเสาหิน Cleopatra’s Needle ที่มีชื่อเสียงในกรุงลอนดอน สร้างเสร็จเมื่อสิ้นปี ค.ศ. 1850 ลองดูซิว่าคุณจะสามารถมองหาข้อความที่จารึกเป็นภาษายาวี ภาษาจีน ภาษาทมิฬ และภาษาอังกฤษในแต่ละด้านได้หรือไม่

โคมไฟประดับรอบเสาหินทั้ง 4 ดวงทำให้อนุสรณ์สถานแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ที่งดงาม เหมาะสำหรับการถ่ายเซลฟี่หรือถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในย่านซีวิค ดิสทริคท์อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์

มีการย้ายที่ตั้งถึง 2 ครั้ง

ถ่ายภาพโดย Joel Chua DY

อนุสรณ์สถานเสาหินดัลอูซีถูกย้ายเป็นครั้งแรกในช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ1880 หลังจากมีการถมที่ดินเพื่อการขยายพื้นที่สนามปาดัง และการสร้างถนนนิวเอสพลานาด (New Esplanade Road)

ในปี ค.ศ. 1891 อนุสรณ์สถานเสาหินดัลอูซีถูกย้ายอีกครั้งมาตั้งอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับโรงละครวิคตอเรีย (Victoria Theatre)