Dalhousie Obelisk ตั้งอยู่ใกล้กับ Asian Civilisation Museum (พิพิธภัณฑ์อารยธรรมเอเชีย) โดยมีรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นคล้ายเข็ม ทำให้มองเห็นได้แต่ไกล

อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1850 โดยเป็นอนุสาวรีย์สาธารณะแห่งแรกของเกาะสิงคโปร์และเตือนความจำให้นึกถึงช่วงเวลาอันยากเข็ญเมื่อสิงคโปร์อยู่ภายใต้การปกครองจากเบงกอล โดยเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนอาณานิคมช่องแคบ อีกทั้งยังเป็นเครื่องหมายของการมาเยือนเป็นครั้งที่สองของ Lord James Andrew (ลอร์ดเจมส์ แอนดรูว์) มาร์ควิสแห่งดัลอูซีและข้าหลวงใหญ่แห่งอินเดีย

การมาเยือนของของลอร์ดเจมส์ ในครั้งนั้นถูกจับตาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นที่คาดว่าจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองส่วนท้องถิ่นในสิงคโปร์และการตัดงบประมาณครั้งใหญ่

ได้รับแรงบันดาลใจจาก “เข็ม”
ข้อความจารึกบนแผ่นหิน ณ Dalhousie Obelisk

ถ่ายภาพโดย Joel Chua DY

Dalhousie Obelisk ซึ่งออกแบบโดยนายช่างรังวัดของรัฐบาลที่ชื่อ John Turnbull Thomson ได้รับการสร้างขึ้นเพื่อย้ำเตือนให้บรรดาพ่อค้าวาณิชตระหนักถึงประโยชน์ของการค้าเสรี

เสาหินต้นนี้เชื่อกันว่ามีต้นแบบมาจากเสาหิน Cleopatra’s Needle ที่มีชื่อเสียงในกรุงลอนดอน สร้างเสร็จในปลายปี 1850 ลองดูซิว่าคุณเห็นข้อความจารึกเป็นภาษายาวี ภาษาจีน ภาษาทมิฬ และภาษาอังกฤษในแต่ละด้านหรือไม่

โคมไฟประดับรอบเสาหินทั้งสี่ดวงทำให้อนุสรณ์สถานแห่งนี้กลายเป็นที่ที่งดงาม เหมาะกับการถ่ายเซลฟีหรือถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในย่าน Civic District อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์

มีการย้ายที่ตั้งถึงสองครั้ง
ข้อความจารึกบนแผ่นหิน ณ Dalhousie Obelisk

ถ่ายภาพโดย Joel Chua DY

Dalhousie Obelisk ถูกย้ายครั้งแรกในช่วงปลายทศวรรษ1880 หลังจากมีการถมที่ดินเพื่อการขยายพื้นที่ Padang (ปาดัง) และการสร้างถนน New Esplanade (นิวเอสพลานาด)

ในปี 1891 Dalhousie Obelisk ถูกย้ายอีกครั้งมาตั้งอยู่ ณ ที่ตั้งในปัจจุบันซึ่งอยู่ใกล้กับ Victoria Theatre (โรงละครวิคตอเรีย)