กล่าวกันว่าประชาชนกว่า 50,000 คนต้องล้มตายลงในระหว่างที่กองทัพญี่ปุ่นเข้ายึดครองสิงคโปร์ในช่วงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1942 ถึงวันที่ 12 กันยายน ค.ศ. 1945

เสาหลักทั้ง 4
อนุสรณ์สถานสงครามพลเรือน (Civilian War Memorial) ถูกสร้างครอบโครงสร้างสุสานขนาดใหญ่ซึ่งบรรจุกระดูกที่ขุดขึ้นมาจากสุสานต่าง ๆ

Photo by Jerry Wong (xcode) via Foter.com

อนุสรณ์สถานสงครามพลเรือน ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของปาดังบนถนนบีช สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พลเรือนที่ตกเป็นเหยื่อของสงครามโลกครั้งที่ 2 และเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่มชาติพันธุ์หลักทั้ง 4 กลุ่มของประเทศสิงคโปร์ คือ มาเลย์ จีน อินเดีย และยูเรเซีย

อดีตนายกรัฐมนตรี ลี กวน ยู ของสิงคโปร์ ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดอนุสรณ์สถานแห่งนี้เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1967 ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่สิงคโปร์ตกเป็นของกองกำลังญี่ปุ่นที่บุกเข้ายึดครองเมื่อ 25 ปีก่อนหน้านั้น

ที่สวนอันเงียบสงบแห่งนี้ คุณจะเห็นเสาขนาดใหญ่เท่ากันจำนวน 4 ต้น ซึ่งตั้งสูงตระหง่านกว่า 65 เมตร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความทุกข์ทรมานร่วมกันของกลุ่มชาติพันธุ์หลัก ๆ ของสิงคโปร์ รวมถึงเหล่าผู้วายชนม์ทั้งหลายที่ได้รับการฝังร่างไว้ ณ สถานที่แห่งนี้

ประวัติศาสตร์อันน่าเศร้า
สวนอนุสรณ์สถานสงครามพลเรือนมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยเสาขนาดใหญ่เท่ากันจำนวน 4 ต้น ซึ่งตั้งสูงตระหง่านกว่า 65 เมตร

Photo by Rowen Barrett (Rwoan) via Foter.com

เป็นเรื่องน่าเศร้าที่ทุกวันนี้คนสิงคโปร์รุ่นใหม่จำนวนมากยังคงไม่ทราบถึงประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะนิยมเรียกสถานที่แห่งนี้ด้วยชื่อเล่นที่ว่า “The Chopsticks” (ตะเกียบ) ก็ตาม

อนุสรณ์สถานแห่งนี้สร้างขึ้นหลังจากมีการค้นพบสุสานหมู่ที่ฝังศพเหยื่อสงครามที่เป็นพลเรือนเอาไว้รวมกันตามสถานที่หลายแห่งทั่วเกาะสิงคโปร์ในปี ค.ศ. 1962 สุสานหมู่ที่ว่านี้จำนวนมากกว่า 40 แห่งมาจากสถานที่ซึ่งเรียกขานกันว่าหุบเขาแห่งความตาย (Valley of Death) ซึ่งตั้งอยู่ในย่านซิกแลป (Siglap)

อนุสรณ์สถานสงครามพลเรือนถูกสร้างครอบโครงสร้างสุสานขนาดใหญ่ ซึ่งบรรจุกระดูกที่ขุดขึ้นมาจากบรรดาสุสานหมู่ดังกล่าวข้างต้น

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ของทุก ๆ ปี จะมีการจัดพิธีรำลึกถึงเหยื่อสงครามในครั้งนั้นขึ้นที่อนุสรณ์สถานแห่งนี้ ซึ่งจะมีการสดุดีและไว้อาลัยที่มักจะมีข้อความที่น่าสะเทือนอารมณ์ยิ่ง