เอ็นยูเอส บาบา เฮาส์ (NUS Baba House) บ้านที่เป็นมรดกของชาวเปอรานากันซึ่งมีการจัดแสดงผลงานอย่างมีชีวิตชีวาเหมือนกับสีฟ้าสดของตัวอาคารด้านนอก บ้านหลังนี้ถือเป็นการเดินทางอันแสนวิเศษไปยังบ้านในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ของครอบครัวชาวจีนช่องแคบ (Straits Chinese) ที่มีชื่อเสียง

บ้านที่มีระเบียงในช่วงก่อนสงครามหลังนี้เคยเป็นบ้านของบรรพบุรุษของมหาเศรษฐีด้านการขนส่งสินค้าทางเรืออย่าง Wee Bin และเป็นหนึ่งในตึกแถวแบบดั้งเดิมของชาวเปอรานากันที่มีอยู่สองสามแห่งในสิงคโปร์ โดยการตกแต่งภายในแบบดั้งเดิมที่สวยงามประณีตยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

การบูรณะอย่างพิถีพิถัน

มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ซื้อและบูรณะบ้านหลังนี้ ด้วยเงินบริจาคจาก Agnes Tan ซึ่งเป็นลูกสาวคนเล็กสุดของ Tun Tan Cheng Lock นักธุรกิจชาวมะละกาที่มีชื่อเสียงและผู้นำชุมชน

หลังจาก 2 ปีของการบูรณะ เอ็นยูเอส บาบา เฮาส์ (NUS Baba House) ก็เปิดตัวในปี ค.ศ. 2008 และในปัจจุบัน สถานที่แห่งนี้บริหารงานโดยมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ที่ได้ส่งนักวิจัยลงพื้นที่เพื่ออนุรักษ์สถาปัตยกรรมภายนอกและภายในตัวอาคาร ซึ่งรวมถึงการตกแต่งและเครื่องใช้ในครัวเรือน

นักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์ศิลป์จากมหาวิทยาลัยมีโอกาสลงมือขุดเจาะและศึกษาเกี่ยวกับประติมานวิทยา (Iconography) จากการประดับตกแต่งอาคาร

ช่วงเวลาสั้น ๆ ที่มีคุณค่า

คุณจะได้พบกับสิ่งของเหล่านี้ได้ท่ามกลางของเก่าและของประดับตกแต่งกว่า 2,000 ชิ้นของชาวเปอรานากันที่จัดแสดงอยู่ที่ชั้น 1 และชั้น 2 ของอาคาร ห้ามพลาดนิทรรศการแบบชั่วคราวเกี่ยวกับชาวเปอรานากันที่แกลเลอรี่บนชั้น 3

คำแนะนำ: หากต้องการเยี่ยมชม เอ็นยูเอส บาบา เฮาส์ (NUS Baba House) กรุณานัดหมายล่วงหน้า และผู้เข้าชมต้องมาลงชื่อล่วงหน้าหากต้องการเข้าร่วมทัวร์ชมมรดก