พิพิธภัณฑ์ NUS จัดแสดงคอลเลคชั่นศิลปะที่สำคัญ อาทิ ผลงานประติมากรรมคลาสสิก ภาพเขียนสมัยใหม่ และผลงานศิลปะสื่อผสม

ถ่ายภาพโดย NUS Museum

หากคุณต้องการจะเจาะลึกประวัติศาสตร์สิงคโปร์และภูมิภาคนี้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore) เป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะและโบราณวัตถุของเอเชีย นับเป็นคอลเลคชั่นเล็ก ๆ แต่มีความสำคัญยิ่ง

ขุมทรัพย์ล้ำค่าแห่งโบราณวัตถุ

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงผลงานศิลปะและโบราณวัตถุกว่า 8,000 รายการโดยจัดแบ่งเป็น 4 คอลเลคชั่น คอลเลคชั่น Lee Kong Chian Collection ซึ่งตั้งชื่อตามนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงชาวจีน-สิงคโปร์และเป็นผู้ที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยคอลเลคชั่นนี้ประกอบด้วยผลงานศิลปะร่วมสมัยของจีน เช่น ภาพเขียน เครื่องกระเบื้องและเครื่องประดับ ในส่วนของคอลเลคชั่นเอเชียใต้และเอเชียอาคเนย์ จัดแสดงผลงานประติมากรรมคลาสสิกของอินเดียไปจนถึงภาพเขียนสมัยใหม่และผลงานสื่อผสม ในขณะที่คอลเลคชั่น Ng Eng Teng แสดงผลงานศิลปะกว่า 1,000 ชิ้นโดยฝีมือของประติมากรชาวสิงคโปร์ที่มีชื่อเสียง ภาพวาดของเขาได้รับการจัดแสดงไว้ในสถานที่สาธารณะหลายแห่งในสิงคโปร์

คอลเลคชั่นที่ 4 จัดแสดงอยู่ที่ NUS Baba House ณ เลขที่ 157 Neil Road ซึ่งเคยเป็นบ้านเกิดของครอบครัวชาวจีนผสมมาเลย์ พื้นที่ภายในบ้านได้รับการจัดสร้างใหม่ โดยมีการบูรณะการออกแบบตกแต่งภายใน

ประวัติศาสตร์ในงานศิลปะ

พิพิธภัณฑ์ NUS เริ่มต้นขึ้นในฐานะพิพิธภัณฑ์ศิลปะของมหาวิทยาลัยในปี ค.ศ. 1955 ที่มหาวิทยาลัยมาลายา (University of Malaya) ในสิงคโปร์ คอลเลคชั่นผลงานที่นี่เป็นเครื่องมือในการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลป์ของสถาบัน ปัจจุบันนี้ที่นี่เป็นแหล่งทรัพยากรที่ครอบคลุมสำหรับการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัย ในปี 2004 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้เข้าอยู่ในสังกัดของศูนย์ศิลปะ NUS (NUS Centre For the Arts หรือ CFA) องค์กรศิลปะที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพและความรุ่งเรืองของงานศิลปะใน NUS ประเทศสิงคโปร์ และอื่น ๆ