วัด Hong San See สร้างขึ้นช่วงปี ค.ศ. 1908 ถึง 1913 โดยชุมชนชาวฮกเกี้ยนในสิงคโปร์ ชื่อวัดหมายถึง “วัดบนเนินเขาฟีนิกซ์” ในภาษาจีน และสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพเจ้าแห่งโชคลาภกวงซือซุนหวัง (Guang Ze Zun Wang)

ได้รับการบูรณะอย่างดีเยี่ยม
รูปปั้นมังกรแกะสลักที่ประดับอยู่บนหลังคาวัด Hong San See

ถ่ายภาพโดย Choo Yut Shing via Foter.com

ปัจจุบันวัดนี้ห้อมล้อมด้วยอาคารสูงทันสมัย ทว่าในสมัยก่อนจากวัดนี้สามารถมองออกไปเห็นทะเลได้ สถาปัตยกรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสวยงาม ซึ่งเป็นตัวอย่างของงานสถาปัตยกรรมวัดทางใต้ของจีน จึงเป็นสถานที่ที่ควรค่าแก่การมาเยี่ยมชม

การวางแผนแกนที่ตั้ง ลานโดยรอบ กำแพงวัด และโครงหลังคา ทั้งหมดนี้ล้วนแสดงถึงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของสไตล์การออกแบบนี้ รายละเอียดสุดท้ายที่แสดงถึงงานไม้ที่งดงามมีเอกลักษณ์ก็คือ หลังคาที่ประกอบขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูเลย

มังกรเริงระบำและนกฟีนิกซ์
พื้นที่สวดมนต์ที่วัด Hong San See

ถ่ายภาพโดย Choo Yut Shing via Foter.com

ไฮไลท์อื่น ๆ ได้แก่ เสาหินแกรนิตที่แกะสลักอย่างสวยงามเป็นลายมังกร ดอกโบตั๋น นกกางเขน และนกฟีนิกซ์

นอกจากนี้ คุณจะได้เห็นการตกแต่งแบบ เฉียนเหนียน (งานศิลปะแบบจีนที่สร้างสรรค์ตัวละครสำคัญจากงานกระเบื้องเคลือบ) และงานประติมากรรมปูนที่สวยงามอ่อนช้อยบนชายคาและหลังคา โดยเฉพาะอย่างยิ่งมังกรสองตัวที่กำลังเริงระบำกับไข่มุก

วัด Hong San See ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานประจำชาติในปี ค.ศ. 1978 ปัจจุบัน วัดนี้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและเป็นระเบียบ เนื่องจากมีการบูรณะตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 ถึง 2010 โดยมีที่ปรึกษาด้านเทคนิคและช่างฝีมือจากประเทศจีนที่รับผิดชอบงานบูรณะครั้งนี้

ดังนั้น วัดนี้จึงเป็นสิ่งปลูกสร้างแห่งแรกของสิงคโปร์ที่ได้รับรางวัล Award of Excellence ในปี 2010 ซึ่งเป็นรางวัลการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิคขององค์การยูเนสโก