วัด Hong San See สร้างขึ้นช่วงปี ค.ศ. 1908 ถึง 1913 โดยชุมชนชาวฮกเกี้ยนในสิงคโปร์ ชื่อวัดหมายถึง “วัดบนเนินเขาฟีนิกซ์” ในภาษาจีน และสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพเจ้ากวงซือซุนหวัง (Guang Ze Zun Wang)

ได้รับการบูรณะอย่างดีเยี่ยม
รูปปั้นมังกรแกะสลักที่ประดับอยู่บนหลังคาวัด Hong San See

ถ่ายภาพโดย Choo Yut Shing via Foter.com

ปัจจุบันวัดนี้ห้อมล้อมด้วยอาคารสูงทันสมัย ทว่าในสมัยก่อนจากวัดนี้สามารถมองออกไปเห็นทะเลได้ สถาปัตยกรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสวยงาม ซึ่งเป็นตัวอย่างของงานสถาปัตยกรรมวัดทางใต้ของจีน จึงเป็นสถานที่ที่ควรค่าแก่การมาเยี่ยมชม

การวางแผนแกนที่ตั้ง ลานโดยรอบ กำแพงวัด และโครงหลังคา ทั้งหมดนี้ล้วนแสดงถึงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของสไตล์การออกแบบนี้ รายละเอียดสุดท้ายที่แสดงถึงงานไม้ที่งดงามมีเอกลักษณ์ก็คือ หลังคาที่ประกอบขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูเลย

มังกรเริงระบำและนกฟีนิกซ์
พื้นที่สวดมนต์ที่วัด Hong San See

ถ่ายภาพโดย Choo Yut Shing via Foter.com

ไฮไลท์อื่น ๆ ได้แก่ เสาหินแกรนิตที่แกะสลักอย่างสวยงามเป็นลายมังกร ดอกโบตั๋น นกกางเขน และนกฟีนิกซ์

นอกจากนี้ คุณจะได้เห็นการตกแต่งแบบ เฉียนเหนียน (งานศิลปะแบบจีนที่สร้างสรรค์ตัวละครสำคัญจากงานกระเบื้องเคลือบ) และงานประติมากรรมปูนที่สวยงามอ่อนช้อยบนชายคาและหลังคา โดยเฉพาะอย่างยิ่งมังกรสองตัวที่กำลังเริงระบำกับไข่มุก

วัด Hong San See ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานประจำชาติในปี ค.ศ. 1978 ปัจจุบัน วัดนี้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและเป็นระเบียบ เนื่องจากมีการบูรณะตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 ถึง 2010 โดยมีที่ปรึกษาด้านเทคนิคและช่างฝีมือจากประเทศจีนที่รับผิดชอบงานบูรณะครั้งนี้

ดังนั้น วัดนี้จึงเป็นสิ่งปลูกสร้างแห่งแรกของสิงคโปร์ที่ได้รับรางวัล Award of Excellence ในปี 2010 ซึ่งเป็นรางวัลการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิคขององค์การยูเนสโก