ศูนย์มรดกมาเลย์แห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของสุลต่านมาเลย์ในสิงคโปร์มาก่อน

พระราชวังอิสตานะ กัมโปงกลาม (Istana Kampong Gelam) สร้างขึ้นโดยสุลต่านอาลี (Sultan Ali) พระโอรสของสุลต่านฮุสเซน ชาห์ (Sultan Hussein Shah) เมื่อ 160 ปีที่แล้ว และเคยใช้เป็นที่ประทับของสุลต่านมาเลย์ในสิงคโปร์

ศูนย์มรดกมาเลย์แห่งนี้ได้รับการบูรณะให้กลับมาสวยงามเฉกเช่นในยุคสมัยที่รุ่งเรือง และตั้งอยู่ภายในพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และเป็นสถานที่ที่ผู้สนใจประวัติศาสตร์ของชุมชนมาเลย์ของสิงคโปร์ต้องแวะมาเยี่ยมชมสักครั้ง

สุลต่านในอดีต
ศูนย์มรดกมาเลย์แห่งนี้คือสถานที่จัดแสดงที่มีคุณค่าเกี่ยวกับมรดกและวัฒนธรรมมาเลย์ในสิงคโปร์

พิพิธภัณฑ์ของศูนย์แห่งนี้คือสถานที่จัดแสดงอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับมรดกและวัฒนธรรมมาเลย์ในสิงคโปร์ โดยมีทั้งโบราณวัตถุ การจัดแสดงมัลติมีเดียแบบอินเตอร์แอคทีฟ ที่มีสีสันสดใสจากคอลเลคชั่นประจำชาติสิงคโปร์ รวมถึงผลงานจากชุมชน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับย่านกัมปง กลาม (Kampong Gelam) ซึ่งเป็นเมืองท่าที่เฟื่องฟูก่อนการมาถึงของเซอร์ แสตมป์ฟอร์ด แรฟเฟิล (Sir Stamford Raffles) ในปี ค.ศ. 1819 หรือทำความรู้จักวัฒนธรรมมาเลย์อื่น ๆ เช่น ชาวเรือบูกิส ที่ส่วนใหญ่คือพ่อค้าจากหมู่เกาะของอินโดนีเซีย

ชุบชีวิตพระราชวัง

พระราชวังอิสตานะ กัมโปงกลาม (Istana Kampong Gelam) แห่งแรกนั้นแต่เดิมมีโครงสร้างเป็นไม้ที่มีเสาค้ำ ชั้นบนของพระราชวังเป็นที่รู้จักกันในชื่อ "Panggung" หรือพื้นที่หลักสำหรับอยู่อาศัยและห้องนอน ที่ชั้นล่าง ซึ่งเรียกว่า "Kolong" ใช้เป็นที่เก็บของ ที่ทำงานหรือพื้นที่ให้บริการ หรือแม้กระทั่งพื้นที่สำหรับเด็กเล่น

ศูนย์มรดกแห่งนี้ยังคงไว้ซึ่งโครงสร้างดั้งเดิม ทัวร์เที่ยวชมจะพาคุณไปชมหอศิลป์ที่จัดแสดงผลงานถาวรจะเริ่มตั้งแต่ชั้นบนของพระราชวังและจบลงที่ชั้นล่าง