นิทรรศการแบบจำลองย่อส่วนที่ Fuk Tak Chi Museum ในสิงคโปร์

ถ่ายภาพโดย Joel Chua DY

ปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ Fuk Tak Chi Museum (พิพิธภัณฑ์ฟุกตั้กฉี่) ตั้งอยู่ในบริเวณของโรงแรมบูทีคที่สวยงามมีเอกลักษณ์

แม้ความเจริญก้าวหน้าจะเริ่มชะงักงัน แต่พิพิธิภัณฑ์แห่งนี้ไม่เคยหยุดพัฒนาตนเอง ถ้าคุณอยู่ในย่าน Far East Square อาคารเล็กๆ ที่มีเสน่ห์แห่งนี้ควรค่าแก่การไปเยี่ยมชม เพียงแค่ก้าวผ่านธรณีประตูเก่าแก่ที่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ความรีบเร่งวุ่นวายของชีวิตทำงานก็จะมลายหายไป บรรยากาศเช่นนี้ทำให้สถานที่แห่งนี้เหมาะสำหรับการทำสมาธิอย่างเงียบๆ ท่ามกลางตึกแถวและอาคารสำนักงานต่างๆ

ศาลเจ้าเก่า
นิทรรศการที่จัดแสดงที่ Fuk Tak Chi Museum

ถ่ายภาพโดย Joel Chua DY

แต่เดิมวัดนี้เป็นศาลเจ้าสำหรับเทพเจ้าตั่วแป๊ะกงของจีน ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของผู้ศรัทธาในลัทธิขงจื๊อและลัทธิเต๋า ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1820 ถึง 1824 โดยผู้อพยพชาวจีนกวางตุ้งและจีนฮากกาโดยเป็นศาลเจ้าที่ชาวจีนอพยพมักมาสักการะขอบคุณเทพเจ้าที่คุ้มครองให้การเดินทางมาสิงคโปร์ปลอดภัย

หลังจากที่ได้รับเงินบริจาคจำนวนมาก จึงมีการก่อสร้างวัดด้วยอิฐขึ้นในปี ค.ศ. 1825 วัดแห่งนี้ได้รับการบูรณะบ่อยครั้ง เช่น ในปี ค.ศ. 1869 ที่มีการบูรณะใหม่ทั้งหมดหลังจากได้รับบริจาคเงินจาก Cheang Hong Lim ที่เป็นผู้นำชุมชนชาวจีนฮกเกี้ยน

บูรณะและพัฒนาใหม่

ต่อมาวัดนี้ได้กลายมาเป็นแหล่งชุมนุมหลักสำหรับชาวจีนกวางตุ้งและจีนฮากกา และยังเป็นทำหน้าที่สมาคมสงเคราะห์ที่มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

เพื่ออนุรักษ์ประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจของอาคารแห่งนี้ จึงมีการส่งมอบอาคารแก่ทางรัฐบาลในปี ค.ศ. 1990 และวัดนี้ก็ได้รับการย้ายไปยังสถานที่ตั้งของศาลเจ้าในย่าน Gaylang (เกลัง) ช่างฝีมือจากจีนและมาเลเซียเป็นผู้ชุบชีวิตสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาและกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1998