เพียงแค่ก้าวผ่านธรณีประตูเก่าแก่ที่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีขอพิพิธภัณฑ์ฟุกตั๊กกี่ ความรีบเร่งวุ่นวายของชีวิตออฟฟิศก็จะมลายหายไป

ถ่ายภาพโดย Joel Chua DY

ปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ฟุกตั๊กกี่ (Fuk Tak Chi Museum) ตั้งอยู่ในบริเวณของโรงแรมบูติกที่ทันสมัย

แม้ความเจริญก้าวหน้าจะเริ่มชะงักงัน แต่พิพิธิภัณฑ์แห่งนี้ไม่เคยหยุดพัฒนาตนเอง ถ้าคุณอยู่ในย่านฟาร์ อีสท์ สแควร์ (Far East Square) อาคารเล็ก ๆ ที่มีเสน่ห์แห่งนี้คุ้มค่าแก่การไปเยี่ยมชม เพียงแค่ก้าวผ่านธรณีประตูเก่าแก่ที่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ความรีบเร่งวุ่นวายของชีวิตทำงานก็จะมลายหายไป บรรยากาศเช่นนี้ทำให้สถานที่แห่งนี้เหมาะสำหรับการทำสมาธิอย่างเงียบ ๆ ท่ามกลางตึกแถวและอาคารสำนักงานต่าง ๆ

ศาลเจ้าเก่า
แต่เดิมวัดฟุกตั๊กกี่ (Fuk Tak Chi temple) เป็นศาลเจ้าสำหรับเทพเจ้าจีน ตั่วแป๊ะกง ผู้ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของผู้นับถือลัทธิขงจื๊อและเต๋า

ถ่ายภาพโดย Joel Chua DY

แต่เดิมวัดฟุกตั๊กกี่คือศาลเจ้าสำหรับเทพเจ้าจีน ตั่วแป๊ะกง ผู้ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของผู้นับถือลัทธิขงจื๊อและเต๋า ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1820 ถึง 1824 โดยผู้อพยพชาวกวางตุ้งและฮากกา ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่ชาวจีนอพยพมาสักการะขอบคุณเทพเจ้าที่คุ้มครองให้การเดินทางมาสิงคโปร์ปลอดภัย

และเมื่อมีเงินบริจาคเข้ามา จึงมีการสร้างวัดด้วยอิฐในปี ค.ศ. 1825 โดยวัดแห่งนี้ได้รับการปรับปรุงอยู่บ่อยครั้ง เช่น การปิดปรับปรุงทั้งหมดในปี ค.ศ. 1869 ที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินโดยผู้นำชุมชนฮกเกี้ยนอย่าง Cheang Hong Lim

บูรณะและพัฒนาใหม่

ต่อมาวัดได้กลายมาเป็นแหล่งชุมนุมหลักสำหรับชาวจีนกวางตุ้งและฮากกา และยังใช้เป็นสมาคมสงเคราะห์ต่าง ๆ ที่เป็นสถานที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

แต่ในช่วงทศวรรษ 1990 ประวัติศาสตร์ที่มีสีสันนี้ก็ได้พังทลายลงและวัดก็ตกอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม วัดนี้ถูกส่งมอบให้รัฐบาลและถูกย้ายไปรวมอยู่กับศาลเจ้าในแถบเกลัง (Geylang) ช่างฝีมือจากจีนและมาเลเซียเป็นผู้ชุบชีวิตสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาและกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1998