สะพานข้ามสายน้ำที่ใสเย็นซึ่งมีช่องโค้ง 13 ช่อง

ถ่ายภาพโดย Kar Kar Photography

หมายเหตุ: ไชนีสการ์เด้น ปิดให้บริการชั่วคราวในขณะนี้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุง 31 พฤษภาคม 2019

ตรงทางเข้าของ Chinese Garden คุณจะพบกับสิงโตหินคู่ที่ดูน่าเกรงขามคอยเฝ้าประตูอยู่ ตามธรรมเนียมโบราณ รูปปั้นสิงโตที่น่าเกรงขามนี้จะตั้งไว้ที่ประตูวัง หลุมศพ และวัดจีนในสมัยโบราณ เพราะเชื่อว่าสามารถปกปักษ์รักษาสถานที่ได้

สวนขนาด 13.5 เฮคเตอร์นี้ให้บรรยากาศของจีนสมัยโบราณที่ส่งต่อมายังฝั่งตะวันตกของสิงคโปร์ และได้รับการตกแต่งให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นด้วยสะพานหิน เจดีย์ และร้านน้ำชา

สวนแห่งนี้ออกแบบโดยศาสตราจารย์ Yuen-chen Yu สถาปนิกชาวไต้หวันและสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1975 โดยออกแบบพื้นที่ตามหลักสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมของพระราชวังจีนทางตอนเหนือ โดยเฉพาะในสมัยของราชวงศ์ซ่ง ตัวอย่างเช่น สะพาน ‘Bai Hong Qiao’ นั้นสร้างตามแบบสะพาน 17 โค้งที่พระราชวังฤดูร้อนในปักกิ่ง ไฮไลท์อื่นๆ ได้แก่ สวนบอนไซ ซึ่งรวบรวมบอนไซที่ตกแต่งอย่างสวยงามกว่าร้อยต้นซึ่งนำเข้ามาจากจีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น และประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย