อุตสาหกรรมที่มีพลวัต

ใช้ประโยชน์จากศักยภาพของภาคส่วนต่างๆ ที่สำคัญเพื่อแสวงหาคู่ค้า โอกาส และข้อมูลเชิงลึก คลิกที่อุตสาหกรรมด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม 

การผลิตขั้นสูง

ความมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรมของสิงคโปร์ คือสิ่งที่จุดประกายให้มีการปฏิรูปสิงคโปร์เพื่อให้เป็นศูนย์รวมการผลิต และเป็นแหล่งรวมผู้มีบทบาทสำคัญจากทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม

การบินและระบบขนส่ง

ท่าเรือและความพร้อมด้านการขนส่งทางอากาศที่มีมาตรฐานระดับโลกของสิงคโปร์ ผนวกรวมกับช่องทางการขนส่งแบบครบวงจร ทำให้เกิดการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคและระดับโลกอย่างที่ไม่มีใครเทียบได้

เรียนรู้เพิ่มเติม

วิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์

ระบบนิเวศทางธุรกิจที่มั่นคงและความมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรมของสิงคโปร์ คือสิ่งดึงดูดให้บริษัทด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพชั้นนำพากันมาเปิดสำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาคของตนที่นี่

เรียนรู้เพิ่มเติม

บริการทางการเงิน

สิงคโปร์คือศูนย์กลางทางการเงินระดับโลกที่มีการเชื่อมต่อและการเชื่อมโยงทางการค้า กับตลาดในเอเชียและในระดับโลก รวมทั้งยังมีการดำเนินงานแบบก้าวหน้าเพื่อก้าวไปสู่ระบบการเงินอัจฉริยะ

เรียนรู้เพิ่มเติม

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

การเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลในสิงคโปร์ช่วยส่งเสริมให้เกิดศักยภาพด้านเทคโนโลยีขั้นสูง (deep tech) และทำให้สิงคโปร์เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการจัดงานกิจกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)...

เรียนรู้เพิ่มเติม

ไลฟ์สไตล์

ด้วยการออกแบบที่ดีเยี่ยมและดึงดูดใจ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนร้านค้าปลีก สื่อและเนื้อหาดิจิทัล ตลอดจนภาคธุรกิจท่องเที่ยว ทำให้สิงคโปร์เป็นที่ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงาน การใช้ชีวิต...

เรียนรู้เพิ่มเติม

ทางเลือกแห่งการพัฒนาเมือง

การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของสิงคโปร์จากเกาะที่มีความเป็นชนบท มาสู่มหานครอันทันสมัยและเมืองแห่งอนาคต ทำให้ที่นี่เหมาะสำหรับการจัดงานกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการและทางเลือกแห่งการพัฒนาเมือง

เรียนรู้เพิ่มเติม