Business Events in Singapore (BEiS)

Tổng quan

Singapore là một nơi kinh doanh tuyệt vời và SECB mong muốn khuyến khích sự phát triển của các sự kiện chất lượng với nội dung mới mẻ, thú vị và sáng tạo trong nước. Thông qua chương trình Business Events in Singapore (BEiS), SECB hỗ trợ theo yêu cầu như hỗ trợ tìm thuê địa điểm, giới thiệu với các cơ quan chính phủ và đối tác kinh doanh quan trọng, cũng như hỗ trợ cho khâu quảng cáo và truyền thông. Sau khi đáp ứng các tiêu chí đánh giá và tiêu chí về đầu ra nghiêm ngặt, các công ty đủ điều kiện sẽ nhận được hỗ trợ tài chính thông qua chương trình tương đương với số phần trăm nhất định của chi phí đủ điều kiện. Kinh phí được cấp dựa trên phạm vi và giá trị của dự án.

Tiêu chí đủ điều kiện

Các doanh nghiệp / công ty / hiệp hội trong lĩnh vực Hội nghị, Ưu đãi, Hội nghị và Triển lãm (MICE) có thể nộp đơn cho chương trình này. Sự kiện sẽ được xem xét dựa trên một số yếu tố bao gồm nội dung, thương hiệu và hồ sơ đại biểu (lượng khách nước ngoài).

Mức hỗ trợ

Các công ty đủ điều kiện sẽ nhận được hỗ trợ tài chính tương đương với số phần trăm nhất định của chi phí đủ điều kiện. Chi phí đủ điều kiện bao gồm chi phí liên quan đến dịch vụ chuyên môn của bên thứ ba, khâu phát triển nội dung, tiếp thị và hoạt động đấu thầu.

Kinh phí được cấp dựa trên phạm vi và giá trị của dự án và thông qua một quy trình đánh giá có tính cạnh tranh cao.

Giải ngân tiền tài trợ

Tiền tài trợ được cấp trên cơ sở khoản hoàn trả.

Sau khi hoàn thành các đầu ra của dự án như đã thỏa thuận, các ứng viên được yêu cầu nộp các tài liệu đã kiểm toán của bên thứ ba về chi phí đủ điều kiện để được giải ngân các khoản tài trợ.

Cách thức đăng ký

Liên hệ với SECB để gửi những câu hỏi chung hoặc để đăng ký chương trình này

Gửi email

 

Tài liệu hỗ trợ

Tập sách về Chương trình Hỗ trợ Sự kiện

Tải về

Các chương trình hỗ trợ khác