นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ภาพรวม 

สิงคโปร์ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อันดับ 4

ของดัชนีทรัพย์สินทางปัญญาสากล (International Property Rights Index) ปี 20191

อันดับสอง

ของดัชนีนวัตกรรมของบลูมเบิร์ก (Bloomberg Innovation index) ปี 20212

อันดับ 1

ในเอเชียสำหรับดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index) โดยครองตำแหน่งเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน3

อันดับ 1

ในเอเชียด้านการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาจากรายงานการแข่งขันทั่วโลก (Global Competitiveness Report) ของ World Economic Forum4

>7%

ของสัดส่วนในอุตสาหกรรมอวกาศทั่วโลก5

488

หุ่นยนต์ทางอุตสาหกรรมสำหรับพนักงานทุก 10,000 คน6

นวัตกรรมคือปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญของเศรษฐกิจสิงคโปร์ ประเทศของเราเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วสู่ Smart Nation โดยเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะ สู่การสร้างงานและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ไปจนถึงการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต การทำงาน และกิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจของผู้คน7

สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการมีแผนการริเริ่มด้าน ICT จำนวนมากเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปสู่ระบบดิจิทัล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ SMEs Go Digital ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ SME สามารถปรับปรุงขีดความสามารถด้านดิจิทัลของตน8, TechSkills Accelerator เพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ที่มีทักษะ9 และ Open Innovation Platform แพลตฟอร์มเสมือนแบบ Crowd-sourcing (การกระจายปัญหาไปยังกลุ่มคนเพื่อค้นหาคำตอบและวิธีการแก้ปัญหานั้นๆ) ที่ช่วยนำความท้าทายทางธุรกิจที่แท้จริงหรือโอกาสการสร้างระบบดิจิทัลมาพร้อมวิธีการแก้ไขปัญหา10  

ในการส่งเสริมความมุ่งมั่นของสิงคโปร์ในการสร้างนวัตกรรม แผน Research, Innovation and Enterprise (RIE) ปี 2025 จะทำให้รัฐบาลลงทุนเป็นเงินจำนวน 25 พันล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนพื้นฐานของความรู้และผลักดันด้วยนวัตกรรม11 เมื่อร่วมมือกัน แผนริเริ่มเหล่านี้จะช่วยปูทางไปสู่การตอบรับเทคโนโลยีที่ลึกซึ้งและโปรแกรมต่างๆ มากขึ้น เช่น National Artificial Intelligence Strategy ที่ช่วยให้สิงคโปร์เป็นทางเลือกชั้นนำสำหรับงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ เช่น หุ่นยนต์ อวกาศ และ ICT

เหตุใดจึงต้องจัดงานกิจกรรมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีขึ้นในสิงคโปร์

การเชื่อมโยงกับบรรดาผู้นำด้านนวัตกรรม 

บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ 80 จาก 100 แห่งของโลกล้วนมีฐานปฏิบัติงานในสิงคโปร์ อาทิ Google, Facebook และ Alibaba รวมทั้งบริษัทชั้นนำระดับภูมิภาค เช่น Garena, Grab และ Razer12 โดยหลายแห่งได้ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานของสิงคโปร์เพื่อเข้าถึงตลาดโลก

Google ได้มาตั้งศูนย์ข้อมูลแห่งแรกขึ้นในสิงคโปร์ในปี 2011 และในปี 2018 ได้ขยายศูนย์ข้อมูลเป็น 3 แห่ง ขณะที่ Alicloud ก็ตั้งอยู่ในสิงคโปร์เพื่อให้เข้าถึงตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบัน Visa ใช้ศูนย์ประมวลผลธุรกรรมในสิงคโปร์เพื่อให้บริการเครือข่ายระดับภูมิภาคและระดับโลกของตน13 ขณะที่ LinkedIn ได้ก่อตั้งศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศแห่งแรกของบริษัทขึ้นที่นี่ เพื่อดำเนินการกับปริมาณการใช้งานด้านข้อมูลในเอเชียแปซิฟิกทั้งหมดขององค์กร14

นอกจากนี้ บริษัทต่างๆ เช่น Siemens และ ABB ก็มีศูนย์นวัตกรรมที่สำคัญของบริษัทในสิงคโปร์ และสำหรับ Infineon Technologies เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีที่มาตั้งสำนักงานในสิงคโปร์ บริษัทประกาศตั้งศูนย์นวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระดับโลกขึ้นในสิงคโปร์15

ธุรกิจเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น การที่ธุรกิจชั้นนำในอุตสาหกรรมนี้ได้ย้ายส่วนปฏิบัติงานมายังสิงคโปร์ ทำให้บรรดาบริษัทออร์แกไนเซอร์สามารถเข้าถึงผู้นำทางความคิดในภาคธุรกิจต่างๆ เพื่อเชิญให้มาเข้าร่วมและเป็นผู้บรรยายในงานกิจกรรมของตน ซึ่งในทางกลับกันก็เป็นแรงดึงดูดที่สำคัญให้มีผู้มาเข้าร่วมในงานกิจกรรมนั้นจากทั่วทุกมุมโลก

กรณีตัวอย่างของผลลัพธ์ที่ได้จากการร่วมมือกัน

การร่วมมือกันอย่างกว้างขวางยังมอบโอกาสในการเป็นกรณีตัวอย่างของการพัฒนาล่าสุดในด้านเทคโนโลยีและผลกระทบของธุรกิจนี้ที่มีต่อภาคส่วนต่างๆ 

นอกเหนือจากผู้เล่นระดับโลก เช่น IBM16 และ Huawei17 ที่ดำเนินการร่วมกับพันธมิตรท้องถิ่นในด้านการผลิตและการเงินตามลำดับ เพื่อทดลองเทคโนโลยีใหม่ๆ แล้ว ผู้สร้างนวัตกรรมและผู้ประกอบการของสิงคโปร์ยังได้ร่วมสร้างนวัตกรรมกับเพื่อนร่วมงานในภาคสาธารณะและภาคเอกชนอีกด้วย ตัวอย่างที่สำคัญ ได้แก่ 

  • ADDO AI

    สร้างแพลตฟอร์มข้อมูลแบบครบวงจรสำหรับลูกค้าเพื่อใช้ AI และแมชชีนเลิร์นนิ่ง เพื่อเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายลง
  • ConnectedLife

    ดำเนินการร่วมกับ Intel เพื่อพัฒนาระบบเซ็นเซอร์สำหรับอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (IoT) ของสมาร์ทโฮม ทั้งยังรวมถึงการใช้อุปกรณ์สวมใส่ได้เพื่อตรวจหาความผิดปกติ และรวบรวมข้อมูลทางกายภาพเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ด้านสุขภาพ
  • MeshMinds

    ดำเนินการร่วมกันระหว่างการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (Singapore Tourism Board) และห้องภาพ Chan + Hori Contemporary ในการเทคโนโลยี AR มาใช้ในการมอบประสบการณ์เสมือนจริงในการจัดงานนิทรรศการการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ที่มีความแปลกใหม่

นอกจากนี้ เรายังคาดว่าจะได้รับการสนับสนุนจากโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกของสิงคโปร์ในด้านการวิจัยและพัฒนา สถานที่ที่สำคัญ ได้แก่ Fusionopolis ที่ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม one-north และ Mediapolis ที่เน้นด้านสื่อสารมวลชน เมื่อร่วมมือกัน ศูนย์เหล่านี้จะสร้างความมั่นใจว่าบริษัทออร์แกไนเซอร์ที่เข้ามาในสิงคโปร์ จะมีข้อได้เปรียบทั้งในแง่คอนเน็กชั่น และคอนเทนต์ในด้านนวัตกรรม ไม่ว่าพวกเขากำลังจะเจาะกลุ่มเป้าหมายในอุตสาหกรรมใดก็ตาม 

สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการที่เป็นคลื่นลูกใหม่

ชุมชนธุรกิจสตาร์ทอัพในสิงคโปร์กำลังเติบโต โดยเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และมีจำนวนถึง 55,000 แห่ง18 พื้นที่ต่างๆ เช่น Block 71 และ Launchpad@one-north สนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทเหล่านี้ และยังมี Accelerator และนักลงทุนในสตาร์ทอัพ (Venture Capitalist) ต่างๆ มากมายที่คอยช่วยในการขยายขนาดธุรกิจ

นั่นหมายความว่า บริษัทออร์แกไนเซอร์ต่างๆ จะพบกับกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากที่สนใจอย่างยิ่งในหัวข้อสำคัญๆ เช่น การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ และฟินเทค (FinTech) นอกจากนี้ ยังมีความต้องการที่สูงในด้านการประชุมสัมมนาทางการค้าที่สร้างแรงบันดาลใจให้การเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการสำรวจ การกล้าเสี่ยง และการบ่มเพาะแรงขับเคลื่อนของการเป็นผู้ประกอบการ 

เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติสู่ยุคหุ่นยนต์ (Robotics Revolution) 

ขนาดของประเทศและประชากรวัยสูงอายุได้สร้างแรงบันดาลใจให้สิงคโปร์หันมาใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อปิดช่องว่างในเรื่องต่างๆ เช่น การดูแลสุขภาพ การผลิต และบริการต่างๆ

ปัจจุบัน สิงคโปร์เร่งผลักดันไปสู่การเป็นผู้นำด้านการใช้ AI และมีอัตราการนำ AI มาใช้สูงสุดเป็นอันดับสามในภูมิภาค19 สิ่งนี้ได้ทำให้สิงคโปร์หันมามุ่งที่หุ่นยนต์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย Launchpad Robotics Centre และจัดหาเงินทุนเป็นจำนวนมากกว่า 450 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในช่วงปี 2016 ถึง 2019 เพื่อพัฒนาโปรแกรมหุ่นยนต์ระดับชาติ (National Robotics Programme - NRP)20

ในอุตสาหกรรมการผลิต Panasonic Singapore และ กลุ่มบริษัท Precision Bearings and Automation (PBA) ได้หันไปหาหุ่นยนต์เพื่อปรับปรุงขีดความสามารถของบริษัท21 ในธุรกิจการบริการ โรงแรมบางแห่งได้นำหุ่นยนต์ผู้ดูแลส่วนตัว (Robot Butler) มาใช้ เช่น ที่โรงแรม Hotel Jen22 และ M Social23 ภาคธุรกิจการดูแลสุขภาพหันมาใช้อุปกรณ์สวมใส่ได้เพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง และพัฒนา SwabBot เพื่อทำหน้าที่เก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกสำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัสด้วยวิธีอัตโนมัติ ซึ่งรวดเร็ว ปลอดภัย และสะดวกมากขึ้นเมื่อเทียบกับการดำเนินการแบบแมนวล24

ดังนั้น บริษัทออร์แกไนเซอร์ที่จัดงานกิจกรรมจะได้รับประโยชน์จากกรณีการพัฒนาล่าสุดและกรณีตัวอย่างในด้าน AI และหุ่นยนต์ รวมทั้งในการติดต่อกับบรรดาผู้นำทางความคิดที่ผลักดันนวัตกรรม 

มีส่วนในอุตสาหกรรมอวกาศที่กำลังเติบโต

ความเชี่ยวชาญและการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมอวกาศของสิงคโปร์ นับเป็นโอกาสสำหรับบริษัทออร์แกไนเซอร์ในการเป็นส่วนหนึ่งของภาคธุรกิจนี้ที่กำลังมาแรง

เราเป็นสถานที่ตั้งของบริษัทอวกาศหลายแห่งทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าด้านดาวเทียม กว่า 30 บริษัทในอุตสาหกรรมนี้ได้มาตั้งฐานอยู่ในสิงคโปร์ รวมถึงผู้มีบทบาทสำคัญมายาวนาน เช่น สมาคมอวกาศและเทคโนโลยีแห่งสิงคโปร์ (Singapore Space and Technology Association - SSTA) และ Inmarsat รวมทั้งบริษัทสตาร์ทอัพที่มีอนาคตไกล เช่น Addvalue Technologies, ST GeoInsights และ Astroscale 25

นอกจากนี้ คาดว่าจะมีการเปิดตัวโครงการ Cyclotron ที่เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง Singapore Space and Technology Limited (SSTL) กับ Cap Vista เครือข่ายด้านการลงทุนเชิงกลยุทธ์ขององค์กรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (Defense Science and Technology Agency - DSTA) เพื่อส่งเสริมการดำเนินการเชิงพาณิชย์ของบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอวกาศ

การมาตั้งสำนักงานในสิงคโปร์ จะช่วยให้บริษัทออร์แกไนเซอร์สามารถเข้าถึงบริษัทเหล่านี้ในระดับแถวหน้าของภาคธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถดึงดูดบรรดาผู้เล่นที่คล้ายกันในทั่วโลก 

สร้างแรงบันดาลใจ 

SFF X SWITCH

งานกิจกรรมที่ใช้เวลาร่วมสัปดาห์ ซึ่งได้รวมงานเทศกาล Singapore FinTech Festival (SFF) และสัปดาห์แห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีของสิงคโปร์ (Singapore Week of Innovation and Technology - SWITCH) เข้าไว้ด้วยกันเพื่อเสริมระบบนิเวศสำหรับฟินเทคและเทคโนโลยีขั้นลึกให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ดึงดูดผู้สร้างนวัตกรรม นักลงทุน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานกำกับดูแลจากทั่วโลก ให้มาระดมความคิดกันเกี่ยวกับวิธีการสร้างโลกที่ผู้คนเข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่ายขึ้นและมีความยั่งยืน 

อ่านเพิ่มเติม >

TECHINNOVATION

TECHINNOVATION ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในปี 2012 ได้ส่งเสริมการจัดหาเทคโนโลยีของทั้งสิงคโปร์และในระดับสากล รวมทั้งส่งเสริมการสำรวจเทคโนโลยีใหม่ๆ และโอกาสการร่วมมือกันทางธุรกิจโดยผ่านการสร้างนวัตกรรมแบบเปิด

อ่านเพิ่มเติม >

Asia Tech x Singapore (ATxSG) 

ATxSG จัดขึ้นโดย Infocomm Media Development Authority (IMDA) และ Informa Tech โดยได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) ได้ผสานรวมงาน Smart Nation Innovation Week ของสิงคโปร์และงาน ConnecTechAsia ของ Informa Tech เข้าด้วยกันเป็นเวทีเทคโนโลยีแฟล็กชิปงานเดียวที่ประกอบด้วยการประชุมสัมมนาต่อเนื่องและตลาดเป้าหมายที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มในธุรกิจ เทคโนโลยี และผลกระทบทางสังคม

อ่านเพิ่มเติม >

Echelon Asia Summit 

การรวมกันของบรรดาผู้มีอิทธิพลทางความคิดด้านเทคโนโลยีในเอเชียแปซิฟิก ไปจนถึงการแสดงตัวอย่างโซลูชันที่มีนวัตกรรม ช่วยมอบโอกาสในการสร้างเครือข่ายและการทำงานร่วมกับผู้จัดหาโซลูชันและนักลงทุนทั่วทั้งภูมิภาค 

อ่านเพิ่มเติม >

Global Space and Technology Convention (GSTC)

สำรวจว่าระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมและข้อมูลสามารถปฏิรูปสู่การเป็นเมืองที่ทันสมัยได้อย่างไร และการนำระบบนี้มาใช้ในด้านอื่นๆ เช่น การรักษาความปลอดภัย การเฝ้าระวังทางทะเล และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT)

อ่านเพิ่มเติม >

เชิงอรรถ‭

1 https://www.ipos.gov.sg/media-resources/singapore-ip-ranking

2 https://www.ipos.gov.sg/media-resources/singapore-ip-ranking

3 https://www.straitstimes.com/singapore/singapore-retains-top-spot-as-asia-pacifics-most-innovative-nation

4 https://www.straitstimes.com/business/economy/singapore-is-worlds-most-competitive-economy-world-economic-forum

5 https://www.channelnewsasia.com/cnainsider/singapore-foray-space-race-budding-industry-satellite-boldly-go-759796

6 https://www.gpc-gr.com/robotics-singapore/detail.php?seq=1

7https://www.smartnation.gov.sg/about-smart-nation/transforming-singapore/

8https://www.imda.gov.sg/How-We-Can-Help/smes-go-digital

9https://www.imda.gov.sg/programme-listing/TechSkills-Accelerator-TeSA

10 https://www.imda.gov.sg/programme-listing/open-innovation-platform

11 https://www.businesstimes.com.sg/government-economy/singapore-spending-s25b-in-next-five-year-rd-plan

12 https://www.todayonline.com/big-read/big-read-tech-titans-converge-singapore-can-it-truly-become-asias-silicon-valley

13 https://www.visa.com.sg/about-visa/newsroom/press-releases/visa-expands-global-transaction-processing-with-facilities-in-singapore-and-united-kingdom.html

14 https://www.techinasia.com/linkedin-singapore-data-center

15 https://www.edb.gov.sg/en/about-edb/media-releases-publications/infineon-to-make-singapore-its-global-ai-innovation-hub-by-2023.html

16 https://www.zdnet.com/article/ibm-pulls-in-singapore-industry-partners-to-trial-5g-use-cases-for-manufacturing/

17 https://www.imda.gov.sg/-/media/imda/files/about/media-releases/2017/annex-c---strategic-partners-programme.pdf?la=en

18 https://www.edb.gov.sg/en/our-industries/industries-and-key-activities/innovation.html

19 https://www.cio.com/article/221994/how-singapore-is-using-artificial-intelligence.html

20 https://www.gpc-gr.com/robotics-singapore/detail.php?seq=1

21 https://www.gpc-gr.com/robotics-singapore/detail.php?seq=1

22 https://www.businesstraveller.com/business-travel/2017/11/18/hotel-jen-adds-relay-robots-asia/

23 https://www.straitstimes.com/business/companies-markets/m-social-singapore-bags-awards-with-help-from-robot

24 https://www.singhealth.com.sg/news/tomorrows-medicine/robot-that-conducts-swab-tests-for-covid-19-is-safe-faster-and-more-comfortable-for-patients

25 https://www.channelnewsasia.com/cnainsider/singapore-foray-space-race-budding-industry-satellite-boldly-go-759796