ความยั่งยืน

ค้นพบความง่ายในการจัดกิจกรรมสีเขียวตามการวางผังเมืองอย่างยั่งยืนในสิงคโปร์

แผนที่เส้นทางสู่ความยั่งยืนของกิจกรรม MICE ของสิงคโปร์

แผนที่เส้นทางสู่ความยั่งยืนของกิจกรรม MICE (ที่ได้รับการเปิดตัวโดยการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) และสมาคมผู้จัดการประชุมและนิทรรศการและซัพพลายเออร์งานนิทรรศการของสิงคโปร์ (SACEOS) เป็นการกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ชัดเจน เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความยั่งยืนทั่วทั้งภาคธุรกิจ MICE ของสิงคโปร์

แผนที่เส้นทางนี้อยู่ภายใต้แผนการด้านสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ (Singapore Green Plan) 2030 และเป้าหมายในการพัฒนาความยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN) แผนที่เส้นทางสู่ความยั่งยืนของกิจกรรม MICE นี้ได้ระบุเป้าหมายเฉพาะ 3 ข้อ ในการกำหนดจุดยืนของสิงคโปร์ให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของ MICE ที่ยั่งยืนที่สุดในเอเชียแปซิฟิก:

  1. พัฒนามาตรฐานในการส่งเสริมความยั่งยืนภายในปี 2023 ที่ภาคธุรกิจนี้จะสามารถนำมาปรับใช้ได้ทันที และมุ่งเป้าที่จะได้รับการยอมรับในระดับสากลภายในปี 2024
  2. สำหรับสถานที่จัดกิจกรรม MICE ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะทั้ง 6 แห่ง1 และ 80% ของสมาชิก SACEOS2 จะต้องได้รับใบรับรองระดับสากลหรือระดับประเทศในด้านการส่งเสริมความยั่งยืน (หรือการรับรองทั้งสองระดับ) ภายในปี 2025
  3. สำหรับอุตสาหกรรม MICE ของสิงคโปร์ที่จะเริ่มติดตามเรื่องขยะและการปล่อยคาร์บอนภายในปี 2023 เพื่อลดขยะลงโดยปรับให้สอดคล้องกับ Singapore Green Plan ภายในปี 2030 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ

 

เชิงอรรถ

1สถานที่ดังกล่าว ได้แก่ Changi Exhibition Centre (ศูนย์นิทรรศการชางงี), Raffles City Convention Centre (ศูนย์การประชุมแรฟเฟิลส์ ซิตี้), Resorts World Convention Centre (ศูนย์การประชุมใหญ่รีสอร์ทเวิร์ลด์), Sands Expo and Convention Centre (ศูนย์จัดการประชุมและนิทรรศการแซนด์ส), Singapore EXPO (สิงคโปร์เอ็กซ์โป), Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre (ศูนย์จัดการประชุมและนิทรรศการซันเทคสิงคโปร์)

2เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับบรรดาออร์แกไนเซอร์, สถานที่, ผู้รับจ้างจัดทำสแตนด์ และผู้ให้บริการรับจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม ผู้มีบทบาทสำคัญทั้งหมดของกิจกรรม MICE สามารถได้รับการรับรองผ่านโครงการริเริ่มในการให้ความรู้และการทำงานร่วมกันที่จัดขึ้นโดย SACEOS

ภาพรวม

เพื่อให้ผู้คนและโลกของเราได้รับประโยชน์

เครดิต: Marina Bay Sands (มารีน่า เบย์ แซนด์ส)

ปัจจุบันการสนทนาเกี่ยวกับการส่งเสริมความยั่งยืนยิ่งแพร่หลายมากขึ้นไปทั่วโลก ทำให้บรรดาบริษัทออร์แกไนเซอร์ด้านการจัดงานจากทุกมุมโลกต้องการที่จะมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ การประชุมสุดยอดผู้นำด้านนวัตกรรมระดับโลก Schneider Electric Global Innovation Summit ปี 2018 ที่จัดขึ้นในสิงคโปร์ ถือเป็นงานกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดที่จัดขึ้นในสิงคโปร์ โดยไม่มีการใช้วัสดุ เช่น กระดาษหรือพลาสติกเลยแม้แต่ชิ้นเดียว และมีเมนูอาหารที่สะท้อนถึงความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่1 ประการสุดท้าย งานเทรดโชว์การท่องเที่ยว ITB Asia 2014 ยังช่วยลดคาร์บอนฟุตพรินท์โดยรวมลงถึง 34% โดยนำมาตรการลดขยะและประหยัดพลังงานมาใช้2    

ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ทำอย่างไรผู้คนและโลกใบนี้จึงจะได้รับประโยชน์จากการจัดงานที่หลีกเลี่ยงการใช้กระดาษ ลดขยะประเภทอาหาร หรือจัดขึ้นในสถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น อย่างไรก็ดี การจะประสบความสำเร็จในเรื่องนี้ได้ สิ่งสำคัญคือต้องมองหาพันธมิตรประเทศปลายทางในการจัดงานที่เหมาะสม

 

ความมุ่งมั่นของสิงคโปร์ในเรื่องความยั่งยืน

สิงคโปร์มักจะให้ความสำคัญในเรื่องความยั่งยืนเสมอ และกำหนดให้เรื่องนี้เป็นหัวข้อสำคัญของแผนการระยะยาว ในปี 2009 เราได้เปิดตัวแผนการส่งเสริมความยั่งยืนของสิงคโปร์ (Sustainable Singapore Blueprint) เพื่อดำเนินกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงผลกระทบของเราที่มีต่อสิ่งแวดล้อมภายในปี 2030 ปัจจุบันมาตรการเพื่อสิ่งแวดล้อมได้รับการถักทอเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นที่การลดขยะและการเพิ่มการใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ธุรกิจต่างๆ ยังได้รับรางวัลแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่ยั่งยืน ในขณะที่รัฐบาลสิงคโปร์เพิ่มความพยายามในการสร้างเศรษฐกิจสีเขียวด้วยงานด้านสิ่งแวดล้อม3

การดำเนินการนี้ได้นำไปสู่การเป็นที่ยอมรับในระดับโลกสำหรับความพยายามด้านความยั่งยืนของเรา นั่นคือ 

สถิติที่สำคัญ: 

การออกแบบที่ยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลงได้ถึง

8.9%4
3 บริษัทสิงคโปร์

ติดอันดับ 100 บริษัททั่วโลกที่ส่งเสริมความยั่งยืนมากที่สุดในปี 2021 (Global 100 Rankings for Most Sustainable Companies)5

รางวัล:

ท่าเรือสีเขียว (Green Port) ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน

การท่าเรือแห่งประเทศสิงคโปร์ (MPA) ได้รับรางวัลจากเครือข่ายบริการการท่าเรือ (APSN) ภายใต้โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (APEC)6

รางวัลด้านความยั่งยืน Apex Corporate Sustainability Award ปี 2019 ที่มอบให้แก่ท่าอากาศยานชางงี (Changi Airport)7

ท่าอากาศยานชางงีได้รับการรับรอง Airport Carbon Accreditation Scheme ระดับที่ 38

เรายังมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่สอดคล้องกับหัวข้อสนทนาเกี่ยวกับเรื่องนี้ในทั่วโลก การส่งเสริมความยั่งยืนคือหัวข้อสำคัญในแผนงบประมาณปี 2025 ของโครงการวิจัย นวัตกรรม และธุรกิจ (RIE) ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวระยะเวลา 5 ปีที่กำหนดแนวทางกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสิงคโปร์ 

ในปี 2021 รัฐบาลยังได้เปิดตัวแผนสร้างประเทศสีเขียว (Green Plan) ที่มุ่งเน้นที่เสาหลัก 6 ประการคือ รัฐบาลที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เมืองในธรรมชาติ วิถีชีวิตที่ยั่งยืน การปฏิรูปด้านพลังงาน ระบบเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม และอนาคตที่พร้อมจะพลิกฟื้นจากวิกฤติ9 และตั้งเป้าที่จะบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมภายในปี 2030   

แผนที่ริเริ่มใหม่ ได้แก่ เป้าหมายในการเพิ่มจุดชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นเป็นสองเท่า, ลดการปล่อยคาร์บอนลง 30% ภายในปี 2026 และทบทวนภาษีคาร์บอนเพื่ออนุญาตให้แต่เฉพาะแผนการลงทุนที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ดีที่สุดในกลุ่มเท่านั้น จึงจะสามารถเข้ามาดำเนินธุรกิจในสิงคโปร์ได้ ได้มีการจัดทำแผนเพื่อเปลี่ยน Jurong Island (เกาะจูร่ง) ให้เป็นศูนย์กลางพลังงานที่ยั่งยืน รวมทั้งมุ่งเน้นมากขึ้นในด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน การลดการปล่อยคาร์บอน การสร้างมูลค่าใหม่ให้ขยะ การทำการเกษตรในเมือง (Urban Farming) และการบำบัดน้ำเสีย10

โครงสร้างพื้นฐานสำหรับการจัดงานสีเขียว

เครดิต: Oasia Hotel Downtown

การดำเนินการเหล่านี้ครอบคลุมถึงขอบข่ายของการจัดงาน โดยให้การสนับสนุนแก่บริษัทออร์แกไนเซอร์ต่างๆ ที่ริเริ่มจัดงานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน 


ตัวอย่างเช่น ในปี 2013 การท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) ได้เปิดตัวแนวทางการส่งเสริมความยั่งยืนที่ต่อยอดจาก ISO 20121 มาตรฐานสากลด้านการจัดงานกิจกรรมอย่างยั่งยืน (International Standard for Event Sustainability Management) รวมทั้ง APEX-ASTM มาตรฐานการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในการจัดงานกิจกรรม (Environmental Sustainability Standards for Events)11

แนวทางเหล่านี้ครอบคลุมระบบนิเวศของการจัดงานทางธุรกิจทั้งหมด ตั้งแต่โรงแรมและสถานที่จัดงาน ไปจนถึงบริษัทออร์แกไนเซอร์งานอีเวนต์และผู้วางแผนจัดการประชุม นอกจากนี้ ยังรวมถึงระบบขนส่ง อาหารและเครื่องดื่ม และผู้จัดหาโสตทัศนูปกรณ์อีกด้วย มีตัวเลือกพื้นฐานและขั้นกลางเพื่อให้ธุรกิจที่อยู่ในขั้นต่างๆ ของเส้นทางสู่ความยั่งยืนจะไม่ถูกละเลย

สำหรับธุรกิจที่ขาดแคลนทรัพยากรที่จำเป็น ก็มีเอกสารรับรอง MSC MICE ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (SME) ได้รับการยอมรับในความพยายามด้านความยั่งยืน12

สถานที่จัดงานต่างๆ ก็พยายามดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมในเรื่องนี้ Resorts World Singapore ได้ยกเลิกการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในสถานที่ทุกแห่งของรีสอร์ท13 ในขณะที่ MBS เป็นสถานที่จัดงานแห่งแรกของสิงคโปร์ที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์14 พื้นที่จัดงานกิจกรรมทางธุรกิจเฉพาะ เช่น MAX Atria ซึ่งเป็นอาคารสถานที่จัดกิจกรรม MICE ได้รับมาตรฐานการรับรองเครื่องหมายด้านสิ่งแวดล้อม ระดับแพลทินัม จากหน่วยงานกำกับดูแลอาคารและสิ่งก่อสร้าง (Building & Construction Authority Green Mark Platinum) ในด้านการออกแบบอาคารที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศ

ประการสุดท้าย เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทออร์แกไนเซอร์งานอีเวนต์ได้บรรลุเป้าหมายการส่งเสริมความยั่งยืน โรงแรมต่างๆ เช่น MBS ได้เสนอบรรจุภัณฑ์พิเศษที่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงผู้ช่วยส่วนตัวที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม (Green Meeting Concierge) ที่ช่วยเรื่องการวางแผนเป็นพิเศษ15 SME ของสิงคโปร์ เช่น Xhebit บริษัทออร์แกไนเซอร์งานอีเวนต์ ก็ได้จัดตั้งทีมจัดงานกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมขึ้นโดยเฉพาะ16

 

จุดหมายปลายทางที่เป็นที่ต้องการสำหรับธุรกิจ

สำหรับตัวแทนธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความมุ่งมั่นของสิงคโปร์และสถานที่จัดงานที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมหลายแห่งคือเครื่องยืนยันว่า การเข้าร่วมกิจกรรมในสิงคโปร์จะมอบทางเลือกต่างๆ มากมายในการลดคาร์บอนฟุตพรินท์ลง

นอกเหนือจากการเดินทางทั่วเกาะด้วยยานยนต์ไฟฟ้า และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของอาคารต่างๆ ทั่วประเทศที่ได้รับการรับรอง Green Mark เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แล้ว ผู้มาเยือนสิงคโปร์ยังสามารถเข้าพักในที่พักที่ส่งเสริมความยั่งยืน นั่นคือ โรงแรมสีเขียวที่มีหลายระดับเพื่อตอบสนองงบประมาณที่แตกต่างกันไป

ตัวอย่างเช่น เครือโรงแรมขนาดใหญ่ เช่น Pan Pacific Singapore ได้ปรับปรุงตกแต่งสถานที่ในปัจจุบัน ให้มีคุณลักษณะด้านการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งลดการใช้ไฟลง17 ปัจจุบันโรงแรมท้องถิ่น เช่น Oasia Hotel Downtown มีสวนแนวตั้งขนาดใหญ่ที่จัดทำขึ้น ทั้งเพื่อแนะนำความหลากหลายทางชีวภาพ และเพื่อลดอุณหภูมิในอาคารสถานที่ลง18 ในขณะที่ Carlton Hotel Singapore ก็สามารถลดการใช้น้ำและการใช้พลังงานลงด้วยมาตรการส่งเสริมความยั่งยืนของทางโรงแรม19

การกระตุ้นความสนใจในงานกิจกรรมสีเขียว

ในภาพรวม สังคมให้ความสนใจอย่างมากในเรื่องการส่งเสริมความยั่งยืน และสิงคโปร์ก็เป็นแหล่งรวมงานกิจกรรมหลากหลายที่ส่งเสริมความยั่งยืน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

Ecosperity Week

งานประจำปีที่ Ecosperity Conference ซึ่งจัดโดย Temasek โดยเป็นการรวบรวมบรรดาผู้นำทางธุรกิจระดับโลก ผู้กำหนดนโยบาย บรรดานักลงทุน และชุมชนอื่นๆ ทั่วทั้งภูมิภาค ให้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับแนวโน้มที่กำลังมาแรงในเรื่องการส่งเสริมความยั่งยืน การอภิปรายในปี 2021 มุ่งเน้นที่การลดการปล่อยคาร์บอนและการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การคิดใหม่ในเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมชาติและทรัพยากร รวมถึงการลงทุนและการระดมเงินทุนเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน

การประชุมสุดยอดผู้นำเพื่อรายงานเรื่องการส่งเสริมความยั่งยืน

การสัมมนาระดับภุมิภาคชั้นนำของเอเชียที่จัดขึ้นโดย CSRWorks International การประชุมสุดยอดผู้นำที่มุ่งเน้นที่การพูดคุยหารือกันถึงแนวโน้ม เทคนิคต่างๆ ความท้าทาย ทางออก และเรื่องราวความสำเร็จในการรายงานเรื่องการส่งเสริมความยั่งยืน

เครดิต: Temasek

การหันมามุ่งเน้นที่ระบบเศรษฐกิจสีเขียวและโอกาสการเติบโตสีเขียวที่มาคู่กัน เป็นการชี้ถึงศักยภาพของการจัดงานกิจกรรมและการสัมมนาเพิ่มเติมในเรื่องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมความยั่งยืน บริการด้านคาร์บอน และการระดมทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากการสนับสนุนการจัดงานกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและการมองหากลุ่มเป้าหมายที่สนใจในเรื่องนี้แล้ว บริษัทออร์แกไนเซอร์งานอีเวนต์ต่างๆ ยังได้รับประโยชน์จากลู่ทางในการสร้างเครือข่ายและร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ ในขณะที่สิงคโปร์เป็นผู้นำทางสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นสำหรับพวกเราทุกคน

 

เชิงอรรถ

1https://www.marinabaysands.com/expo-events-and-convention-centre/game-changer/sustainable-food.html

2https://www.travelweekly-asia.com/Travel-News/Hotel-News/ITB-Asia-exceeds-its-sustainability-targets

3https://www.nccs.gov.sg/files/docs/default-source/default-document-library/ssb-2015-(2016-version).pdf

4https://www.arcadis.com/en/news/asia/2020/6/arcadis-singapore-is-now-carbon-neutral

5https://sbr.com.sg/economy/news/three-singapore-firms-named-worlds-most-sustainable-companies-list

6https://www.porttechnology.org/news/port-of-singapore-recognised-for-drive-to-cut-emissions/

7https://apexawards.unglobalcompact.sg/archive/

8https://www.changiairport.com/content/dam/cacorp/sustainability/sustainable-changi/sustainability-report/CAG-Sustainability%20Report%20FY1920.pdf

9https://www.greenplan.gov.sg/

10https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/singapore-green-plan-2030-targets-10-years-14161356

11https://www.visitsingapore.com/content/dam/MICE/Global/downloads/STB_sustainability_guidelines_manual_november_2013.pdf

12https://saceos.org.sg/sustainability/

13https://www.straitstimes.com/singapore/environment/resorts-world-sentosa-no-longer-provides-single-use-plastic-straws-at

14https://www.marinabaysands.com/content/dam/singapore/marinabaysands/master/main/home/company-information/media-centre/Sep2020/sands-expo-and-convention-centre-is-now-a-carbon-neutral-venue-8-sep.pdf

15https://ko.marinabaysands.com/content/dam/singapore/marinabaysands/master/main/home/meetings/amenities-services/green-meetings/Marina-Bay-Sands-Green-Meetings.pdf

16https://www.xhebit.com/

17https://www.meetings-conventions-asia.com/News/Hotels-and-Resorts/Pan-Pacific-puts-its-green-thumb-on-new-eco-friendly-brand

18http://greenhvacrmag.com/2018/oasia-hotel/

19https://www.carltoncity.sg/sites/carltoncity/files/2019-09/Press%20Release%20-%20Pushing%20the%20Green%20Envelope%20at%20CCHS%202019.pdf

สถานที่จัดงานที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Displaying of Venues

SAVED VENUES
LOAD MORE

คุณได้เพิ่มสถานที่ลงใน รายการที่บันทึกไว้.

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม

MCI Global

MCI เป็นบริษัทออร์แกไนเซอร์ที่จัดกิจกรรมและการประชุมทั่วโลก ซึ่งมีประวัติที่ดีเยี่ยมมาโดยตลอดในการขับเคลื่อนงานที่ส่งเสริมความยั่งยืน และมาตรฐานต่างๆ สำหรับอุตสาหกรรม MICE

เยี่ยมชมเว็บไซต์

Greenview Hospitality

Greenview เป็นที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนที่มุ่งเน้นการรายงานและมาตรการส่งเสริมความยั่งยืนภายในอุตสหกรรมการบริการ

เยี่ยมชมเว็บไซต์

Sustain Ability Showcase Consultancy Asia

ที่ปรึกษาชั้นนำด้านความยั่งยืนซึ่งมีสำนักงานอยู่ในสิงคโปร์ โดยทำหน้าที่แนะนำ จัดการ และส่งเสริมมาตรการและบริการเพื่อความยั่งยืนสำหรับงานกิจกรรมและธุรกิจต่างๆ

เยี่ยมชมเว็บไซต์

การเป็นเจ้าภาพกิจกรรมที่ส่งเสริมความยั่งยืน

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกลายเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจ สิงคโปร์เป็นจุดหมายปลายทางในการจัดกิจกรรมทางธุรกิจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะที่นี่ บรรดาผู้วางแผนสามารถจะจัดงานกิจกรรมโดยเน้นเรื่องความยั่งยืน

การเดินทางแบบรักษ์โลกสู่สิงคโปร์และภายในสิงคโปร์

การคมนาคมขนส่งมีส่วนในการปล่อยคาร์บอนถึง 21% ในทั่วโลกและยังเป็นภาคธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศพัฒนาแล้วโดยส่วนใหญ่1 ดังนั้น การวางแผนจัดงานกิจกรรมที่ส่งเสริมความยั่งยืน ต้องเริ่มขึ้นตั้งแต่ก่อนที่บรรดาผู้เข้าร่วมงานจะมาถึงสถานที่จัดงานแสดงและการประชุมต่างๆ

สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส (SIA) ที่เป็นสายการบินแห่งชาติของเรา และสกู๊ต (Scoot) สายการบินโลว์คอสต์ในเครือ ซึ่งเชื่อมต่อเมืองปลายทางมากกว่า 130 เมืองทั่วโลก2 กำลังดำเนินการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ภายในไตรมาสที่สาม ปี 2022 เที่ยวบิน SIA และสกู๊ตทั้งหมดที่บินออกจาก Changi Airport (สนามบินชางงี) จะใช้เชื้อเพลิงอากาศยานบริสุทธิ์และเชื้อเพลิงอากาศยานที่ยั่งยืน ซึ่งช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 2,500 ตันต่อปี3 นอกจากนี้ SIA ยังเสนอโปรแกรมสำหรับผู้โดยสารที่ช่วยชดเชยการปล่อยคาร์บอนจากเที่ยวบินของตน โดยการสนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมในอินเดีย อินโดนีเซีย และเนปาล4

หลักการต่างๆ ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ได้นำมาดำเนินการทั่วทั้ง Changi Airport ของสิงคโปร์5 ในระหว่างวัน อาคารหลังนี้จะใช้แสงธรรมชาติด้วยการใช้หลังคากระจกที่ปรับแสงได้เอง และแผ่นสะท้อนแสงบนหลังคา พร้อมกันนั้นยังมีการวางตำแหน่งหัวจ่ายแอร์แบบเจ็ตไว้ทั่วบริเวณโถงทางออกโดยมีการวางแผนเป็นอย่างดี เพื่อจ่ายแอร์ให้ทั่วถึงใกล้กับโซนพื้นที่ที่ใช้งาน นอกจากการออกแบบที่ส่งเสริมความยั่งยืนเหล่านี้และอื่นๆ แล้ว อาคารผู้โดยสารทั้งหมดของสนามบินชางงียังได้รับการรับรองเครื่องหมายด้านสิ่งแวดล้อม (ระดับโกลด์) จากหน่วยงานกำกับดูแลอาคารและสิ่งก่อสร้าง (BCA) ของสิงคโปร์6และการรับรองในระดับที่สูงกว่า

เมื่อออกจากสนามบิน ผู้มาร่วมงานกิจกรรมจะสามารถไปยังสถานที่ต่างๆ และสถานที่จัดประชุมได้อย่างง่ายดายโดยใช้ระบบคมนาคมขนส่งของสิงคโปร์ที่ไว้ใจได้และมีการเชื่อมต่อกันทั้งหมด ผู้วางแผนจัดงานยังสามารถทำให้การเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น โดยการจัดหาบัตรแทนเงินสด NETS FlashPay Card ที่ผลิตขึ้นเฉพาะตามแบรนด์ของงานนั้น บัตรเหล่านี้ที่เป็นการจ่ายเงินแบบดิจิทัลสามารถสั่งซื้อจำนวนมากได้ผ่านทาง โปรแกรม Singapore MICE Advantage และสามารถใช้ได้นานถึง 7 ปี

ระบบคมนาคมขนส่งไปยังที่ต่างๆ ของสิงคโปร์ยังใส่ใจในสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการของ Grab ที่เปิดโอกาสให้ผู้โดยสารสามารถร่วมสนับสนุนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในทุกครั้งที่จองใช้บริการรถโดยสารของบริษัท7 สำหรับผู้ที่ต้องการใช้รถส่วนตัว ก็มีบริการรถเช่าระยะสั้น (Car-sharing Service) ที่ให้บริการอย่างแพร่หลายทั่วเกาะ ซึ่งได้แก่ บริการรถเช่าของ GetGo, BlueSG และ Car Club8

เมื่อมองไปในอนาคต สิงคโปร์จะยังคงสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการคมนาคมขนส่งได้อย่างต่อเนื่อง โดยภายในปี 2030 รถประจำทางและรถแท็กซี่สาธารณะราวครึ่งหนึ่งของเมืองจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้า และภายในปี 2040 รถประจำทางสาธารณะทุกคันของสิงคโปร์จะเลิกใช้น้ำมันดีเซลและเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดแทน9

 

พิจารณาถึงการใช้พลังงานและประสิทธิภาพด้านพลังงาน

จากแผนแม่บทการสร้างสิงคโปร์สีเขียว (Singapore Green Building Masterplan) ฉบับปี 2021 ระบุว่า 80% ของอาคารต่างๆ ของสิงคโปร์จะได้รับการรับรองเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในปี 203010 อย่างไรก็ตาม แม้แต่ในปัจจุบันผู้วางแผนจัดงานก็มีทางเลือกหากต้องการเลือกสถานที่จัดงานที่รักษาสิ่งแวดล้อมในสิงคโปร์ เพราะมีอาคารหลายแห่งที่มุ่งเน้นเรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างเช่น Marina Bay Sands (มารีน่า เบย์ แซนด์ส หรือ MBS) ซึ่งในช่วงปี 2012 ถึง 2020 สามารถลดคาร์บอนฟุตพรินท์ลงได้เกือบ 50%11 MBS ได้รับการยกย่องมาโดยตลอดในระดับสากลในแง่ของความมุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการวางแผนจัดกิจกรรมแบบยั่งยืน ในปี 2014 ภายใต้กลยุทธ์การส่งเสริมความยั่งยืนในทั่วโลก SANDS360° MBS ยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรม MICE แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO20121 ระบบการจัดการงานกิจกรรมที่ส่งเสริมความยั่งยืน12 นอกจากนี้ ทางโรงแรมยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรม MICE แห่งแรกในเอเชียแปซิฟิกที่ได้รับการรับรอง Platinum Green Building Certification จาก garner LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) และในปี 2020 ก็เป็นสถานที่จัดกิจกรรม MICE แห่งแรกของสิงคโปร์ที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ โดยสนับสนุนเป้าหมายของสิงคโปร์ในการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการลงทุนในด้านการรับรองพลังงานทดแทน (Renewable Energy Certificate)13

 

แนะนำบริการจัดเลี้ยงแบบยั่งยืนและการลดขยะอาหารลง

เครดิตภาพ: Fairmont Singapore และ Swissôtel The Stamford

บ่อยครั้งที่การจัดประชุมทางธุรกิจจัดขึ้นในระหว่างมื้ออาหาร และสิงคโปร์ในฐานะแดนสวรรค์ของนักชิม ก็เสนอทางเลือกที่มากมายนับไม่ถ้วนสำหรับมื้ออาหารทางธุรกิจและการสร้างเครือข่าย แต่ถึงกระนั้น ขยะอาหารก็ยังคงเป็นประเด็นสำคัญสำหรับภาคส่วน MICE เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาท้าทายนี้ สิงคโปร์จึงเร่งปรับปรุงกฎหมายเพื่อกำหนดให้ผู้มีส่วนสำคัญในการก่อให้เกิดขยะอาหารทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ เช่น โรงแรม และผู้ให้บริการจัดเลี้ยงในสถานที่ ต้องรวบรวมขยะอาหาร และจัดสรรพื้นที่ในการบำบัดขยะอาหารในสถานประกอบการของตนตั้งแต่ปี 2024 เป็นต้นไป14 ในทำนองเดียวกัน สถานที่จัดกิจกรรม MICE ในสิงคโปร์ก็กำลังนำเสนอทางเลือกเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเมนูอาหารที่ส่งเสริมความยั่งยืน

Fairmont Singapore (โรงแรมแฟร์มองต์ สิงคโปร์) และ Swissôtel The Stamford (สวิสโซเทล เดอะ สแตมฟอร์ด) เป็นตัวอย่างที่ดีในแง่ของสถานที่จัดกิจกรรม MICE ที่ดำเนินการอย่างจริงจังในเรื่องการเตรียมอาหารที่ส่งเสริมความยั่งยืนและการจัดการขยะ พวกเขาทำการรีไซเคิลอาหารเหลือทิ้งโดยใช้เครื่อง Eco-Wiz Dry System Model DV1000 ที่สามารถจัดการกับเศษผักผลไม้ได้ถึง 100 กิโลกรัมต่อวัน และย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยในเวลาต่อมาเพื่อนำมาใช้กับสวนสมุนไพรร่วมของทางโรงแรม15 ในปี 2019 โรงแรมทั้งสองแห่งยังได้เปิดตัวฟาร์มอควาโปรนิกส์ในเมืองแห่งแรกของอุตสาหกรรมโรงแรม16 โดยมีพื้นที่ 450 ตารางเมตรซึ่งออกแบบมาเพื่อเลี้ยงปลาและปลูกผักร่วมกันในระบบที่ครบวงจร และจัดหาผักและปลาสดๆ ให้แก่ทางโรงแรม ผู้วางแผนจัดงานยังสามารถขอเมนูการจัดเลี้ยงที่ใช้ผลผลิตจากสวนแห่งนี้ได้ด้วย

 

ลดขยะกระดาษและพลาสติก

กระดาษและพลาสติกรวมกันแล้วคิดเป็นหนึ่งในสามของขยะที่เกิดขึ้นในงานกิจกรรมต่างๆ17 และผู้วางแผนจัดงานจำนวนมากในสิงคโปร์ก็ได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อลดขยะประเภทนี้ลงอย่างมีนัยสำคัญ นั่นคือ

  • ทำการลงทะเบียนผ่านคิวอาร์โค้ดหรือแอปพลิเคชันการออกบัตรทางออนไลน์สำหรับการเข้าร่วมงานกิจกรรม เช่น Eventbrite, Peatix และ SISTIC
  • ดำเนินโครงการริเริ่ม “Bring-Your-Own” (นำอุปกรณ์ของคุณมาเอง” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานนำขวดน้ำ ภาชนะบรรจุ ช้อนส้อมแบบใช้ซ้ำได้ หรือนำเครื่องเขียนมาเอง
  • ว่าจ้างผู้ให้บริการที่ส่งเสริมความยั่งยืน เช่น Triple Eyelids ที่ทำการอัปไซเคิลขยะทางอุตสาหกรรมเพื่อนำมาตกแต่งพื้นที่จัดงาน18 และ XCEL Industrial ที่ทำหน้าที่จัดหาพาเลทไม้แบบรีไซเคิลสำหรับระบบลอจิสติกส์ในงานกิจกรรม19

นอกจากนี้ สถานที่จัดกิจกรรม MICE หลายแห่งของสิงคโปร์ ยังได้ดำเนินการลดขยะกระดาษและพลาสติกลง ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินงานของพวกเขา ตัวอย่างเช่น Resort World Sentosa (รีสอร์ทเวิลด์ เซ็นโตซ่า หรือ RWS) ได้ยกเลิกการใช้หลอดพลาสติก ขวดน้ำ และของใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำจากพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะในงานกิจกรรมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสวนสนุก โรงแรม และร้านอาหารทั้งหมดในรีสอร์ทด้วย และสามารถลดการใช้พลาสสิกลงได้มากกว่า 100 ตันในแต่ละปี20 ในปี 2021 RWS ยังได้แนะนำแพคเกจ Eco-MICE สำหรับการจัดงานที่ส่งเสริมความยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการเสิร์ฟอาหารในบรรจุภัณฑ์ที่ส่งเสริมความยั่งยืน และจัดหาปากกาแบบใข้ซ้ำและกระดาษรีไซเคิลให้ในงานกิจกรรม เพื่อยืนยันถึงเส้นทางการสร้างความยั่งยืนที่ต่อเนื่องของรีสอร์ทแบบครบวงจรแห่งนี้ ทาง Global Sustainable Tourism Council ยังได้ยกย่อง RWS โดยให้การรับรองในด้าน Destination Criteria และ Industry Criteria for Hotels

 

จองห้องพักในโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โรงแรมหลายแห่งในสิงคโปร์ได้มีมาตรการที่ส่งเสริมความยั่งยืน ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การปลูกต้นไม้เพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยในบริเวณสถานที่ของทางโรงแรม ผู้มาร่วมงานยังสามารถผ่อนคลายในพื้นที่ที่เขียวชอุ่ม ที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างเช่น PARKROYAL COLLECTION (พาร์ครอยัล คอลเลกชัน) โดย Pan Pacific Hotels Group (เครือโรงแรมแพนแปซิฟิก) นับเป็นตัวอย่างที่ดีของการออกแบบโรงแรมโดยการผสานรวมธรรมชาติเข้าไว้ด้วยอย่างกลมกลืน PARKROYAL COLLECTION Marina Bay (พาร์ครอยัล คอลเลกชัน มารินาเบย์) เป็นโรงแรมในสวนแห่งแรกของสิงคโปร์ และยังมีเอเทรียมในร่มที่ใหญ่ที่สุดแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งทำหน้าที่เป็นพื้นที่ฟอกอากาศโดยธรรมชาติ21 ด้วยแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์และเพดานกระจกสองชั้น จึงทำให้โรงแรมสามารถลดการใช้พลังงานลงได้ประมาณ 160,000 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อปี ขณะที่โรงแรม PARKROYAL COLLECTION Pickering (พาร์ครอยัล คอลเลกชัน พิคเคอริ่ง) ก็มีสวนลอยฟ้าขนาด 15,000 ตารางเมตร ที่ประกอบด้วยสระว่ายน้ำ น้ำตก ระเบียงชมสวน และพื้นที่สวนแนวตั้งที่ลดหลั่นกันลงมาอย่างสวยงาม22 ที่สำคัญ สวนแนวตั้งนี้คิดเป็นสัดส่วนสูงกว่า 200% ของพื้นที่รวมทั้งสิ้นของโรงแรม ซึ่งเป็นขนาดพื้นที่ที่คาดไม่ถึงซึ่งตั้งอยู่กลางเมือง

 

สำรวจเมืองท่ามกลางธรรมชาติ

เมื่อเสร็จสิ้นช่วงเวลาการประชุมและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ผู้จัดงานก็สามารถแนะนำให้ผู้มาร่วมงานเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยพืชพรรณและสัตว์ต่างๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งมีอยู่หลายแห่งในสิงคโปร์ และสำรวจเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองในสวน” ที่สวยงามร่มรื่นแห่งนี้

ที่ Pulau Ubin (เกาะปูเลา อูบิน) นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมในการแข่งขันที่น่าทึ่งและกิจกรรมพายเรือคายัก พร้อมกับสำรวจระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ของเกาะ การเดินทางไปยังเกาะนี้ก็ง่ายมาก เพียงนั่งเรือข้ามฟากที่ใช้เวลา 15 นาทีจากท่าเรือข้ามฟาก Changi Point (ชางงีพอยท์) ทัวร์ที่มีให้บริการได้แก่ ‘Chek Jawa Guided Tour’ และ ‘Kampong Tour at Pulau Ubin’ โดย NParks รวมทั้งทัวร์เที่ยวชมที่จัดขึ้นโดยผู้ประกอบการเอกชน ซึ่งได้แก่ Let’s Go Tour และ Bike Around Tour

ทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะหลักของสิงคโปร์ ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือ Sungei Buloh Wetland Reserve (เขตอนุรักษ์ธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำสุไหง บูโลห์) ผู้มาเยือนสามารถเที่ยวชมสัตว์ป่า เช่น นาก และจระเข้น้ำเค็ม โดยเข้าร่วมทัวร์เที่ยวชมแบบมีไกด์นำทางที่ให้บริการฟรี ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ วันเสาร์/อาทิตย์23 Sungei Buloh ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักดูนกพลาดไม่ได้ เพราะเป็นเส้นทางบินอพยพเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นเส้นทางบินอพยพที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยกินพื้นที่จากรัฐอะแลสกา มาสู่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์24

สำหรับผู้ที่ต้องการหลีกเร้นจากความวุ่นวายจอแจในเมืองเพียงชั่วครู่ ก็สามารถแวะไปที่ Singapore Botanic Gardens (สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์) ที่อยู่ในย่านพื้นที่ใจกลางเมือง สวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานมรดกโลกขององค์การยูเนสโกนี้ มีพื้นที่ 74 เฮกตาร์ และเป็นสถานที่ที่น่าสนใจสำหรับทุกคน และยังเป็นที่ตั้งของ Ethnobotany Garden (สวนพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน) ซึ่งผู้มาเยือนสามารถสำรวจพืชพรรณต่างๆ ที่มักใช้ในวัฒนธรรมท้องถิ่นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้25

ทั้งนี้ สิงคโปร์วางแผนที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวอีก 1,000 เฮกตาร์ภายในปี 2035 รวมถึงสวนสาธารณะใหม่ๆ พื้นที่ 130 เฮกตาร์ภายในปี 202626 นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับจุดท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ ที่น่าสนใจในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

 

สานต่อตำนานอาหารอร่อย

ปัจจุบันบริษัทต่างๆ ต่างคาดหวังที่จะดำเนินการในฐานะตัวแทนผู้สร้างเปลี่ยนแปลง และสิงคโปร์พร้อมนำเสนอตัวเลือกต่างๆ และพันธมิตรที่มีศักยภาพ เพื่อวางกำหนดการที่แสดงถึงเป้าหมายทางสังคม โดยผสานรวมกิจกรรมดีๆ กับความสนุกสนาน

ตัวอย่างเช่น โปรเจ็กต์ Dignity ที่จัดฝึกอบรมโดยมีสปอนเซอร์และจัดหาตำแหน่งงานให้แก่ผู้มีความต้องการพิเศษ และการทำงานในภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรม และธุรกิจค้าปลีก ด้วยโปรแกรมที่น่าสนใจ เช่น 'Hawker For A Day' และ 'Cook, Bake & Makan' อาสาสมัครสามารถทำงานร่วมกันเพื่อเตรียมอาหารให้แก่ผู้สูงอายุ หรือเรียนรู้ทักษะภาษามือ

Sentosa (เกาะเซ็นโตซ่า) มีโปรแกรม Marine ConservAction (การอนุรักษ์ท้องทะเล) ที่กลุ่มอาสาสมัครจะช่วยกันทำความสะอาดบริเวณชายฝั่งของเกาะ27 โปรแกรมนี้ ซึ่งไม่เพียงแต่เหมาะสำหรับทีมองค์กรเท่านั้น แต่ยังเหมาะกับครอบครัวที่มีลุกเล็กๆ เพราะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตท้องทะเลรอบๆ เกาะ Sentosa และการจัดการกับขยะในสิงคโปร์

สำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่เหมือนใคร โครงการริเริ่ม Ground-Up ก็มีกิจกรรม CSR และเส้นทางการเรียนรู้เรื่องการสร้างทีมใน สภาพแวดล้อมแบบหมู่บ้านกำปง ที่เรียบง่ายในแบบชนบท องค์กรต่างๆ สามารถมีส่วนร่วมในโปรแกรม ‘Food with Love’ ที่ผู้เข้าร่วมจะช่วยกันปลูกพืชผลการเกษตรและทำการเก็บเกี่ยวเพื่อส่งผลผลิตให้แก่ครัวต่างๆ ในชุมชน28

 

เชิงอรรถ

1https://www.weforum.org/agenda/2021/11/global-transport-carbon-emissions-decarbonise/

2https://www.singaporeair.com/en_UK/us/plan-travel/destinations/where-we-fly/

3https://www.straitstimes.com/singapore/all-sia-scoot-flights-from-changi-to-use-sustainable-aviation-fuel-from-q3-2022-in-1-year-trial

4https://www.singaporeair.com/nl_NL/nl/media-centre/press-release/article/?q=en_UK/2021/April-June/jr0521-210625

5https://www.changiairport.com/corporate/sustainability/sustainable-changi.html#s6

6https://www1.bca.gov.sg/buildsg/bca-awards/past-bca-awards/bca-green-mark-awards

7https://www.grab.com/sg/press/others/grab-singapore-announces-transport-sustainability-goal-as-part-of-its-grabforgood-initiative-aims-for-a-full-fleet-running-on-cleaner-energy-by-2030/

8https://getgo.sg/, https://www.bluesg.com.sg/, https://www.carclub.com.sg/

9https://www.lta.gov.sg/content/ltagov/en/newsroom/2022/3/news-releases/reducing-peak-land-transport-emissions-by-80-.html

10https://www.mnd.gov.sg/our-work/greening-our-home/singapore-green-building-masterplan

11https://www.marinabaysands.com/content/dam/singapore/marinabaysands/master/main/home/company-information/environmental-sustainability/mbs-2020-responsible-business-highlights.pdf

12https://www.marinabaysands.com/content/dam/singapore/marinabaysands/master/main/home/company-information/media-centre/february/Marina%20Bay%20Sands%20is%20Singapore's%20first%20ISO%2020121%20certified%20venue_26%20Feb%202014.pdf

13https://www.marinabaysands.com/content/dam/singapore/marinabaysands/master/main/home/company-information/media-centre/Sep2020/sands-expo-and-convention-centre-is-now-a-carbon-neutral-venue-8-sep.pdf

14https://www.towardszerowaste.gov.sg/foodwaste/#govt

15https://www.lifestyleasia.com/sg/food-drink/dining/going-green-how-hotels-and-restaurants-manage-food-waste-in-singapore/

16https://www.fairmont-singapore.com/blog/fairmont-singapore-debuts-urban-aquaponics-farm/

17https://plastic-action.asia/wp-content/uploads/2020/08/WWF-Guide-to-Zero-Waste-Events.pdf

18https://www.tripleeyelid.com/pages/about, https://www.creuse.sg/

19http://www.xcelindustrial.com/

20https://www.rwsentosa.com/en/sustainability, https://www.ttgmice.com/2021/10/27/resorts-world-sentosa-rolls-out-eco-mice-packages/

21https://www.augustman.com/sg/travel/hotels-resorts/parkroyal-collection-marina-bay-is-singapores-first-garden-in-a-hotel/, https://singaporeland.com/championing-sustainability-down-to-the-smallest-detail/

22https://www.visitsingapore.com/content/dam/MICE/Global/plan-your-event/venues/parkroyal-pickering/PARKROYAL-COLLECTION-Pickering_Sustainable-Green-Features.pdf

23https://www.nparks.gov.sg/gardens-parks-and-nature/parks-and-nature-reserves/sungei-buloh-wetland-reserve

24https://www.nss.org.sg/articles/2f436f5e-a10-15-NW20Q3FlywaysD.pdf

25https://www.nparks.gov.sg/SBG

26https://www.greenplan.gov.sg/targets

27https://www.sentosa.com.sg/en/plan-your-event/community-programmes/

28https://groundupinitiative.org/corporate/

ใช้ประโยชน์จากการสนทนาและแนวโน้มต่างๆ ที่จะกำหนดทิศทางของกิจกรรม MICE ในด้านการส่งเสิรมความยั่งยืน ด้วยงานวิจัยและรายงานอุตสาหกรรมที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ เชิญสำรวจข้อมูลเชิงลึกและกลยุทธ์ของงานกิจกรรมทางธุรกิจที่ส่งเสริมความยั่งยืน และข้อเสนอที่สิงคโปร์สามารถมอบให้คุณในฐานะที่เราเป็นผู้นำด้านสถานที่จัดกิจกรรม MICE

ถึงเวลาแล้วที่จะสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการจัดงานอีเวนต์ทางธุรกิจ

รายงานวิจัยนี้พิมพ์เผยแพร่โดยร่วมมือกับ PCMA Foundation เพื่อชี้ถึงการยกระดับการดำเนินการที่อุตสาหกรรมการจัดงานอีเวนต์ทางธุรกิจต้องร่วมมือกันเพื่อพัฒนาความก้าวหน้า

การท่องเที่ยวสิงคโปร์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมนี้โดยรวมได้พัฒนาแผนงานนี้ขึ้นโดยปรึกษากับ PCMA และกลุ่มเป้าหมาย เพื่อที่จะ:

  • ระบุถึงด้านต่างๆ ที่สำคัญสำหรับผู้จัดงานกิจกรรม (ออร์แกไนเซอร์) และโอกาสในการมีส่วนร่วมสูงสุด
  • ระบุแผนริเริ่ม การมีส่วนร่วม และทรัพยากรที่จำเป็นในการเพิ่มความรู้ความเข้าใจ สร้างขีดความสามารถในกลุ่มผู้วางแผนจัดงานกิจกรรม และสร้างแรงกระตุ้นในการดำเนินการ
  • จัดหาทรัพยากรที่เหมาะสมและสะดวกให้แก่บรรดาออร์แกไนเซอร์เพื่อนำไปใช้ได้ทันที

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิจัยนี้และเครื่องมือต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนออร์แกไนเซอร์บนเส้นทางสู่การเริ่มต้นและการปรับขนาดการวางแผนด้านความยั่งยืนในการจัดงานกิจกรรม

ดาวน์โหลดข้อมูลอ้างอิงต่อไปนี้

เตรียมพร้อม และมุ่งสู่พื้นที่สีเขียวกัน! - กลยุทธ์อันชาญฉลาดเพื่อการจัดประชุมและงานกิจกรรมต่างๆ ที่ยั่งยืน

เอกสารทางการที่พิมพ์เผยแพร่โดย American Express Global Business Travel (Amex GBT) โดยประสานความร่วมมือกับการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (Singapore Tourism Board - STB)

ผลตอบแทนที่ดีเยี่ยมจากการประชุมแบบพบหน้ากันและงานกิจกรรมทั่วโลกกำลังจะเกิดขึ้นท่ามกลางบริบทที่องค์กรหลายแห่งหันมามุ่งเน้นที่เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) ให้มากขึ้น องค์กรต่างๆ มีความกังวลมากขึ้นว่ากิจกรรมทางธุรกิจของตนจะส่งผลกระทบต่อโลกในวงกว้างอย่างไรบ้าง โดยคำนึงถึงเรื่องความยั่งยืนเป็นหลัก เอกสารทางการนี้จะระบุกลยุทธ์และแนวทางสำคัญๆ ที่จะช่วยให้บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการเดินทางและการจัดประชุม สามารถจัดงานกิจกรรมที่ยั่งยืน รวมถึงกรณีศึกษาเกี่ยวกับข้อเสนอของสิงคโปร์ในฐานะสถานที่จัดงานที่ส่งเสริมความยั่งยืน การตรวจสอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ประเทศสิงคโปร์ได้ดำเนินการเพื่อสร้างข้อเสนอที่มีประสิทธิภาพสำหรับการประชุมและการจัดงานที่รักษาสิ่งแวดล้อม

 

ดาวน์โหลดและอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

Compare Venues

ตัวอย่างความสำเร็จ

Asia Tech x Singapore 2022

Asia Tech x Singapore (ATxSG) งานแสดงทางเทคโนโลยีที่สำคัญของเอเชียได้กลับมาจัดอีกครั้งในช่วงวันที่ 31 พฤษภาคมถึง 3 มิถุนายน 2022 โดยมีบรรดาผู้นำและผู้มีอำนาจตัดสินใจจากทั่วทั้งระบบนิเวศทางเทคโนโลยีมาเข้าร่วม เพื่อการสร้างเครือข่าย การอภิปราย และการแลกเปลี่ยนแนวความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีล่าสุดที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัล และการเปลี่ยนแปลงภาคส่วนต่างๆ ของสังคม

อ่านกรณีศึกษา

Singapore Airshow 2022

Singapore Airshow งานจัดแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมอากาศยานการบินและการป้องกันประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียกลับมาอีกครั้งเป็นครั้งที่ 8 โดยจัดขึ้นในวันที่ 15 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2022 ผู้เข้าชมงานที่สนใจธุรกิจการค้าเกือบ 13,000 คนจากกว่า 39 ประเทศ/ดินแดน และเกือบ 600 บริษัทที่แจ้งความจำนงเข้าร่วม จะมารวมตัวกันอีกครั้งและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในช่วง 4 วันของการจัดงานแสดงครั้งนี้ Leck Chet Lam กรรมการผู้จัดการของ Experia Events บริษัทออร์แกไนเซอร์ที่จัดงานนี้ กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ผู้จัดแสดงสินค้าและผู้เข้าชมงานจะได้มาพบปะพูดคุยกัน และที่สำคัญคือการทำงานร่วมกัน”

อ่านกรณีศึกษา

Gamescom Asia 2021

ปี 2021 เป็นการเปิดตัวงานเกมในเอเชียเป็นครั้งแรกซึ่งได้รับการจับตาสูง เพราะงานนี้เป็นหนึ่งในงานแสดงวิดีโอเกมชั้นนำของยุโรป งานเกมส์คอม เอเชีย (Gamescom Asia) ในสิงคโปร์ เป็นเวทีสำหรับผู้พัฒนาเกมในเอเชียที่จะสำรวจพันธมิตรทั่วโลก รวมทั้งสำนักพิมพ์ระหว่างประเทศที่ต้องการจะเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรมเกมในเอเชีย

อ่านกรณีศึกษา

การประชุมใหญ่ระดับสากลครั้งที่ 60 ของบรรดานักกฎหมายรุ่นใหม่ AIJA ปี 2022

นับเป็นครั้งแรกของสิงคโปร์และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อสมาคมนักกฎหมายรุ่นใหม่ระดับสากล (International Association of Young Lawyers) หรือ Association Internationale des Jeunes Avocats (AIJA) ได้จัดการประชุมใหญ่นานาชาติเป็นครั้งที่ 60 ขึ้นที่นี่ ในช่วงวันที่ 22 ถึง 27 สิงหาคม 2022 นี่เป็นงานอีเวนต์ที่ใหญ่ที่สุดระดับโลกซึ่งจัดขึ้นสำหรับนักบรรดากฎหมายรุ่นใหม่ในทั่วโลก และเป็นการพบปะกันด้วยตนเองเป็นครั้งที่สองของ AIJA นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19

อ่านกรณีศึกษา

Deloitte Management Retreat 2021

ภายหลังจากการทำงานหนัก ก็ตามมาด้วยการพักผ่อนและดื่มฉลองหลังเลิกงาน พร้อมเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ยามดวงอาทิตย์ตก และนั่นคือสิ่งที่ Deloitte ต้องการจะสร้างขึ้นเมื่อบริษัทพาฝ่ายบริหารออกจากห้องประชุมสัมมนาและไปยังชายทะเลของ Lazarus Island (เกาะลาซารัส) ที่สวยงามในการประชุมฝ่ายบริหารประจำปี

อ่านกรณีศึกษา
1/1
ดูทั้งหมด

ข้อมูลด้านอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการจัดงานของคุณ

ขอใบเสนอราคาและข้อเสนอ

สำรวจความเป็นไปได้และสร้างสรรค์กิจกรรมที่น่าประทับใจ บริการจัดเลี้ยงไม่ว่างานเล็กหรืองานใหญ่ เชิญติดต่อเราวันนี้ จากนั้นผู้เชี่ยวชาญแบบเป็นส่วนตัวของเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณได้ในทุกที่

โปรดติดต่อเรา