GeoConnect Asia 2021 ในสิงคโปร์

Published: 8 เมษายน 2021

ใช้เวลาอ่าน 5 นาที

ภาพรวม

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคือเสาหลักของเศรษฐกิจสิงคโปร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคธุรกิจการจัดประชุม โปรแกรมท่องเที่ยวที่เป็นรางวัล การประชุมสัมมนา และงานนิทรรศการ (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions - MICE) นับว่ามีส่วนสำคัญอย่างมาก แม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม MICE ของสิงคโปร์ แต่ขณะเดียวกันกลับเป็นตัวเร่งให้เกิดนวัตกรรมและการนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ สิงคโปร์กำลังปรับเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจ MICE ในอนาคตด้วยข้อกำหนดมาตรฐานที่เข้มงวดและโซลูชันอันเป็นนวัตกรรมสำหรับการเดินทางแบบครบวงจรของนักท่องเที่ยว
 

งาน Geo Connect Asia 2021 (GCA 2021) ซึ่งจัดโดย Montgomery Events Asia เมื่อไม่นานมานี้มีจุดมุ่งเน้นที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การประชุมเชิงกลยุทธ์และการทำงานร่วมกันที่จัดขึ้นแบบผสมผสานระหว่างความเป็นออฟไลน์ (Offline) และออนไลน์ (Online) เข้าด้วยกัน (ไฮบริด) ทำให้บรรดามืออาชีพในอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ และธุรกิจสตาร์ทอัพได้มาร่วมมือกันสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับโซลูชันระดับโลกสำหรับระบบภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ (Geospatial) และการระบุตำแหน่งอัจฉริยะในเอเชีย 

 


 

มีเจ้าหน้าที่ระดับมืออาชีพในอุตสาหกรรมเข้าร่วมงานโดยส่วนตัวและผ่านระบบเสมือนเป็นจำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 2,200 คน โดยมีผู้มาร่วมงานในสถานที่จริงเกือบ 600 คน มีผู้เข้าร่วมงานชาวต่างชาติประมาณ 100 คนจากประเทศต่างๆ เช่น เบลเยียม เยอรมนี ฮ่องกง ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย
 

Montgomery Asia ทำงานร่วมกับการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (Singapore Tourism Board - STB) อย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าผู้มาร่วมงานมีความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการการจัดการเพื่อความปลอดภัย (Safe Management Measures - SMM) เช่น การจำกัดจำนวนคนมาร่วมงาน และการใช้แอปพลิเคชัน TraceTogether เพื่อความสะดวกในการติดตามผู้เข้าร่วมงานที่มาจากต่างประเทศ
 

GCA 2021 ถือเป็นการทดลองใช้รูปแบบ “งานกิจกรรมผสมผสานระหว่างความเป็นออฟไลน์ (Offline) และออนไลน์ (Online) เข้าด้วยกัน” ที่พัฒนาขึ้นโดย Alliance for Action on Enabling Safe and Innovative Visitor Experiences งานกิจกรรมที่เป็นต้นแบบนี้มีรูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะที่ผู้เข้าร่วมงานคุ้นเคยดี โดยมีบรรยากาศเหมือนงานแสดงสินค้าทั่วไป แต่มีวิธีการติดต่อกันที่ปลอดภัยกว่า ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ โครงสร้างของ Geo Suite คือรูปแบบมาตรฐานของการติดต่อกันระหว่างผู้เยี่ยมชมงาน โดย Geo Suite แต่ละจุดจะประกอบด้วยบูธประชุมสองบูธ ที่ผู้ร่วมงานสามารถจัดประชุมทางธุรกิจส่วนตัวได้อย่างปลอดภัย บูธดังกล่าวจะติดตั้งแผ่นกระจกทนความร้อน (plexiglass) คั่นกลางและมีไมโครโฟนติดอยู่ทั้งสองด้านของที่นั่ง
 

GCA 2021 ถือเป็นการประชุมและงานแสดงสินค้า/บริการแบบมีผู้เข้าร่วมงานที่จัดขึ้นในระดับใหญ่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 (พฤศจิกายน 2020) โดยอาศัยบทเรียนและข้อมูลเชิงลึกจากงาน TravelRevive ที่เพิ่งจัดไปเมื่อไม่นานมานี้ GCA 2021 ได้นำร่องในการใช้โซลูชันที่สร้างสรรค์เพื่อสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน รวมทั้งอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบดิจิทัล (Digital Enabler) มาเสริมทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีประสบการณ์การเข้าร่วมงานที่ราบรื่นไร้ปัญหาในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน
 

Andrew Phua กรรมการบริหารของฝ่ายงานแสดงสินค้า/บริการและการประชุมนานาชาติ (Exhibitions & Conferences) ของการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (Singapore Tourism Board) กล่าวว่า “เราจะให้การสนับสนุนและทำงานร่วมกับอุตสาหกรรม MICE ของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสถานะของสิงคโปร์ในฐานะเมืองปลายทางชั้นนำของโลกด้านการจัดกิจกรรม MICE ที่ปลอดภัย วางใจได้ และมีนวัตกรรม จุดมุ่งเน้นของงานกิจกรรมคือการเปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและความยั่งยืนในสมาร์ทซิตี้ โดยเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับความเป็นไปได้ต่างๆ ที่สิงคโปร์กำลังสำรวจในสภาพแวดล้อมใหม่นี้ นอกจากนี้ Geo Connect Asia 2021 ยังเป็นงานเทรดโชว์แบบผสมงานแรกแห่งปีในสิงคโปร์ และเราหวังว่าผู้เข้าชมงานและผู้เข้าร่วมการประชุมจะรู้สึกปลอดภัยและพึงพอใจ”

 


 

งานกิจกรรม เช่น Geo Connect Asia สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบงานแสดงสินค้าแบบเก่าได้ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยด้วยอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบดิจิทัล (Digital Enabler)

 

 


 

 • Geo Suite และบูธประชุมทำให้การพบหน้าค่าตากันในการติดต่อธุรกิจ มีความสะดวกมากขึ้น และทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้จัดงาน วิทยากร และผู้เข้าร่วมงาน 
 • อุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบดิจิทัล (Digital Enabler) นั้นเป็นผลมาจากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่และเทคโนโลยีการตรวจวัดอุณหภูมิ มาใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมงาน
 • เทคโนโลยีระบุตำแหน่งในอาคารถูกนำมาใช้เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวระหว่างห้องโถงจัดงาน และสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรการจัดการเพื่อความความปลอดภัย 
 • บูธประชุม สำหรับการประชุมที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้ว มีกระจกทนความร้อนติดตั้งไว้เพื่อแยกพื้นที่ระหว่างผู้จัดงานและผู้ซื้อ รวมถึงมีไมโครโฟนอยู่ทั้งสองฝั่งเพื่อให้ได้ยินชัดยิ่งขึ้น
 • นอกจากนี้ ยังมีบูธประชุมขนาดใหญ่กว่าปกติสองเท่า สำหรับรองรับผู้ประชุมสี่คน โดยแบ่งเป็นตัวแทนจากแต่ละบริษัท บริษัทละสองคน เพื่อให้การพูดคุยเกิดประสิทธิผล

 


 

Geo Connect Asia ได้ทดลองใช้ “Safe Event Platform” ซึ่งเป็นโซลูชันทางเทคโนโลยีที่ช่วยให้ติดตามกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 • แพลตฟอร์ม Safe Event ถือกำเนิดมาจากการประกาศค้นหาโซลูชัน SafeEvent ของสมาคมผู้จัดงานและนิทรรศการสิงคโปร(Singapore Association of Convention and Exhibition Organisers and Suppliers - SACEOS) ใน Open Innovation Platform ของ IMDA
 • แพลตฟอร์ม Safe event นี้จะช่วยให้ผู้มีบทบาทในอุตสาหกรรม MICE สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้แรงงานมากเกินจำเป็น
 • แพลตเฟอร์มนี้ทำให้งานกิจกรรมเกี่ยวกับ MICE ต่างๆ กลับมาเปิดได้อีกครั้ง พร้อมกับการปฏิบัติตาม SMM ที่กำหนดโดยการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (Singapore Tourism Board) และทำให้ผู้มีบทบาทในอุตสาหกรรม MICE สามารถติดตาม ดูแล จัดการ และตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ในงานได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใด
   

แพลตฟอร์มนี้มี 3 องค์ประกอบดังต่อไปนี้

 • Safe Event App (สำหรับผู้ร่วมงาน) และ
 • Safe Event Platform (สำหรับออร์แกไนเซอร์ผู้จัดงานกิจกรรม)
 • Safe Event Platform (สำหรับเจ้าของสถานที่)
 • แพลตฟอร์ม Safe Event ซึ่งใช้เทคโนโลยีบลูทูธ สามารถรับรายงานจากผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดผ่านอุปกรณ์ของผู้ใช้ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อส่งผ่านข้อมูลไปยังแดชบอร์ด ซึ่งออร์แกไนเซอร์สามารถเข้าใช้ฟังก์ชันต่างๆ ได้ เช่น Attendance (การเข้าร่วมงาน), Trail Analysis (การวิเคราะห์เส้นทาง), Contact History (ประวัติการติดต่อ) ฯลฯ
 • ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมงานเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต จะมีสัญญาณแจ้งเตือนไปยังทั้งผู้เข้าร่วมงานและออร์แกไนเซอร์
 • ผู้เข้าร่วมงานที่มีการติดต่อกันอย่างใกล้ชิดก็จะได้รับการบันทึกข้อมูลไว้เช่นกัน

 


 

กรอบการทำงานของงานกิจกรรมทางธุรกิจที่ปลอดภัย

การท่องเที่ยวสิงคโปร์ (Singapore Tourism Board) ได้กำหนดกรอบการทำงานสำหรับการจัดการความเสี่ยงขึ้นมาสำหรับงานกิจกรรมทางธุรกิจ โดยยึดตามมาตรการจัดการเพื่อความปลอดภัยที่เข้มงวด จนถึงปัจจุบัน มีการทดลองจัดงานกิจกรรม MICE มากกว่า 50 งานแล้วภายใต้กรอบการทำงานด้านงานกิจกรรมทางธุรกิจที่ปลอดภัยในสิงคโปร์ และมีผู้เข้าร่วมงานจากทั้งในและนอกประเทศมากกว่า 6,000 คน และยังไม่มีการติดเชื้อโควิด–19 จากงานกิจกรรมเหล่านี้
 

กรอบการทำงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการของ STB เพื่อเปิดให้กิจกรรม B2B กลับมาจัดใหม่ได้อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐาน โดย STB ได้ปรึกษากับอุตสาหกรรม MICE และดำเนินการตามหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับสากล ธุรกิจต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรม MICE ของสิงคโปร์ได้เรียนรู้จากเสียงสะท้อนและบทเรียนต่างๆ ที่ได้ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2020 และได้ร่วมกันกำหนดและปรับเปลี่ยนรูปแบบงานกิจกรรมให้มีความปลอดภัย


ภายใต้กรอบการทำงานด้านงานกิจกรรมทางธุรกิจที่ปลอดภัยของ STB ออร์แกไนเซอร์ผู้จัดงานกิจกรรม (EO) ต้องสามารถดำเนินการให้บรรลุมาตรฐาน 5 ข้อดังต่อไปนี้

 1. มีมาตรการควบคุมการติดเชื้อสำหรับทุกๆ ขั้นตอนของการเดินทางของผู้เข้าร่วมงาน (ก่อนและหลังงาน)
 2. จำกัดความหนาแน่นของผู้เข้าร่วมงาน
 3. จำกัดการติดต่ออย่างใกล้ชิดระหว่างบุคคล
 4. จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัย
 5. เตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับโควิด-19
   

สำหรับงานกิจกรรมต่างๆ ในสิงคโปร์ สุขภาพและความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับแรก เราปฏิบัติตามมาตรฐานที่เข้มงวดของการจัดการเพื่อความปลอดภัยและสุขลักษณะ ซึ่งรวมถึงการจัดการเรื่องความหนาแน่นของผู้เข้าร่วมงานและขนาดของการรวมกลุ่มตลอดที่มีการจัดกิจกรรม วิธีใหม่ๆ ในการตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามการเว้นระยะห่างอย่างปลอดภัย รวมถึงการตรวจคัดกรอง Antigen Rapid Test กับผู้เข้าร่วมงานช่วงก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ด้วยมาตรการต่างๆ ที่เตรียมพร้อมเหล่านี้ ผู้เข้าร่วมงานจะรู้สึกปลอดภัยไร้กังวลเมื่อเข้าร่วมงาน

 


 

บทความนี้ตีพิมพ์เป็นครั้งแรกใน Exhibition World

 

ข้อมูลสำคัญของงานกิจกรรม 

Montgomery Asia ซึ่งเป็นบริษัทสาขาของ Montgomery Group ในสหราชอาณาจักร จัดงานกิจกรรมที่ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ (geospatial) และการระบุตำแหน่งอัจฉริยะมาใช้เป็นครั้งแรกโดยมุ่งเน้นไปที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งก็คือสิงคโปร์

รายแรกที่ทดลองใช้

'Safe Event Tool'

2,200

คน (มีผู้เข้าร่วมงานจริงและทางออนไลน์)