Tuần Trải nghiệm Web in Travel (WiT) 2020

Published: 24 tháng 11 năm 2020

Nội dung 1 phút

Tổng quan

Được tổ chức từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 năm 2020, phiên bản thứ 15 của Tuần Trải nghiệm Web in Travel (WiT) đã tạo dấu ấn khi trở thành sự kiện hybrid đầu tiên trong lĩnh vực du lịch tại Singapore. Ba ngày đầu tiên được tổ chức hoàn toàn trực tuyến, và ngày cuối cùng được tổ chức tại Studio Truyền hình Hybrid mới, hiện đại của Marina Bay Sands với 50 khán giả trực tiếp.

Các đại biểu đã chia sẻ ý tưởng của họ về tương lai du lịch xoay quanh bốn chủ đề chính: Tua lại, Khởi động lại, Xây dựng lại và Viết lại.

 

Thông tin chính về sự kiện  

Nền tảng truyền thông và sự kiện du lịch kỹ thuật số hàng đầu châu Á đã tổ chức sự kiện hybrid đầu tiên về chủ đề du lịch tại Singapore

50

khán giả trực tiếp tại Studio Truyền hình Hybrid MBS

Phiên bản thứ 15

Tuần Trải nghiệm Web in Travel (WiT)

Tiêu điểm Video