APACMed Virtual Forum 2020

Published: 24 tháng 11 năm 2020

Nội dung 1 phút

Tổng quan

Diễn đàn trực tuyến lần đầu tiên dành cho Hiệp hội Công nghệ Y tế Châu Á Thái Bình Dương (Asia Pacific Medical Technology Association, APACMed) được tổ chức vào ngày 24 tháng 9 năm 2020. Quy tụ 130 diễn giả từ 30 quốc gia và 50 phiên họp, sự kiện này đã thu hút gần 1.500 người tham dự – con số cao nhất trong lịch sử của hội nghị.  

Đại dịch đã tạo cơ hội cho các nhà tổ chức khám phá hình thức tổ chức sự kiện trực tuyến. Với hình thức này, các đại biểu thảo luận về tầm quan trọng của việc duy trì sự linh hoạt và thích ứng nhanh chóng với các nhu cầu thay đổi trong ngành y tế.  

 

 

Thông tin chính về sự kiện  

APACMed tổ chức diễn đàn trên nền tảng trực tuyến đầu tiên của mình ở Singapore

1.500

người tham dự sự kiện

130

diễn giả trong diễn đàn kéo dài 1 ngày

Tiêu điểm Video