Web in Travel (WiT) Experience Week 2020 - Visit Singapore Official

Web in Travel (WiT) Experience Week 2020

Published: 24 พฤศจิกายน 2020

ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

ภาพรวม

งาน Web in Travel (WiT) Experience Week ครั้งที่ 15 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายนถึง 1 ตุลาคม 2020 ประสบความสำเร็จด้วยดีโดยเป็นงานกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่จัดในรูปแบบผสมผสานระหว่างความเป็นออฟไลน์ (Offline) และออนไลน์ (Online) เข้าด้วยกันเป็นครั้งแรกในสิงคโปร์ การจัดงานช่วงสามวันแรกเป็นแบบเสมือนจริงเต็มรูปแบบ ขณะที่วันสุดท้ายจัดขึ้นที่ Marina Bay Sands (มารีน่า เบย์ แซนด์ส) ใน Hybrid Broadcast Studio ที่ทันสมัยโดยมีผู้เข้าร่วมงานแบบสดจำนวน 50 คน

ผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตของการท่องเที่ยวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 4 เรื่องหลักคือ Rewind (ผ่อนคลาย), Reboot (เติมพลัง), Rebuild (ฟื้นฟู) และ Rewrite (สร้างสรรค์)

 

ข้อมูลสำคัญของงานกิจกรรม  

สื่อดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวชั้นนำของเอเชีย ได้จัดงานกิจกรรมแบบผสมผสานระหว่างความเป็นออฟไลน์ (Offline) และออนไลน์ (Online) เข้าด้วยกันที่เน้นเรื่องการท่องเที่ยวขึ้นเป็นครั้งแรกในสิงคโปร์

50

คน (จำนวนผู้เข้าร่วมงานแบบสด ณ สตูดิโอ MBS Hybrid Broadcast Studio แห่งใหม่)

ครั้งที่ 15

ของการจัดงาน Web in Travel (WiT) Experience Week

วิดีโอไฮไลต์