APACMed Virtual Forum 2020

Published: 24 พฤศจิกายน 2020

ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

ภาพรวม

ฟอรั่มเสมือนจริงที่จัดขึ้นครั้งแรกสำหรับสมาคมเทคนิคการแพทย์เอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Medical Technology Association - APACMed) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2020 โดยประกอบด้วย ผู้บรรยายทั้งสิ้น 130 คนจาก 30 ประเทศและ 50 เซสชั่น งานกิจกรรมนี้มีผู้เข้าร่วมเกือบ 1,500 คน ซึ่งถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์  

สถานการณ์โควิดนับเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้บริษัทออร์แกไนเซอร์ได้สำรวจรูปแบบการจัดงานแบบเสมือนจริง โดยที่ผู้เข้าร่วมสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับความสำคัญของความฉับไวและการสามารถปรับตัวเข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของอุตสาหกรรมการแพทย์ได้เป็นอย่างดี  

 

 

ข้อมูลสำคัญของงานกิจกรรม  

APACMed ได้จัดฟอรั่มเสมือนจริงขึ้นเป็นครั้งแรกในสิงคโปร์

1,500

คน (จำนวนผู้เข้าร่วมงานกิจกรรม)

130

คน (จำนวนผู้บรรยายสำหรับฟอรั่ม 1 วัน)

วิดีโอไฮไลต์