ภาคผนวก H – คำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายทางข้อมูลของคณะกรรมการการท่องเที่ยวสิงคโปร์สำหรับการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ทางออนไลน์และออฟไลน์

นี่คือเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐบาลสิงคโปร์

หากท่านเพียงเรียกดูข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ เราจะไม่เก็บข้อมูลที่อนุญาตให้เราระบุตัวตนของท่านได้ เราอาจใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อการพัฒนาและปรับแต่งประสบการณ์ในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ และเพื่อให้เข้าใจการใช้เว็บไซต์ของท่าน โดยเทคโนโลยีคุกกี้ที่เราใช้จะไม่จับข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับท่าน แต่จะจับรูปแบบการท่องเว็บไซต์ของท่านและรวมถึงเว็บไซต์บางเว็บอื่น ๆ หลังจากนี้ โดยเราจะนำการวิเคราะห์และข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เพื่อการพัฒนาและปรับแต่งประสบการณ์ในการเข้าถึงเว็บไซต์ และอาจนำไปแบ่งปันกับกลุ่มพันธมิตรของเราเพื่อการพัฒนาและปรับแต่งประสบการณ์ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของพวกเขาเหล่านั้น หรือทำให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการต่าง ๆ มาเสนอแก่ท่านได้ ในการเข้าถึงโดยไม่ใช้คุกกี้ ท่านสามารถกำหนดการเข้าถึงของท่านเพื่อปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือกำหนดให้แจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีการติดตั้งคุกกี้ ประสบการณ์การเข้าถึงของท่านบนเว็บไซต์นี้อาจจะแตกต่างไปถ้าท่านกำหนดค่าการเข้าถึงของท่านเพื่อปิดกั้นคุกกี้

รูปแบบของบุคคลที่สาม อาทิ วิดีโอ และแผนที่อาจถูกจัดเตรียมให้อยู่ในเว็บไซต์นี้เพื่อให้ท่านมีประสบการณ์การเข้าถึงเว็บไซต์ที่ดีขึ้น

ผู้ให้บริการของการผสมผสานเหล่านี้อาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จะสามารถระบุตัวตนได้เมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมชมหรือใช้งาน และอาจเก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกัน อื่น ๆ โปรดศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่พวกเขาจัดเก็บหรือได้รับ

หากท่านจัดเตรียมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลให้กับเรา:

  • เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่จำเป็นกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เพื่อที่จะสามารถให้บริการท่านด้วยวิธีที่มีประสิทธิผลและได้ประสิทธิภาพมากที่สุด เว้นแต่การแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวจะเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมาย
  • เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐบาล ยกเว้นในกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ดำเนินการบริการภาครัฐที่เฉพาะเจาะจงหรือที่ซึ่งท่านได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
  • เพื่อความสะดวกของท่าน เราอาจแสดงให้ท่านทราบเกี่ยวกับข้อมูลที่ท่านเคยให้เรา หรือให้แก่หน่วยงานราชการอื่นๆ โดยสิ่งนี้จะเพิ่มความรวดเร็วในการทำธุรกรรมและช่วยให้ท่านสามารถประหยัดเวลาในการที่ต้องประสบปัญหาในเรื่องการกรอกข้อมูลที่ซ้ำกับการส่งข้อมูลก่อนหน้านี้ หากข้อมูลนั้นไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด กรุณากรอกข้อมูลล่าสุดใหม่ โดยเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการจัดส่งเพื่อประสิทธิภาพของการบริการทางสาธารณะให้แก่ท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรวบรวมและใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะที่ได้รับความยินยอมจากท่าน เพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์และการส่งข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะได้รับการดูแลด้วยระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยที่เหมาะสม

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของรัฐบาลซึ่งอาจมีการรักษาข้อมูลและการปฎิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวแตกต่างไปจากเรา เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับเนื้อหาและการปฎิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ เหล่านี้ และขอแนะนำให้ท่านปรึกษาไปยังประกาศความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้น หากท่านกำลังถูกถามโดยเว็บไซต์ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของรัฐบาลที่จะเชื่อมโยงข้อมูลของคุณในเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของรัฐบาล หรือเข้าสู่เว็บไซต์ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของรัฐบาลและเชื่อมโยงข้อมูลของคุณในเว็บไซต์นั้นที่ไปยังเว็บไซต์นี้ เนื้อหาและการปฎิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของพวกเขาจะยังถูกนำไปใช้ และท่านอาจปิดการใช้งานการเชื่อมโยงนี้ในเวลาใดก็ได้

กรุณาติดต่อ stb_feedback@stb.gov.sg:

  • สำหรับการสอบถามรายละเอียดหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการรักษาข้อมูลของเรา
  • หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ หรือการเข้าถึงข้อมูลซึ่งท่านได้ให้ไว้กับเราก่อนหน้านี้