Tour Singapore Mới - Lạ - Độc Đáo chỉ từ 5.3 triệu đồng
Đến hết ngày 20/12/2019

Tour du lịch Singapore Mới - Lạ - Độc Đáo chỉ từ 5.3 triệu

Vietrantour hợp tác với Tổng cục du lịch Singapore: 
Giới thiệu chùm tour du lịch Singapore Mới - Lạ - Độc Đáo chỉ từ 5.3 triệu.

Cùng đến Science Centre Singapore – Trung tâm Khoa học – là một trung tâm hoạt động vui chơi và giáo dục của Singapore, mở rộng kiến thức của bạn tại Trung tâm Khoa học và sau đó giải trí với một bộ phim tại rạp phim Omni Singapore – một đài quan sát và mái vòm kỹ thuật số 8k nằm ngay trong Trung tâm Khoa học.