ION Orchard
15/6/2019 – 15/8/2019

Nhận ngay voucher $40 (tương đương 670.000 đồng) cho mua sắm trị giá $300 tại ION Orchard

Với mua sắm trị giá $300, bạn sẽ nhận ngay 01 voucher từ thương hiệu Skin Inc và 01 voucher từ thương hiệu Pedro. Mỗi voucher trị giá $20.

Xem thêm

  • Chương trình áp dụng từ 15/06/2019 đến 15/08/2019.
  • Áp dụng cho hóa đơn mua sắm trong ngày, được cộng gộp tối đa 4 hóa đơn để đạt mức $300.
  • Khách hàng cần cung cấp hóa đơn mua sắm cùng với hộ chiếu người Việt Nam để được nhận voucher tại Concierge Counter tầng 1.
  • Số lượng voucher có hạn.
  • Xem thêm chi tiết điều kiện và điều khoản tại đây.