City Square Mall
15/6/2019 – 31/8/2019

Nhận ngay voucher $20 (tương đương 350.000 đồng) cho mua sắm trị giá $200 tại City Square Mall

City Square Mall là eco-mall (TTTM thân thiện với môi trường) đầu tiên của Singapore với hơn 200 cửa hàng thời trang, khu vui chơi và cửa hàng đời sống như AIRZONE, siêu thị Don Don Donki và cửa hàng Toy”R”Us.

Xem thêm

  • Chương trình áp dụng từ 15/06/2019 đến 31/08/2019.
  • Mỗi khách hàng được nhận tối đa 03 vouchers/ngày, ưu tiên cho người đến trước.
  • Áp dụng cho hóa đơn mua sắm trong ngày, được cộng gộp tối đa 3 hóa đơn để đạt mức $200.
  • Khách hàng cần cung cấp hóa đơn mua sắm cùng với hộ chiếu người Việt Nam để được nhận voucher tại quầy Customer Service, Level 2.
  • Số lượng voucher có hạn.
  • Xem thêm chi tiết điều kiện và điều khoản tại đây.