Ưu đãi mua 1 tặng 1 tại Wheeler’s Yard
ÁP DỤNG TỪ 01/08/2018 ĐẾN 31/03/2019

Ưu đãi mua 1 tặng 1 tại Wheeler’s Yard

Du khách sẽ được hưởng ưu đãi mua 1 tặng 1 cà phê tại Wheeler’s Yard khi làm theo các bước đơn giản sau đây:

  • Chụp một tấm hình ở trước cánh cửa xanh của Wheeler’s Yard
  • Tag địa điểm “Wheeler’s Yard” và hashtag #VisitSingapore, #PassionMadePossible lên Facebook
  • Đưa cho thu ngân xem cùng với hộ chiếu khi gọi cà phê