Hưởng ưu đãi giá giảm giờ vàng từ Wala Wala
Từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019

Wala Wala áp dụng giảm giá đặc biệt khung giờ vàng cho nguyên đêm

- Ưu đãi chỉ áp dụng vào ngày thường.

- Không áp dụng thứ 6, thứ 7 và các ngày Lễ.

- Áp dụng với khách có hộ chiếu Việt Nam.

Xem thêm