Hưởng ưu đãi của Timbre tại The Substation và bảo tàng nghệ thuật Arts House
Từ 1/9/2018 đến 30/3/2019

Hưởng ưu đãi của Timbre tại không gian nghệ thuật The Substation và bảo tàng nghệ thuật Arts House

Ưu đãi như sau:

  • 2 chai bia Tiger Lager và 1 rượu Soju chỉ từ 29 SGD (đơn giá cho riêng một sản phẩm từ 40 SGD).
  • 5 chai bia Tiger Lager và 3 rượu Soju chỉ từ 74 SGD (đơn giá cho riêng một sản phẩm từ 92 SG).

Sử dụng mã “TimbreVN2018” khi gọi món và thông báo mã này đến nhân viên thu ngân.