ภายใน Chinese Heritage Centre สิงคโปร์ ณ มหาวิทยาลัย Nanyang Technological University

ถ่ายภาพโดย Chinese Heritage Centre, NTU

การเป็นคนจีนมีความหมายอย่างไร ฉันเป็นคนจีนมากแค่ไหน หาคำตอบให้กับคำถามเหล่านี้ที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ได้จากนิทรรศการถาวรที่ Chinese Heritage Centre (ศูนย์มรดกจีน) Called Chinese More Or Less: นิทรรศการเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของชาวจีนโพ้นทะเลที่มีพื้นที่จัดแสดง 6,000 ตารางฟุต และเป็นจุดสนใจหลักของศูนย์แห่งนี้

การสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชน
นิทรรศการที่ Chinese Heritage Centre สิงคโปร์

ถ่ายภาพโดย Chinese Heritage Centre, NTU

ศูนย์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1995 ในรูปแบบขององค์กรไม่แสวงกำไร และได้รับการปรับเป็นศูนย์วิจัยอิสระของมหาวิทยาลัย Nanyang Technological University ในปี ค.ศ. 2011 ปัจจุบัน ศูนย์แห่งนี้ยังดำเนินการด้วยการหารายได้เลี้ยงตัวเองโดยใช้เงินระดมทุนของผู้บริจาคและเงินสนับสนุนจากรัฐบาล

ทางศูนย์ฯ มุ่งเน้นเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับชาวจีนโพ้นทะเล และยังมีหน้าที่พิเศษคือ เป็นสะพานเชื่อมระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน และถือเป็นเวทีหนึ่งเดียวในการสนับสนุนการศึกษาวิจัยและโครงการช่วยเหลือชุมชน

มรดกจากนันทาห์

ศูนย์แห่งนี้ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัย Nanyang Technological University ที่เขต Jurong West โดยมีสภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ที่เหมาะสำหรับการก่อตั้งศูนย์มรดกจีนนี้ ศูนย์ฯ ตั้งอยู่ในอาคารฝ่ายบริหารเก่าของมหาวิทยาลัย Nanyang ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1953 และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น National Monument (อนุสาวรีย์แห่งชาติ) ในปี ค.ศ. 1999

มหาวิทยาลัย Nanyang University (หรือ “นันทาห์”) ซึ่งเป็นชื่อที่รู้จักกันในสมัยก่อน เป็นมหาวิทยาลัยจีนแห่งแรกและแห่งเดียวที่อยู่นอกประเทศจีน และก่อตั้งขึ้นโดยชาวจีนโพ้นทะเล

สภาพแวดล้อมที่งดงาม

ปัจจุบัน คุณสามารถสำรวจพื้นที่ทางประวัติศาสตร์นี้ และชื่นชมกับสถาปัตยกรรมของอาคารที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ทศวรรษ 1950 นอกจากนี้ สวนยูนนานที่สวยงามและทะเลสาบนันทาห์ที่อยู่ด้านหน้าของ Chinese Heritage Centre แห่งนี้ ก็เป็นสถานที่อีกแห่งที่เหมาะสำหรับการเดินเที่ยว