หาคำตอบสำหรับคำถามเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เหล่านี้ได้จากนิทรรศการถาวรที่ศูนย์มรดกจีน

ถ่ายภาพโดย Chinese Heritage Centre, NTU

การเป็นคนจีนมีความหมายอย่างไร? ฉันเป็นคนจีนมากแค่ไหน? หาคำตอบให้กับคำถามเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เหล่านี้ได้จากนิทรรศการถาวรที่ศูนย์มรดกจีน Called Chinese More Or Less: นิทรรศการเกี่ยวกับ อัตลักษณ์ความเป็นจีนโพ้นทะเลที่มีพื้นที่จัดแสดง 6,000 ตารางฟุต และเป็นจุดสนใจหลักของศูนย์มรดกจีนแห่งนี้

การสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชน
นิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ศูนย์มรดกจีนจัดขึ้นก็เพื่อช่วยให้ผู้มาเยี่ยมชมเข้าใจชุมชนเชื้อสายจีนในส่วนต่าง ๆ ของโลกได้ดียิ่งขึ้น

ถ่ายภาพโดย Chinese Heritage Centre, NTU

ศูนย์มรดกจีนแห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในรูปแบบขององค์กรไม่แสวงกำไรในปี ค.ศ. 1995 และนำมาปรับใช้เป็นศูนย์วิจัยอิสระของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยางในปี ค.ศ. 2011 ปัจจุบัน ศูนย์แห่งนี้ยังดำเนินการด้วยการหารายได้เลี้ยงตัวเอง โดยใช้เงินจากการระดมทุนของผู้บริจาคและเงินสนับสนุนจากรัฐบาล

ในฐานะที่เป็นศูนย์วิจัยเกี่ยวกับชาวจีนแห่งแรกและแห่งเดียวของโลกที่อยู่นอกประเทศจีน ศูนย์แห่งนี้จึงศึกษาเฉพาะด้านเกี่ยวกับชาวจีนโพ้นทะเล และทางศูนย์ฯ ยังมีหน้าที่พิเศษ คือเป็นสะพานเชื่อมระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน และถือเป็นเวทีหนึ่งเดียวในการสนับสนุนการศึกษาวิจัยและโครงการช่วยเหลือชุมชน

มรดกจากนันทาห์

ศูนย์มรดกจีนแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง (Nanyang Technological University) ที่เขตจูร่ง เวสต์ อันเป็นพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ที่เหมาะสำหรับการก่อตั้งศูนย์มรดกจีนแห่งนี้ ศูนย์ฯ แห่งนี้ตั้งอยู่ในอาคารฝ่ายบริหารเก่าของมหาวิทยาลัยหนานหยาง ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1953 และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอนุสาวรีย์แห่งชาติในปี ค.ศ. 1999

มหาวิทยาลัยหนานหยาง (หรือ "นันทาห์") ซึ่งเป็นชื่อที่รู้จักกันในสมัยก่อน เป็นมหาวิทยาลัยจีนแห่งแรกและแห่งเดียวที่อยู่นอกประเทศจีน และก่อตั้งขึ้นโดยชาวจีนโพ้นทะเล

สภาพแวดล้อมที่งดงาม

ปัจจุบัน คุณสามารถสำรวจพื้นที่ทางประวัติศาสตร์นี้ และชื่นชมกับสถาปัตยกรรมของอาคารที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ทศวรรษ 1950 นอกจากนี้ สวนยูนนานที่สวยงามและทะเลสาบนันทาห์ที่อยู่ด้านหน้าของศูนย์มรดกจีนแห่งนี้ ก็เป็นสถานที่อีกแห่งที่เหมาะสำหรับการเดินพักผ่อน